Džuma…


“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici” (Ali Imran : 139).

 

Zahvala pripada Allahu, dž. š., a salavat na Poslanika, s.a.v.s , kojeg je Allah poslao kao milost cijelom čovječanstvu, a posebno vjernicima.

Ovaj prolazni svijet (dunjaluk) u arapskom jeziku označava nešto što je dolje, ispod, bezvrijedno, nisko, prosto, prezreno itd.; drugim riječima, slobodnije kazano, dunjaluk označava podrum.

Mi znamo kakav je život u podrumu, jer smo to doživjeli u toku rata: vlaga, hladnoća, prljavština, bolest, razni insekti i životinje… Dunjaluk je i više ponižen. Samo kad bi nam se pokazala njegova prava slika i uloga.

Onako kako je bila pokazana velikanu Ebul Atahiji, koji nam je ovaj svijet opisao riječima: “Ovaj dunjaluk je poput smrdljive lešine; onaj ko bude želio da mu se približi, neka se pripremi na ujede pasa”.

Prenosi se da je Isa, a.s., rekao: “Ljubav za dunjalukom i Ahiretom ne mogu biti u istom srcu nijednog vjernika, kao što ne mogu vatra i voda biti u istoj posudi”.

Time ne želim reći da ne trebamo raditi, zarađivati, trgovati i sakupljati imetak. To je čak i preporučljivo, odnosno i naređuje nam se, s tim što taj rad moramo usmjeriti ka ispravnom cilju. To nam mora biti sredstvo kojim zarađujemo vječni život.

Ponašaj se prema ovome svijetu kao prema svojoj sjeni. Budeš li pokušao uhvatiti je, umorit ćeš se i nećeš uspjeti. Na kraju će te poslati u kabur neispunjenih želja i planova. A ako joj okreneš leđa, vidjet ćeš da će ići za tobom, da će te pratiti…

Ataullah el-Iskenderi je rekao: “Nema bojazni za ljude da im neće biti jasni putevi koji vode ka Allahu, nego postoji bojazan da ne zapadnu u okove ovoga svijeta i svojih strasti”.

U ovoj kući, na dunjaluku, koja je puna belaja, iskušenja, tragedija, stresova, bolesti, lopovluka, čovjek teško da može ostati zdrav i priseban, osim ako je vjernik, jer samo pravi vjernik shvata suštinu ovoga svijeta.

Obrativši se dunjaluku, hazreti Alija je rekao: “Dunjaluče, spoznao sam tvoje želje; varaj nekog drugog, nemoj mene”.

Oni koji nisu upoznali ovaj svijet, zapadaju u očaj i tugu povodom raznih promjena.

Oni hoće da ovaj svijet bude stabilan, hoće na njemu smirenost, slobodu, rahatluk”¦

Nemoj, umorit ćeš se. Sloboda, smirenost i veselje su samo u srcu iskrenog vjernika.

Mnogi vjernici malaksaju i padaju u očaj u situacijama kad izgube kontrolu: u borbi, na izborima i u drugim teškim situacijama, kao npr. na ispitu, pa im bude žao što nije onako kako su oni zamišljali.

To se, poslije mnogih ispita, događalo sa ashabima i tako su ponekad gubili nadu i počinjali pesimistički gledati na svijet.

Ne zagađujmo atmosferu pesimizmom, jer je to zabranjeno vjernicima. Allah nam je to zabranio riječima:

“I ne gubite hrabrost, ne žalostite se, vi ćete pobjediti, ako budete pravi vjernici” (Ali Imran: 139).

Kako se uopće možemo žalostiti i malaksati kad je konačna pobjeda osigurana samo onima koji su Allaha svjesni, dakle koji Ga se boje?!

To je Allahov zakon. Nepromjenjivi.

Zašto nam Allah zabranjuje malaksavost?

Kao da nam se ovim ajetom govori: “Vratite se malo vašoj prošlosti, pa pogledajte šta je bilo kad se mala skupina ljudi borila za islam u doba kad je nevjerstvo buktalo”.

Kako Allah sve to ponizi!

Zato, ne okrećite glave ka onome što ste izgubili u prošlosti, jer se to ne može promijeniti, nego okrenite glave ka onome što vas čeka.

Od nas se traži da donesemo ozbiljnu i čvrstu odluku da ćemo biti pravi vjernici, a ne površni.

Allah, dž.š., postavio nam je samo jedan uvjet za to:

“Vi ste iznad svih ako ste pravi vjernici “.

Jedan veliki učenjak prenosi da je na Dan Uhuda vidio Poslanika, s.a.v.s., na snu i da je rekao: “Kad bi mi bilo omogućeno da biram između pobjede i poraza, ja bih odabrao poraz, jer je u porazu direktan Allahov odgoj, odgajanje vjernika koji imaju slabosti u svojim srcima”.

Znao je Poslanik, s.a.v.s., za tu slabost ”“ da će oni strijelci sa Uhuda napustiti svoja mjesta, pa im je zato rečeno: “Nemojte silaziti i kad biste vidjeli da ptice jedu sa nas”.

Oni krenuše za materijalizmom i tako dobismo poraz zbog pojedinaca koji se okrenuše dunjaluku.

Zašto je sve to tako bilo?

Nemoj misliti da si to ti odabrao ili oni koji su to htjeli svojom voljom i planovima. Allah nam daje odgovor:

“Ono što vas je zadesilo onoga dana kad su se sukobile dvije vojske bilo je Allahovom voljom, da bi otkrio ko su pravi vjernici, i da bi otkrio ko su licemjeri…”(Ali Imran: 166-167).

Iz ovoga vidimo da su vjernici uvijek na iskušenju, na ispitu i da je to čišćenje njihovih duša kako bi potpuno spremni otišli sa ovog varljivog svijeta.

Zato, braćo draga, učinimo promjene u našim dušama time što ćemo se čvrsto držati Allahovog užeta i ne bojmo se nikog i ničeg osim Allaha, jer samo nas je On sačuvao i čuva od neprijateljskih kandži.

Samo ovakvim vjerovanjem ispunit ćemo uvjet, ono nakon čega nam je zagarantirana pobjeda:

“Allah je zapisao: ‘Pobijedit ćemo Ja i poslanici moji, sigurno!’ Allah je zbilja moćan i silan” (Mudžadele: 21).

Molim Allaha da ujedini naša srca i da nam prosvijetli razum.

Amin!

 

Sulejman Bugari

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.