Džuma…

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i10.)

Braćo i sestre u islamu, danas uz Allahovu dž.š. pomoć govorimo na temu «Šejtanovo neprijateljstvo».

Uistinu je njegovo neprijateljstvo prema čovjeku, sve do Sudnjega dana veliko i teško i na nama pripadnicima ummeta Muhammeda s.a.v.s. je da se sa time upoznamo i kroz Kur'an i hadis naučimo, kako da se od njega zaštitimo

Piše: Nezim Halilović, Muderis

Allah dž.š. u ajetima od 61 ”“ 65. Sure Al-Isra’, govori o odbijanju prokletog Iblisa da Ademu a.s. po naredbi Allaha dž.š. učini sedždu, te o njegovoj molbi Allahu dž.š. da ga pusti do Sudnjega dana, da na razne načine zavodi ljude.

U 61. ajetu pomenute Sure, Allah dž.š. govori o Njegovoj naredbi za činjenje sedžde i odbijanju prokletog šejtana, da to učini:

«I kada rekosmo melekima: «Učinite sedždu Ademu!» – oni su su svi osim Iblisa učinili sedždu. «Zar da učinim sedždu onome, koga si od ilovače stvorio?» – reče.« (61)

Allah dž.š. nas u citiranom ajetu podučava, da je prokleti Iblis odbio učiniti sedždu Ademu a.s., zbog svoje oholosti i uvjerenosti da je on koji je stvoren vatre, vrijedniji od Adema a.s., prvog poslanika i čovjeka, koji je stvoren od ilovače.

Prokleti šejtan na ovaj način čini prvi grijeh, koji ga odvodi u totalnu neposlušnost; neću da kažem nevjerstvo, jer prokleti šejtan ne kaže da on ne vjeruje i on će se nu Sudnjem danu se pravdati da je on samo zavodio ljude, ali da nad njima nije imao nikakvu vlast.

Potom Allah dž.š. u slijedećem ajetu Sure Al-Isra’ govori da ga prokleti Iblis moli da ga ostavi do Sudnjeg dana, kako bi zavodio Ademove a.s. potomke i kaže da će zavladati većinom ljudi:

“Reci mi!”, – reče onda – , “evo ovoga koga si iznad mene uzdigao: ako me ostaviš do Sudnjeg dana sigurno ću, osim malobrojnih, nad potomstvom njegovim zagospodariti.” (62)

U citiranom ajetu prokleti Iblis obećava da će većinom ljudi ovladati i da će na taj način oni biti njegova družina.

Potom Allah dž.š. govori prokletom Iblisu da je slobodan u svojoj nakani da zavodi ljude, ali da će on i oni koji ga budu slijedili imati potpunu kaznu u džehennemu:

“Odlazi!” ”“ reče On. “Onima koji se za tobom budu poveli i tebi ”“ kazna džehennemska biće vam puna kazna.» (63)

Allah dž.š. u citiranom ajetu nagovještava Iblisu l.a. i njegovoj družini da će biti kažnjeni strašnom kaznom, a obećanje Uzvišenog Gospodara je istinito obećanje.

Potom Allah dž.š. govori Iblisu l.a. na koji način će moći zavoditi ljude:

«I zavodi glasom svojim, koga možeš i potjeraj na njih svoju konjicu i svoju pješadiju i budi im sudrug u imecima i djeci i daji im obećanja; a šejtan ih samo obmanjuje!” (64)

Allah dž.š. dozvoljava prokletom Iblisu da ljude zavodi i sa svojim glasom. Ibn Abbas r.a. i Ibn Džerir kažu: “Pod ‘glasom svojim’ misli se na svakoga ko poziva griješenju spram Allaha dž.š..” Neki kažu: “To je pjesma i zabava.”

Zar prokleti Iblis ne zavodi moje Bošnjake i Bošnjakinje i na koncertima, u luksuznim BH restoranima, dvoranama i pod vedrim nebom i to putem “zvijezda” sa onu stranu Drine, a samo prije 12, 13, 14 ili 15 godina otud se sijala smrt i otud se uništavalo sve što je imalo veze sa islamom i bošnjaštvom?

Kako su samo neki moji Bošnjaci i Bošnjakinje naivni, gluhi i slijepi?

Kako su lahko izgubili ponos i pamćenje i kako im je šejtan uljepšao njihova ružna djela?

Neki moji Bošnjaci trguju sa svojom čašću i čašću svoga naroda, sa šejtanima od džina i ljudi se natječu u razvratu i izazivaju Allahovu dž.š. srdžbu.

Oni zaboravljaju, a zaborav je vrlo opak neprijatelj malih naroda, čija sloboda se iz generacije u generaciju skupo plaćala…

Imam ibn Kesir tumačeći dio citiranog ajeta: “i budi im sudrug u imecima i djeci!!!”, kaže: “Å to se tiče saučesništva u imecima, na to se odnosi ono što su sebi zabranjivali od stoke, kao što su bile deve, koje bi im donijele pet puta mladunčad na svijet i ako bi posljednje bilo muško, razrezali bi im uho i zabranjivali bi ih jahati i prepuštali bi ih svojim božanstvima (to je tzv. behira), i deve koje su zavjetovali božanstvima ako bi se vratili s’ puta ili ozdravili (tzv. saiba), i što im se naređuje od trošenja imetka u griješenju spram Allaha i svaki imetak koji je sakupljen na pokvaren način, a troši se u onome što je zabranjeno.

Å to se, pak tiče djece, svako dijete koje rodi žena a kod kojeg se grijeh učini nadijevanjem djetetu imena koje Allah ne voli, uvođenjem djeteta u vjeru s’ kojom Allah dž.š. nije zadovoljan, prostitucijom, njegovim ubistvom ili zakopavanjem živog ženskog djeteta i slično…”

Poslanik s.a.v.s. nas u hadisu koji bilježi imam Buharija podučava, na koji način ćemo sticati porod, koji će uz Allahovu dž.š. pomoć biti sačuvan šejtanskih spletki:

Prenosi Ibn Abbas r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao:

«Kada neko od vas hoće da se sastane sa ženom i kaže: «U ime Allaha, Gospodaru odstrani šejtana i udalji ga od onoga sa čime me opskrbljuješ!» Ako bude određeno da se začne dijete, neće mu nikada moći nauditi šejtan!»

(Buharija)

Dalje Allah dž.š. kaže da prokleti Iblis neće imati nikakva uticaja na Njegove iskrene robove:

«Ali, ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!” A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik!» ( Al-Isra’: 62-65)

Allah dž.š. potvrđuje da šejtani neće imati vlasti nad Allahovim dž.š. iskrenim robovima, a to su oni koji se pridržavaju Njegovih naredbi i čuvaju Njegovih zabrana, te oni koji se oslanjaju na Allaha dž.š. i Njega uzimaju kao zaštitnika.

Kaže Allah dž.š. da nevjernike prepušta prokletim šejtanima i preporučuje Poslaniku s.a.v.s. da na njih ne priziva stradanje, pa u 83. i 84. ajetu Sure Merjem, kaže:

“Zar ne vidiš da Mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju?”

“Zato ne traži da što prije stradaju, Mi im polahko dane odbrajamo.” (Merjem: 83 – 84)

Braćo i sestre! Čuvajmo se prokletih šejtana i tražimo pomoć od Allaha dž.š. da nas sačuva njihovih spletki i zala njihovih družina od ljudi!

Imajmo na umu da je cilj prokletih šejtana da nas zavedu u griješenje, da nas udalje od iskrenog robovanja Allahu dž.š., da nas međusobno zavade i samim time na nas navedu Allahovu dž.š. srdžbu i kaznu…

Gospodaru, pomozi svim ugroženim ljudima i bićima, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, sačuvaj nas prokletog Iblisa i njegove družine, učini nas u našim očima malim, a u očima ljudi i kod Tebe velikim, sačuvaj nas svojstava munafika i od nas otkloni zlo munafika i kafira, oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.