Prikupljeno milijardu i 539 miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje je u prva četiri mjeseca 2007. godine na jedinstveni račun prikupila milijardu i 539 miliona KM.

Kad se od ovoga iznosa odbije povrat novca koji je Uprava vratila poreznim obvenicima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a od 223 miliona KM, ostane netoiznos prikupljenih prihoda na jedinstvenom računu od milijardu i 316 miliona KM, saopćeno je danas iz UIOBiH.

 

Kada se ovi prihodi usporede s prihodima prikupljenim u prva četiri mjeseca 2006. vidljivo je da Uprava za indirektno oporezivanje bilježi konstantan rast prihoda u toku ove godine.

Već sada je izvjesno da će i u ovoj godini biti premašeni planirani prihodi od četiri milijarde i 140 miliona KM. Procjene su da će ovaj ambiciozni plan u 2007. biti premašen za oko 300 miliona KM.

Prihodi s jedinstvenog računa se dijele u skladu sa Zakonom o uplatamana jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i u skladu s odlukama Upravnog odbora o koeficijentima za raspodjelu prihoda.

Tako se prvo odvajaju iznosi za minimalne rezerve odakle UIO vrši povrat PDV-a poreznim obveznicima. Nakon toga se vrši raspodjela novca državnim institucijama u skladu s budžetom BiH pa je tako u prva četirimjeseca za državne institucije s jedinstvenog računa izdvojeno neštoviše od 204 miliona KM.

Ostatak novca se dijeli entitetima i Distriktu Brčko u skladu s odlukama Upravnog odbora o koeficijentima za raspodjelu prihoda. U prvačetiri mjeseca 2007. Federaciji BiH je s jedinstvenog računa doznačeno767 miliona, Republici Srpskoj 373 miliona i Distriktu Brčko 41 milionKM.

(FENA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.