Rezultati genocida u BiH moraju biti poništeni


Međunarodni sud pravde je danas proglasio Srbiju i Crna Goru krivim za kršenje Konvencije o genocidu jer nisu spriječile genocid koji su vojne i političke strukture tada samozvane Republike Srpske počinile nad nesrpskim stanovništvom Bosne i Hercegovine niti su kaznile njegove počinioce iako su bile u mogućnosti da to urade.

Odluka Suda je istorijska pobjeda istine i pravde nad silama zla koje su na nesrpskom stanovništvu Bosne i Hercegovine počinile genocid kakav nije viđen od Drugog svjetskog rata. Namjera autora ovog genocida je bila da masovnim pokoljem, silovanjem, zlostavljanjem, progonom i pljačkom nesrpskih stanovnika Bosne i Hercegovine zauvijek unište jedinstvenu multietničku kulturu Bosne i Hercegovine satkanu kroz hiljadu godina tolerancije, poštivanja, povjerenja i dostojanstvenog suživota između svih njenih građana bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost, saopćeno je iz kabineta člana Predsjedništva BiH dr. Harisa Silajdžića.

Rezultati genocida se danas vide svuda u institucijama, društvu, kulturi i ekonomiji Bosne i Hercegovine. Multietnički karakter bosanskohercegovačkog društva je skoro potpuno uništen, a Bosna i Hercegovina je silom pretvorena u etnički aparthejd.

Današnja odluka Međunarodnog suda pravde je pravni i moralni nalog svim demokratskim snagama u Bosni i Hercegovini i u svijeta da ponište rezultate genocida. Ova odluka je, također, kristalno jasna poruka svim onim snagama koje se bore da te rezultate zauvijek cementiraju da u tome nikada neće uspjeti.

Prvi i osnovni način da se rezultati genocida ponište je donošenjem novog ustava koji će kreirati demokratski sistem vlasti koji je u skladu sa multietničkim karakterom koji je Bosna i Hercegovina imala prije genocide. Postojeći ustav je direktan proizvod genocida jer je baziran na etnoteritorijalnim principima koji su direktno uslovljeni genocidom, te kao takav mora biti ukinut. Novo društveno-političko i teritorijalno uređenje Bosne i Hercegovine se mora bazirati na uređenju koje je postojalo prije genocida.

Bosna i Hercegovina mora osigurati održiv povratak svih preživjelih žrtava genocida u svoje prijeratne domove. Jedino tako Bosna i Hercegovina može povratiti istinski multietnički karakter koji je imala prije započinjanja genocida.

Bosna i Hercegovina mora donijeti zakon o zabrani negiranja genocida, te osigurati najstrožiju i najširu primjenu tog zakona.

Bosna i Hercegovina mora insistirati i istrajati na zahtjevima da Srbija i Crna Gora prihvate punu pravnu, političku, materijalnu i moralnu odgovornost za genocid. Srbija se mora konkretno obavezati da će u potpunosti podržavati i pomagati poništavanje rezultata genocida u Bosni i Hercegovini i da će spriječavati bilo kakve buduće pokušaje za ponavljanje genocida bilo gdje u regionu.

Međunarodna zajednica je abdicirala svoje moralne i pravne odgovornosti prema Bosni i Hercegovini jer nije zaustavila ovaj genocid i nije dozvolila suverenoj državi Bosni i Hercegovini da se od njega odbrani. Današnja odluka Suda obavezuje međunarodnu zajednicu da se iskupi za ovaj moralni pad tako što će učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne Bosni i Hercegovini da poništi rezulate genocida i vrati svoj istinski multietnički karakter koji je imala prije genocida. Svaka alternativa tome bi negirala odluku Suda i predstavljala još jedan moralni pad međunarodne zajednice.

Neumitna ruka pravde je već stigla mnoge a uskoro će i sve ostale autore i počinioce genocida koji uzaludno od nje pokušavaju pobjeći. Zadaća svih demokratskih snaga u Bosni i Hercegovini i u svijetu je da sada učine sve što je u njihovoj moći da se rezultati genocida u potpunosti ponište. Mir, demokratiju i uzajmano povjerenje u Bosni i Hercegovini je moguće graditi samo na temeljima istine, pravde i poštivanja pravnog poretka. Vrhunski test svakog civilizovanog, demokratskog društva je njegova sposobnost da u potpunosti ispoštuje ove principe.

Pravni tim Bosne i Hercegovine će razmotriti odluku Suda i preduzeti naredne korake, navodi se u saopćenju iz kabineta člana Predsjedništva BiH dr. Harisa Silajdžića.

(FENA)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.