Džumma


"O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite" (El-Džumu'a 9. i 10.)

Šejtan prokleti, uistinu je zakleti neprijatelj covjeka kojem pravi spletke od momenta njegova rodenja pa sve do smrti.On mu neprestano uljepsava zlo i stranputicu kako bi ga privukao i na taj nacin udaljio od pravog puta.Šejtan želi uništiti covjeka koristeci naznorazne nacine, kako kaže uzvišeni: "Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri." (Fatir, 6) On nekada unosi zle misli, uljepšava grijehe ponekad, a nekada odvraca od dobrih djela i pokornosti Allahu, dž.š.

Ko je šejtan?

U arapskom jeziku rijec šejtan koristi se za zloceste i opake bilo da su od dzinnova, ljudi ili životinja.Kaže Uzvišeni: "Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje odredivali, šejtane u vidu ljudi i dzinnova koji su jedni drugima kicene besjede govorili da bi ih obmanuli." (El-En'am, 112)

Na mnogo mjesta u Kur'anu Allah, dž.š., nas opominje da se cuvamo od šejtana ili Iblisa, a Iblis je iz reda džinnova koga je Allah, dž.š., stvorio od vatre. On se uzoholio i postao neposlušan Allahu, dž.š., a postao je zakleti neprijatelj covjeku kako bi ga prevario i poveo za sobom na stranputicu a udaljio od Allahove milosti.
Pocetak neprijateljstva

Kada je Allah, dž.š., stvorio Adema, a.s., naredio je melekima da mu ucine sedždu.Svi su ucinili sedždu osim Iblisa koji je odbio da ucini sedždu Ademu govoreci: "Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovace." (El-E'araf, 12)

Time je pocinio grijeh radi kojega je proklet i udaljen od Allahove milosti.Uzvišeni kaže: " A kad smo rekli melekima: " Poklonite se Ademu- svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džinnova i zato se ogriješio o zapovjed Gospodara svoga:" (El-Kehf, 50)

"Onda izlazi iz dženneta, rece On-, neka si proklet i neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana sudnjeg!" (El-Hidžr, 34-35)

Time se njegova zavist i mržnja prema Ademu i njegovu potomstvu povecala pa je on zatrazio od Allaha, dž.š., da mu podari priliku do Sudnjeg dana, ne da se pokaje vec da se osveti Ademu i njegovu potpmstvu tako što ce ih neprestano obmanjivati i spletke im praviti. Uzvišeni veli: " O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio:’ Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni, vec se klanjajte Meni; to je put pravi." (Ya-sin, 60-61)

U svome obracanju Gospodaru Uvišenom šejtan je otvoreno otkrio svoje prljave namjere: "Gospodaru moj,- rece-, zato što si me u zabludu doveo, ja cu njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudicu se da ih zavedem, osim medu njima Tvojim robova iskreni:" (El-Hidžr, 39-40)

Brate i sestro u islamu!

Eto to je šejtan i njegovo neprijateljstvo koje ce trajati do Sudnjeg dana. Od tog trenutka on stalno planira i radi na uništenju ljudskog roda, na izgonu muslimana iz njihove vjere a udaljavanju nemuslimana od islama. On radi na širenju ružnih i nevaljalih djela na svakom mjestu.

Brate i sestro u islamu!

S kime si ti?

Da li si sa Milostivim Allahom ili sa Iblisom i njegovim pomagacima iz reda ljudi i džinnova?

Da li provodiš vrijeme u džamijama i lijepim mjestima ili po kaficima i mjestima na kojima je prisutno zlo?

Šta je sad pred tobom, Kur'an Casni ili caša prokletog alkohola?

Pripazi se dobro! Teško tebi ako smrtni cas docekaš i susret sa Allahom dž.š., a da nisi od onih koji klanjaju, koji Allahu na sedždu padaju i koji se kaju.

Uzvišeni veli:

"A njih smjeniše potomci, koji molitvu napustiše i za požudama podoše; oni ce sigurno zlo proci; ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro cinili, njima se nikakva nepravda nece uciniti, oni ce u džennet uci." (Merjem, 59-60)

Ako ne klanjaš, zapitaj sebe zašto?

Da li onda slijediš šejtana? Allah Uzvišeni naredio je obavljanje namaza (molitve): " Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga osim Mene nema; zato se meni klanjaj i molitvu obavljaj- da bih ti uvjek na umu bio!" (Ta ha, 14)

Zar nisi Allahov rob kojeg je On stvorio? On ti daje opskrbu, zdravlje, spobnosti kojima te uzdigao u odnosu na druga stvorenja. " Mi smo sinove Ademove, doista odlikovali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali velike prednosti nad ljudima koje smo svorili." (El-Isra, 70)

Zar namaz nije prvo zašto cemo biti pitani na Sudnjem danu? Ako on bude ispravan i primljen bice i ispravna ostala djela a ako bude neispravan propašce i ostala djela, kako kaže Poslanik s.a.v.s., : "Smrt nije daleko, ona je blizu.Šta ceš kazati svome Gospodaru kada te bude pitao za namaz? Pokaj se iskreno, vrati se svome Gospodaru, Allahu dž.š., i moli Ga za oprost! Allah uzvišeni veli: "Reci:’ O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah ce sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv." (Ez-Zumer, 53)

Ako ciniš blud, zar ne znaš da je Allah, dž.š., to zabranio? Zašto se predaješ šejtanu? Zar nisi cuo za rijeci uzvišenog: "I što dalje od bluda, jer je to razvrat, kako je to ružan put!" (El-Isra, 32)

Poslanik s.a.v.s., veli : " Kada covjek cini blud iz njega izade iman i lebdi iznad njega, kada prestane vrati se u njega." (Ebu Davud)

Poruka upucena starateljima:- Rekao je Poslanik s.a.v.s.,:" Allah uzvišeni ce upitati svakog pastira za ono što je preuzeo na cuvanje, da li je to cuvao ili nije? Pitace covjeka o clanovima njegove porodice?" (Nesai)

Pokaj se Allahu , dž.š., i moli Ga za oprost pa ceš biti medu onima koje je obradovao Poslanik s.a.v.s.,:"Šejtan je rekao:'Tako mi Tvoje velicine, Gospodaru, ja cu stalno zavoditi Tvoje robove sve dok su živi.'Gospodar mu je odgovorio:'Tako mi Moje moci i velicine, ja cu im stalno oprastati kad god zatraže oprost od Meine!’ (Ahmed i Hakim).

Šejtan nema vlasti nad iskrenim Allahovim robovima. Kad god se cvrsto drže Allahove knjige i Sunneta Poslanika, s.a.v.s., šejtan nema mogucnosti da ih zavede i obmani.
Uzvišeni veli: "Ti neceš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osima nad onima koji te budu sljedili, od onih zalutalih." (El-Hidžr, 42)

Uzvišeni Allah, dž.š., upozorava: "A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista ce propasti." (En-Nisa, 119)

Sumnja u temeljne istine vjere

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao:

"Šejtan ce doci nekom od vas i reci: ‘Ko je ovo stvorio? Ko je stvorio ovo?'Na kraju ce pitati: ‘ Ko je stvorio tvog Gospodara? ‘Ako se to kome od vas desi neka zatraži utocište kod Allaha i to ce prestati." (Buhari i Muslim, muttefekun alejh)

Lijek je iskreno vracanje Uzvišenom Allahu i traženje utocišta kod Njega od prokletog šejtana.

Šejtan navraca covjeka na cinjenje zla.

Uzvišeni veli: "On vas navraca na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate." (El-Beqare, 169).

On poziva u širk, pripisivanju Allahu druga, u kufr, nevjerstvo, da se namaz ne klanja, da se roditeljima dobrocinstvo ne cini, da se kamata koristi, da se ubijaju nevini, da se krade, da se laže, zavidi, da se nasilje cini.

Sestro muslimanko!

On poziva i na razvrat, na razgolicavanje.

Uzvišeni veli: "I šejtan im poce bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila." (El-E'araf, 20).

Zašto otkrivaš svoje tijelo, sestro, pokazujuci svoja sitdna mjesta pomažuci na taj nacin šejtanu. On se tome raduje jer zna da ti na taj nacin skreceš pažnju mnogih ljudi i bivaš uzrokom njihova grijeha. Tvoje tijelo je time izloženo na šejtanskoj pijaci da bi zavodilo srca ljudi. Kosa ti je otkrivena, tjesna odjeca pokazuje obrise tvoga tijela, kratka odjeca otkriva tvoje noge, namirisana si, sve to srdi tvoga Gospodara a raduje šejtana.

Svaki dan koji tako provedeš za tebe predstavlja udaljavanje od Allaha, s.v.t., a približavanje šejtanu. Svaki dan na tebe je Allahovo prokletstvo a sve si bliže kaburu, melek smrti se priprema da ti uzme dušu: "Kad nekom od njih smrt dode, on uzvikne: ‘Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!"-Nikada! To su rijeci koje ce on uzalud govoriti,- pred njima ce prepreka biti sve do dana kada ce oživljeni biti." (El-Mu'minun, 99-100).

Pripazi, sestro, i ne otkrivaj svoje tijelo, pogotovo ljeti. Pripazi se jer smrt je blizu. Poslanik, s.a.v.s., veli: "Žena je avret, stidni dio koji treba pokrivati, kada izade vani šejtan ucini da se na nju obraca pažnja." (Tirmizi).

Šejtan je uljepša ljudima kako bi ih njome zaveo. Razgolicena žena je najbolji šejtanov vojnik.

Brate u islamu, dovoljne su ti rijeci Vjerivjesnika, s.a.v.s., koji kaže: "Ovaj svijet je sladak, a Uzvišeni Allah vas je postavio namjesnicima na zemlji da vidi kako cete postupati. Cuvajte se dunjaluka i žena. Prvi grijeh sinova Israilovih je bio zbog žena." (Muslim)

Šejtanske spletke i intrige

Šejtan ima odredeni cilj kome teži, a to je da uvede što više ljudi u džehennem. Uzvišeni veli: "Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri." (Fatir, 6).

Najopasije stvari kojima poziva šejtan su sljedece:

1-On poziva u širk (pripisivanje Allahu druga) i kufr (nevjerovanje)

2-Potice sumnju u temeljne istine vjere

3- Odvraca od pokornosti Uzvišenom Allahu

4-Nagovara da se namaz ostavi ili da se prema njemu odnosi neodgovorno

5-Da se Allah što manje spominje

6-Potice na cinjenje ružnih i razvratnih dijela

Uzvišeni veli: "Šejtan želi da pomocu vina i kocke unese medu vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjecanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hocete li se okaniti?" (El-Maide, 91)

7-Uznemirava covjeka

8-Potice ženu na razvrat

9-Rastavlja bracne parove

10-Potice na pijanstvo, blud i ostale vrste velikih grijeha.

Kako ces se spasiti od šejtanskih spletki, obmana i intriga?

Covjek može pobjediti šejtana ukoliko cvrsto vjeruje u Allaha, dž.š., radi dobra dijela kojima izražava pokornost Uzvišenom Allahu koji nema sudruga, puno spominje Allaha, uci Kur'an i sljedi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Treba obratiti pažnju na sljedece:

1-istinski iman, vjera u Allaha, dž.š., izbavlja covjeka od svakog strahovanja.

Uzvišeni veli: "Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra dijela cine nicega ne boje i ni za cim nek ne tuguju." (El-En'am, 48).

Osobama koje imaju cvrst iman i koje su bogobojazne šejtan ne može nauditi svojim spletkama..

2-Dobra dijela treba raditi iskreno radi Allaha.

Šejtan ponekad pride covjeku i pokvari mu nijjet, namjeru, tako da osoba uljepša svoja dijela, ne radi Allaha vec radi ljudi.

Poslušaj ovu interesantnu pricu:

-Imam Ibn dževzi spominje od Hasana da je rekao:-Postojalo je neko drvo koje su ljudi obožavali mimo Allaha. Jedan covjek je želio Allaha radi da to drvo posjece. Kada je pošao s tom namjerom usput ga je susreo Iblis u ljudskom obliku. Upitao ga je:-Šta želiš?-Želim da posjecem ovo drvo koje ljudi obožavaju mimo Allaha, odgovori mu.-Ako ga ti ne obožavaš, sta ti smeta što ga drugi obožavaju?-Upita ga Iblis.-Ja cu ga svakako posjeci, rece covjek.-Hoceš li da te posavjetujem šta je bolje po tebe, upita ga šejtan. Ako ga ne posjeceš svaki dan kada se probudiš pored jastuka naci ceš dva dinara.-Odakle mi to, upita ga covjek.-Nije tvoja briga, rece mu šejtan.

Covjek se vratio kuci i sutradan nade dva dinara pored svog jastuka i ne ode da posijece drvo. Sljedeceg dana probudi se i ništa ne nade. Pode srdit da ga posijece. Šejtan izade pred njega i upita ga:-Šta to hoceš?-Hocu da posijecem ovo drvo koje se obožava mimo Allaha.-Lažeš, ti to nisi u stanju, rece mu šejtan. Covjek pode da ga posijece ali ga drvo zbaci na zemlju i zamalo ga ubi.-Da li znaš ko sam ja? Ja sam šejtan. Prvi put si došao iskreno radi Allaha i nisam imao mogucnosti da te savladam. Prevario sam te sa dva dinara pa si se prošao. Kada si došao radi dva dinara uspio sam te savladati.

3-Uzor u životu treba nam biti Poslanik, s.a.v.s., tako što cemo ga sljediti.

4-Lijepo treba obavljati sve propise, posebno namaz. "Ono što žele-vjernici ce postici, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju." (El-Mu'minun, 1-2).

5-Sedzdu treba što više ciniti. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada uceci Kur'an covjek naide na sedždu pa je ucini, šejtan zaplace govoreci:-Teško meni, covjeku je naredena sedžda pa je ucinio i za to ce biti nagraden džennetom, meni je naredena sedžda pa sam je odbio uciniti i zato cu biti kaznjen džehennemom." (Muslim)

6-Prema Allahu treba osjecati strahopoštovanje. "Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha se klone i koji dobra djela cine." (En-Nahl, 128)

7-Treba cesto tražiti utocište kod Allaha, dž.š., od prokletog šejtana. Uzvišeni veli: "Reci:-Uticem se Gospodara svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noci kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!" (El-Felek). "Reci:-Tražim zaštitu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika, koji zle misli unose u srca ljudi-od džinnova i od ljudi!" (En-Nas)

8-Što cešce uciti Ajetu'l-Kursijj, suru Ihlas, Felek i Nas.

9-Iskreno se Allahu, dž.š., kajati i tražiti oprosta za svoje grijehe.

10-Kucu treba cistiti, redovno je održavati odstranjujuci iz nje ono što je prljavo.

11-Jasno treba pokazati svojim postupcima da smo suprotni od šejtana.! "Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa takvim i smatrajte." (Fatir, 6).

Poslanik, s.a.v.s., ukazuje na odredene postupke kojim se to može postici:-Jesti desnom rukom, odbijati zijevanje, ne psovati, smireno i lijepo raditi poslove.

12-Uciti dovu, a dova spada u ibadet, Allahu, dž.š., ugodna dijela.

Zakljucak

S Allahovom pomoci, držeci se cvrsto Njegova užeta, Kur'ana i Sunneta, izvršavajuci naredbe a kloneci se zabrana, covjek može uspjeti da se spasi od šejtanskih spletki, obmana i intriga.

Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Šejtan kola ljudskim tijelom poput krvi." (Muttefekun alejh)

Covjek se ne može osloboditi necega što je pomješano sa njegovom krvlju i mesom osim sa Allahovom pomoci kroz iskrenu pokornost Njemu.

Ibn Abbas r.a., veli: "Šejtan sjedi na ljudskom srcu, pa ako to covjek zanemari i zaboravi on mu ubacuje zle misli, a ako Allaha spominje on ustukne."

Molimo Uzvišenog Allaha da nas sacuva od prokletog šejtana.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.