Džumma…


"O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite" (El-Džumu'a 9. i 10.)

Porodica predstavlja najvažniju kariku u široj društvenoj zajednici i u ovisnosti od utjecaja porodice na pojedinca, taj član će imati pozitivnu ili negativnu ulogu u društvu. Allah, dž.š., uspostavio je red u svemu, pa je odredio da se kroz bračnu zajednicu uspostavlja međusobna ljubav i održava ljudski rod, te je svaki drugi odnos neprirodan, nelegalan i štetan.  Allah, dž.š., u 21. ajetu sure Er-Rum kaže:

"I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju!" Svaki bračni drug u drugom bračnom drugu treba naći sebi smiraj, a normalni supružnici temelje svoj zajednički život na međusobnoj ljubavi u ime Allaha, dž.š., pažnji i pomoći.

To je ta stabilna veza koja ide još dalje i najbliža je ljubavi prema sebi, za koju Kur'an kaže: …one su vaša odjeća, a vi ste njihova odjeća… (El-Bekare, 187.)

Kako je samo slikovit ovaj kur'anski ajet koji za supružnike kaže da su jedno drugome odjeća!

Međusobnu ljubav povećava rađanje djece, ljubav prema njima i obaveza njihovog odgoja. Sve se to može u potpunosti ostvariti uz Allahovu, dž.š., pomoć, nježnom majčinskom ljubavlju i očinskim zalaganjem da obezbijedi normalne uvjete za život. To je najbolja atmosfera za jednu porodicu, a niti u jednom uređenje žena nema časnije mjesto kao što je to slučaj sa islamom.

U prilog tome je sljedeća predaja:  Prenosi se da je Esma bint Jezid el-Ensari došla kod Poslanika, s.a.v.s. i rekla mu: “O Allahov Poslaniče! Allah te poslao i muškarcima i ženama, pa smo posvjedočili tvoje poslanstvo i slijedimo te. Mi žene smo vezane za čuvanje kuća, boravimo u njima i nosimo djecu, a muškarci imaju prednost u džematu, slijeđenju dženaza i džihadu. Kada odu u džihad mi im čuvamo imetke i odgajamo im djecu. Hoćemo li biti nagrađene kao oni, o Allahov Poslaniče?” Okrenuo se Poslanik, s.a.v.s., licem prema ashabima i rekao: “Jeste li čuli ijednu ženu da ljepše pita o vjeri od ove žene? Idi Esma i prenesi drugim ženama da je zaista vaša poslušnost mužu, nastojanje da on bude zadovoljan s vama i činjenje onoga s čime se on slaže, ravno onome što si spomenula vezano za muškarce!” Ona se okrenula donoseći šehadet i tekbir.

Uistinu su ove riječi Muhammeda, s.a.v.s., velika lekcija ženama i muškarcima i uistinu žene imaju posebno mjesto u islamu.

Zamislite da žena zbog lijepog ponašanja prema svome mužu i udovoljavanju njegovim željama, koje su u skladu sa Šerijatom, ima nagradu za džemat, džihad i slijeđenje dženaze – isto kao i njen muž. Neka se zato trude naše žene, majke, sestre i kćeri da postignu ovako velike nagrade! Neka imaju na umu ove riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i neka ih prenose drugima!

Muhammed, s.a.v.s., nas podučava da sa puno ozbiljnosti pazimo na ono što nam je povjereno na čuvanje, pa u sljedećoj predaji stoji:

Prenosi Ibn Omer, r.a.: "Čuo sam Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: ‘Svi ste vi čuvari i svi ćete biti pitani za svoje stado. Vođa (imam) je čuvar i bit će pitan za svoje stado. Čovjek je čuvar svoje porodice i bit će odgovoran za njeno čuvanje. Žena je čuvarica u kući svoga muža i odgovorna je za svoje stado. Sluga je čuvar imetka svoga pretpostavljenog i odgovoran je za njegovo čuvanje.'" (Buharija)

Da li i mi ispunjavamo preuzete obaveze i čuvamo li ono za što ćemo biti pitani?

Da li naši vladari i imami ispunjavaju svoje obaveze ili vode računa samo o svojim pravima i privilegijama?

Da li čuvamo svoje porodice ili smo brigu o njihovom čuvanju predali ulici, medijima i nevaljalim pojedincima?

Da li su naše žene čobanice u našim kućama ili iste više znaju šta se događa u Španiji i Meksiku nego u vlastitim kućama?

Da li pretpostavljeni vode računa da ne opterećuju potčinjene više nego što mogu podnijeti i da li potčinjeni ispunjavaju preuzete obaveze?

Muhammed, s.a.v.s., za one koji se lijepo ophode prema svojoj porodici kaže da su najbolji, pa Tirmizi bilježi hadis: Prenosi Aiša, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici.» (Tirmizi)

Kako je samo lijepo prema svojoj porodici postupao Muhammed, s.a.v.s.!

Na ženi je da uvažava muža, jer on uz Allahovu, dž.š., pomoć obezbjeđuje sredstava za normalan život porodice, ali je i muž dužan razumjeti da je uloga žene u domaćinstvu nezamjenjiva i da predstavlja veliki emanet, te da je žena sentimentalnija i slabija po svojoj psiho-fizičkoj konstrukciji.

Muhammed, s.a.v.s., od nas traži da lijepo postupamo prema svojim ženama, pa u hadisu koji navodi imam Buharija stoji:

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Lijepo postupajte prema ženama, jer je žena stvorena od rebra! Najkrivlji dio rebra je vrh, pa ako ga pokušaš ispraviti – slomit ćeš ga, a ako ga ostaviš – ostat će krivo, pa lijepo postupajte prema svojim ženama!" (Buharija)

Mnogi od nas nisu ni svjesni uloge porodice u društvu i mislimo da je njena uloga zanemarljiva.

Zbog toga mnogi od nas svoju ulogu roditelja, koja ima višestruke dimenzije, ne ispunjavaju kako treba, očekujući od drugih da riješe naše probleme. Mnogi od nas odgoj svoje djece prepuštaju nemoralnim pojedincima ili ustanovama, koji truju ta naša mlada neiskvarena bića, a kao njihovi čuvari bit ćemo pitani za njih i njihov moral.

Naša borba za našu djecu je uglavnom materijalne naravi, jer pokušavamo da im obezbijedimo sve što im je potrebno od dunjaluka i što požele. Naravno da u toj prevelikoj trci zaboravljamo na duše naše djece i žena, koje ostaju kao prazna burad, u kojima odzvanja ono što ne valja ili nedostaje.

Allah, dž.š., u 71. ajetu sure En-Nahl kaže: Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke i ukusna jela vam daje. Pa zašto u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poriču?

Jedna od odlika mu'mina je i ta što oni upućuju dove Allahu, dž.š., da im podari dobro potomstvo, o čemu govori 74. ajet sure Furkan: I oni koji govore: ”Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!»

Bračni drugovi su dužni temeljiti svoj cjelokupni život na islamu i ne smiju prekoračivati svoja prava i zapostavljati svoje obaveze.

Na supruzi je da pazi na svoga muža, da ga podržava u svemu onome što je u skladu sa Šerijatom i da čuva njegov autoritet, te ga ne smije izazivati i ljutiti.

Ona mora da bude poslušna svome mužu i imati na umu da je muž taj koji čuva porodicu i ima obavezu njenog izdržavanja. Ona mora čuvati svoju i njegovu čast i imetak i održavati kuću. Ona je na taj način dobra supruga i blaga majka, a žena koja čuva kuću i koja je odgovorna za djecu, priznaje dobro koje joj čini muž i ne poriče ga,  kao što stoji u hadisu koji bilježi Muslim:

Prenosi Abdullah ibn Omer, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "O skupino žena, dijelite sadaku i puno činite istigfar, jer sam najviše vas vidio među stanovnicima Vatre. Reče između njih jedna odvažna žena: "Zašto je najviše žena među stanovnicima Vatre, o Allahov Poslaniče?" Reče: "Zato što vi puno kunete i poričete dobro koje vam čine vaši muževi. Najviše manjkave pameti i vjere ste vi, od stvorenja kojima je data pamet." Upita: "Šta je to manjkavost pameti i vjere?" Reče: "Manjkavost pameti je u tome što je svjedočenje dvije žene ravno svjedočenju jednog muškarca, a manjkavost u vjeri je u tome što žena provede noći ne klanjajući i mrsi ramazan." (Muslim)

Spomenuti hadis se bilježi kao jedno od obraćanja Muhammeda, s.a.v.s., muslimankama, na dan Bajrama, nakon zajedničkog klanjanja namaza. Iman se jača trudom u pokornosti i robovanju Allahu, dž.š., i lijepim postupkom između muža i žene. Zato razmislimo o riječima Poslanika, s.a.v.s.:

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allah se smilovao čovjeku koji uvečer ustane i klanja (nafilu), a potom probudi suprugu i ona klanja, pa ako odbije, zapljusne je vodom u lice! I Allah se smilovao ženi koja ustane u noći i klanja, pa potom probudi svoga muža, pa i on klanja, a ako odbije, u lice mu saspe vodu!" (En-Nesai)

Ko od nas ustaje u mrklo doba noći i klanja nafilu? Ko od nas budi svoju suprugu radi ibadeta u gluho doba noći? Ko od nas smije da pospe suprugu vodom kako bi se probudila radi obavljanja nafile? Zar se mnogi od nas nisu udaljili od Allahove, dž.š., milosti i zar nam mnogo toga dunjalučkog nije preče od robovanja Allahu, dž.š.?

Nije dozvoljeno da žena iz kuće svoga muža daje bilo šta bez dozvole muža ili s čime njen muž nije zadovoljan, kao što stoji u sljedećoj predaji: Prenosi Ebu Umame el-Bahili: "Čuo sam Poslanika, s.a.v.s., u hutbi na Oprosnom hadždžu: ‘Neka žena iz kuće svoga muža ništa ne daje bez njegove dozvole!’ Bi rečeno: ‘O Allahov Poslaniče! Ni hranu?’ Reče: ‘To je naš najvredniji imetak…'" (Tirmizi)

Veza između supružnika nije samo materijalne naravi, niti strastvena, nego je to posebna plemenita veza. Kada ta veza bude normalnom, ona će biti uzrokom sreće i potomcima, na oba svijeta, kao što stoji u 21. ajetu sure Tur:   

Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti – svaki čovjek je odgovoran za ono što čini.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je na Oprosnom hadždžu preporučio: "O ljudi, vi imate prava i dužnosti prema vašim ženama, a one imaju prava i dužnosti prema vama. One ne smiju dopustiti nikome osim vas da stupi u vašu postelju, niti smiju dopustiti da bez vašeg pristanka u vašu kuću ulaze oni koje vi ne volite i one ne smiju počiniti sramno djelo…  Nalažem vam da dobro postupate sa ženama jer one se kod vas nalaze kao emanet od Allaha. Dopušteno vam je da uživate njihova tijela, po Allahovim riječima. Bojte se Allaha u onome što se tiče vaših supruga, a ja vam nalažem da lijepo postupate prema njima. Pazite! Jeste li čuli? O Gospodaru, budi mi svjedok!" (Ahmed)

Braćo i sestre! Budimo istinski Allahovi, dž.š., robovi, odgajajmo našu djecu u skladu sa islamskim propisima i školujmo ih, jer ćemo za njih biti pitani na Sudnjem danu, pazimo i uvažavajmo naše supruge, jer one rađaju i odgajaju našu djecu i natječimo se u činjenju dobrih djela!

Molim Milostivog Allaha da od nas primi naša dobra djela, a preko ružnih pređe, da uputi našu djecu i naše potomke, da ih se ne stidimo i da se oni nas ne stide, da ih učini radošću naših pogleda i da nas učini predvodnicima bogobojaznih!

Hatib: Nezim Halilović Muderis

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.