Ramazanski ders…


Prenosi Aiša r.a. da bi Poslanik s.a.v.s. kada bi došla zadnja trećina ramazana, smotao svoju postelju, noći bi provodio u ibadetu i budio bi svoje ukućane (radi činjenja ibadeta)!” (Buharija)

Zadnjih deset dana ramazana, Poslanik s.a.v.s. bi pojačao ibadet i klanjao bi dodatnu nafilu (“Salatut-tehedždžud”).

Muhammed s.a.v.s. je, kako stoji u Sahihu, po predaji Ebu Huzejfe r.a., jedne noći na kijamu tako dugo učio da je na jednom rekatu proučio čitavu Bekaru, Ali Imran i an-Nisa (105 stranica). Učeći ajete u kojima se pominje prijetnja, zastao bi moleći Allaha dž.š. da ga sačuva od nje. Kada su sklanjali dva rekata, došao je Bilal r.a. da najavi skori dolazak sabaha!”

Muhammed s.a.v.s. nije izostavljao salatut-tehedždžud ni kada je bio bolestan ili prekomjerno umoran, pa bi u tim situacijama klanjao sjedeći. Poslanik s.a.v.s. je budio Fatimu i Aliju, uveče govoreći im: “Zar nećete ustati i klanjati?” (Buharija i Muslim)

I budio je (Poslanik s.a.v.s.) Aišu r.a., kada bi završio tehedždžud, a prije nego bi klanjao vitr. U Muvettau stoji, da je Omer ibn Hattab, klanjao dobar dio noći, pa kada bi došla polovica noći, budio bi svoju porodicu, govoreći im: “Namaz, namaz, i proučio bi ajet: “Naredi svojoj čeljadi da obavlja namaz i ustraj u tome!” (Suretu Taha: 132. ajet)

U dva Sahiha stoji predaja da je Džibril dolazio kod Poslanika s.a.v.s. svakog ramazana i po jednom ga preslušavao Kur'an, da bi posljednje godine u kojoj je preselio Muhammed s.a.v.s., to učinio dva puta.

Post i Kur'an će biti na Sudnjem danu šefaadžije (zagovornici), za one koji ih budu čuvali. U tom smislu je i hadis:

Prenosi Abdullah ibn Amr, da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Post i Kur'an će biti zagovornici čovjeku na Sudnjem danu. Post će reći: “Gospodaru, spriječavao sam ga u jelu i strastima danju, pa mi dozvoli da se zalažem za njega!” I reći će Kur'an: “Gospodaru, spriječavao sam ga u spavanju noću, pa mi dozvoli da se zalažem za njega!” Pa će im biti dozvoljeno!” (Ahmed)

Poslanik s.a.v.s. je sve do smrti praktikovao i'tikaf, što su činili i njegovi ashabi, kao i selef salih (dobri preci). Potvrda tome su riječi Abdullaha ibn Omera r.a.:

Prenosi se od Abdullha ibn Omera r.a.: “Poslanik s.a.v.s. je provodio u i'tikafu posljednjih deset dana ramazana!” (Buharija)

U Noći Kadra koja se nalazi u jednoj od neparnih noći zadnjih deset noći ramazana je započela objava Kur'ana, kao što stoji u Suri Duhan:

“Ha-mim! Tako mi Knjige Jasne, Mi smo je počeli objavljivati u Blagoslovljenoj noći, – i Mi zaista opominjemo – u kojoj se svaki mudri posao riješi po Našoj odredbi! Mi smo uistinu slali poslanike!”
(Suretud-Duhan: 1-5)

Noć Kadra je vrijednija od hiljadu mjeseci ili 83 godine i četiri mjeseca, pa ko od nas ne želi da iskoristi ovu noć i ne zasluži Allahovu dž.š. milost?! Allah dž.š. u Suri Kadr kaže:

“Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr – a šta ti misliš šta je to noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleci i Džibril, s’ dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj, zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane!”
(Suretu-l-Kadr: 1-5)

Onome ko provede Noć Kadra u ibadetu će biti oprošteni prošli grijesi, kao što stoji u hadisu:

Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ko provede Noć Kadra čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj dž.š. nagradi, biće mu oprošteni prošli grijesi!” (Buharija)

A u drugoj predaji stoji:

Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ko provede Noć Kadra, čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi biće mu oprošteni prošli grijesi! A ko isposti ramazan čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi biće mu oprošteni prošli grijesi!” (Buharija)

Muhammed s.a.w.s. nam preporučuje da tražimo noć Kadra u zadnjih deset noći ramazana:

Prenosi Aiša r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Tražite Noć Kadra, u neparnim noćima posljednjih deset noći ramazana!” (Buharija)

Jedna od obaveza koja je vezana za post mjeseca ramazana je i “sadekatu-l-fitr”.

Prenosi se od Ibn Abbasa: Naredio je Poslanik s.a.v.s. zekatu-l-fitr (sadekatu-l-fitr), kao čišćenje za postača, od ružna i bestidna govora, i kao hranu siromaha. Onaj ko ga da prije namaza (bajram-namaza) biće primljen, a ko ga da poslije namaza, on je kao sadaka. (Ebu Davud)

Prenosi se da je ibn Omer r.a. rekao: “Poslanik s.a.w.s. je propisao zekatu-l-fitr (sadekatu-l-fitr), “sa'” (četiri pregršti) hurmi, ili “sa'” ječma, na roba, na slobodnog, na muško, na žensko, na malo i veliko od muslimana, prije klanjanja namaza (bajrama).” (Buharija)

Prenosi Ibn Omer r.a. da je Poslanik s.a.v.s. naredio izdvajanje sadekatu-l-fitra, prije izlaska radi klanjanja (bajram namaza)!” (Buharija)

Prema tome, sadekatu-l-fitr je obaveza svakog muslimana koji ima “sa'” hrane preko potreba njegove porodice u jednom danu i noći. Daje se u namirnicama koje se obično koriste u određenom području, kao: pšenica, ječam, hurme, riža, suhe groždice, sir i sl.. Ebu Hanifa dozvoljava davanje i u protuvrijednosti, u nečem drugom. Shodno tome, kada je u pitanju protuvrijednost u novcu, Rijaset IZ-e je odredio visinu sadekatu-l-fitra, za ovu godinu: 5, 10 i 15 KM. Braćo i sestre, izvršimo obavezu davanja “sadekatu-l-fitra”! Ne zaboravimo, također obavezu zekata! Ustrajmo u dobru i ne približavajmo se haramu!

Gospodaru, pomozi mudžahidima ma gdje bili, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, počasti nas primljenim dovama u ramazanu i Noći Kadra, oprosti nam grijehe i uvedi nas u obećani džennet!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.