Džumma…


“O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

“Ha-mim. Tako Mi Knjige jasne, Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo, i Mi doista opominjemo, U kojoj se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike kao milost Gospodara tvoga – On, uistinu, sve čuje i sve zna” (Kur’ an: Duhan, 1.-6.)
Kur'an je objavljen u toj noći koju Allah, dž. š., naziva mubarek-noć. Prenosi se od skupine učenjaka iz prvih generacija, među kojima su i Ibn-Abbas, Katade, Ikrime, Mudžahid i drugi, da je ova mubarek-noć u kojoj je objavljen Kur'an noć Lejletu-l-kadr.”U njoj se svaka mudra stvar raščlanjuje” (prema prijevodu dr. Enesa Karića), tj. u toj noći se određuju sudbine stvorenjima za narednu godinu i upisuju se živi i mrtvi, tj. oni koji će se roditi i oni koji će umrijeti, uspješni i stradalnici, sretni i nesretni, ponosni i poniženi, i sve ono što Allah, dž. š., želi u toj godini. Pod pisanjem sudbina u toj noći misli se (a Allah to najbolje zna) na to da se sudbine stvorenja u noći Lejletu-l-kadr prenose iz Levhi Mahfuza.

Rekao je Ibn-Abbas: “Možda čovjek namješta svoju posteljinu i zasijava usjeve, a on je već od mrtvih”, tj. upisan je u noći Lejletu-l-kadr među one koji će umrijeti u toj godini.

“A šta ti misliš šta je to noć Kadr?”

Prenosi se, također, da ovaj ajet znači da se u noći Kadr predočava sudbina melekima i, u tom smislu, Allah, dž. š., u suri Kadr kaže:

“Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr;

A šta ti misliš šta je to noć Kadr?

Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci;

Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake;

Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane” (Kur’ an: Kadr, 1.-5.).

Allah, dž. š., nazvao ju je Lejletu-l-kadr radi njene velike vrijednosti i uzvišenog mjesta i radi mnoštva oproštenih grijeha i pokrivenih mahana u njoj.

Poznato je, na osnovu hadisa Resulullaha, a. s., da je to noć oprosta. Rekao je Muhammed, a. s.: “Ko provede noć Lejletu-l-kadr u ibadetu, čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi” (Buhari i Muslim).

Rekao je Halil ibn-Ahmed: “Lejletu-l-kadr je nazvan tako jer je Zemlja te noći tijesna za mnogobrojne meleke koji se nalaze na njoj i ovdje izraz Kadr znači tedajjuk, kao što je u riječima Uzvišenog Allaha: “A kad mu, stavljajući ga na kušnju, uskrati (učini tijesnom) opskrbu njegovu” (Kur'an: Fedžr, 18.).

Znakovi na osnovu kojih se prepoznaje Lejletu-l-kadr

Imam Muslim bilježi u svom “Sahihu” predaju od Ubeja ibn-Ka'ba da je Poslanik, a. s., govoreći o znakovima te noći, rekao: “Njeno jutro osvane bez zraka” (tj. bez jake svjetlosti).

Prenosi se od Ibn-Abasa i Ibn-Huzejme, da je Resulullah, a. s., rekao: “Noć Kadr je blaga noć, i u njoj nema ni vreline ni studeni. Sunce se u tom danu pojavi sa slabim crvenilom” (svjetlošću) – Et-Tajalisi.

Imam Taberani bilježi hasen-hadis od Vasileta Ibn-Eska'a, r. a., da je Poslanik, a. s., rekao: “Noć Kadr je blistava i u njoj nema vreline niti studeni i u njoj se ne gađaju zvijezdama” (šejtani – prim. prev.).

Pored ove tri predaje, postoji predaja koju bilježi Ahmed ibn-Hanbel, sa bojazni da je prekinut lanac prenosilaca od Ubadeta ibn-Samita, u kojoj Resulullah, a. s., kaže: “To je sjajna i blistava noć, kao da je u njoj Mjesec zablistao. To je mirna i blaga noć, u kojoj nema vreline niti hladnoće. U njoj nije dozvoljeno zvijezdama da padaju. Tog jutra se Sunce pojavi bez zraka, poput Mjeseca u uštapu i šejtanu nije dozvoljeno da se pojavi”.

Postoje i mnoge druge predaje o znakovima noći Kadr koje nisu vjerodostojne, već su potpuno izmišljene. Neke od njih su da se u toj noći drveće savi-je do zemlje, pa se ponovo vrati, da se na sve strane čuje selam, da slana voda postaje slatka u toj noći, da se svjetlost vidi na svakom mjestu, čak i u najvećim tminama”¦

Ove predaje nemaju uteme-ljenje u Kur'anu i sunnetu Poslanika, a. s.

Traženje blagoslovljene noći Kadr

Mustehab je u ramazanu tražiti noć Kadr. Posebno u zadnjih deset dana ramazana, i naročito u neparnim noćima.

Buharija i Muslim prenose hadis u kome se kaže: “Tražite je u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana”.

Imam Buhari je zabilježio predaju od Ubade ibn-Samita, da je rekao: “Izišao je Muhammed, a. s., da nas obavijesti o noći Kadr, a dvojica muslimana su se međusobno prepirali, pa je rekao Allahov Poslanik, a. s.: “Izišao sam da vas obavijestim o noći Kadr, pa su se ova dvojica posvađali, i ona je podignuta i možda je to bolje za vas. Zato je tražite u devetoj, sedmoj i petoj”, tj. u neparnim noćima.

Ovaj hadis je dokaz da je svađa i prepirka među muslimanima, a posebno kad je u pitanju vjera, razlog podizanja i uskraćivanja mnogog dobra.

Pretežno je mišljenje da je noć Kadr u zadnjih sedam noći mjeseca ramazana, na osnovu hadisa od Abdullaha ibn-Omera da su dvojica ashaba u snu vidjeli noć Kadr u sedam zadnjih noći ramazana, pa je Resulullah, a. s., rekao: “Vidim da su se vaši snovi podudarili u pogledu sedam zadnjih noći mjeseca ramazana. I ko od vas bude tražio noć Kadr, neka je traži u zadnjih deset dana ramazana”.

U hadisu od Ibn-Abbasa se spominje da je Muhammed, a. s., rekao: “Tražite je u zadnjih deset noći ramazana. Noć Kadr je u preostalih devet noći, u sedam preostalih noći, u pet preostalih noći”.

Ovo znači da je jače mišljenje da je ona u neparnim noćima.

Između ostalog, postoje jaki dokazi da bi ona mogla biti u 27. noći ramazana.

Imam Ahmed bilježi hadis od Ibn-Omera, a Ebu-Davud od Muavije, r. a., da je Muhammed, a. s., rekao: “Lejletu-l-kadr je 27. noć ramazana”.

Abdullah ibn-Abbas je došao do zaključka na zadivljujući način. Prenosi se da je Omer, r. a., okupio ashabe i sa njima je bio Ibn-Abbas, koji je još uvijek bio dijete. Ashabi su mu na to prigovorili riječima: “Ibn-Abbas je poput naših sinova i nema potrebe da bude sa nama”.

Omer im je odgovorio: “On je mladić koji posjeduje razborito srce i jezik koji voli da pita”. Nakon toga je upitao ashabe o noći Kadr i oni su svi odgovorili da je ona u zadnjih deset noći ramazana. Pitao je zatim i Ibn-Abbasa, a on je rekao: “Mislim da je ona u 27. noći ramazana”.

“Kako si to zaključio?”, upita ga Omer.

“Allah, dž. š., stvorio je sedam nebesa, i sedam zemalja, i sedam dana i čovjeka iz sedam dijelova. Propisao je sedam krugova prilikom tavafa oko Kabe, i sedam krugova između Saffe i Merve. Odredio je da se bacaju kamenčići sedam puta na Mini.”

Na osnovu ovih dokaza, Ibn-Abbas je zaključio da je to u 27. noći ramazana. Postoje i drugi dokazi na osnovu kojih se može zaključiti da je noć Kadr u 27. noći ramazana, kao što su riječi Uzvišenog u suri Kadr: “Fi-ha”¦” Ova riječ znači – u njoj, i ona je 27. riječ u ovoj suri.

Neki učenjaci su računali i došli do zaključka da je noć Kadr u 27. noći mjeseca ramazana. Riječ Lejletu-l-kadr ima devet slova, a u suri je spomenuta tri puta. Kad se broj devet pomnoži sa tri, dobijemo broj 27.

Međutim, ovakvi proračuni nemaju nikakave osnove u šerijatu i oni su nepotrebni, iako mogu biti zanimljivi.

U posljednjih deset noći ramazana

Postoje mišljenja da je Lejletu-l-kadr 21. noć ramazana, i to na osnovu predaje od Ebu Seida el-Hudrija, u kojoj kaže: “Dvadeset prve noći ramazana je pala kiša, i mesdžid je prokisnuo na mjestu gdje je klanjao Poslanik, a. s. Ja sam pogledao u njega nakon što smo završili namaz i na njegovom licu vidio tragove blata i kiše” (Mutefekun alejh), a to znači da je Resulullah, a. s., proveo tu noć u ibadetu.

Slična predaja postoji i od Abdullaha ibn-Unejsa, r. a., za 23. noć ramazana u kojoj je pala kiša i na licu Muhammedovom, a. s., ostali su tragovi zemlje i vode radi bdijenja u toj noći. Å ejhu-l-islam Ibn-Tejmije, pak, smatra da noć Kadr ne mora biti u neparnoj noći, već da može biti i u parnim noćima. Do ovakvog zaključka je došao na osnovu hadisa u kome je Muhammed, a. s., rekao da je Lejletu-l-kadr u zadnjih deset noći; u devetoj, u sedmoj, u petoj, u trećoj i u preostaloj noći.

Kaže Ibn-Tejmije: “Ako mjesec ima trideset dana, onda su to parne noći. Jer, deveta preostala noć je, ustvari, 22. noć ramazana, a sedma – 24. noć itd. Radi toga je potrebno tražiti noć Kadr u svih deset dana”, tj. zadnjih deset preostalih noći (“El-Fetava”, 25/ 284.-285.).

Na kraju, na osnovu svih vjerodostojnih hadisa, jasno se može zaključiti da je noć Kadr u zadnjih deset noći mjeseca ramazana i da ona ne biva svake godine u isto vrijeme, već se mijenja, pa nekad može biti 21., nekad 23. ili 25. ili 27., kao i 29. noći.

Ovo mišljenje je izabrao i šejh Å enkiti u komentaru svih hadisa o noći Kadr i ovo je najispravnije mišljenje, a Allah najbolje zna.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.