Ramazanska čestitka

RAMAZAN MUBAREK !

"Kada nastupi prva noc ramazana, Allah pogleda u svoje vjernike,

a koga Allah pogleda nece ga nikada kazniti. "

tim Jetimi

Jetim je dijete koje je ostalo bez jednog ili oba roditelja. Naš Poslanik Muhammed, s.a.v.s., bio je siroče. Prije nego što se rodio, njegov otac je umro. Bez majke je ostao u šestoj godini života.

 "I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i prijateljima, i putnicima-namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu." (Prijevod značenja – En-Nisa’, 36.)

Postoje i jetimi koji imaju žive roditelje, ali se oni neće ili ne žele brinuti o svojoj djeci, možda zbog nedostatka finansijskih sredstava, lošeg zdravstvenog stanja ili zbog odavanja raznim porocima (drogi, alkoholu, prostituciji itd.), ne shvatajući u takvim stanjima da treba da se brinu i vode računa o svojoj djeci. Tako mnoga djeca, koja nemaju roditelje, ili ih imaju, ali se oni ne brinu o njima, završavaju ili na ulici, ili u domovima za nezbrinutu djecu (ukoliko ih ima u sredini u kojoj žive), mnogi zapadaju u loša društva, počinju se drogirati, konzumirati alkohol, baviti se bludom i činiti druge razvratne i štetne stvari kako za pojedinca tako i za cjelokupno društvo.

“Roditelji”, koji ostave svoju djecu i prepuste ih ulici, ne shvataju koliko zlo čine svojoj djeci (naravno i društvu), ne odgajajući ih u normalnu, zdravu i odraslu osobu koja voli, pomaže drugima, koja je blaga, pažljiva, darežljiva itd., i ne spremajući je da bude sposobna suprotstaviti se mnogim životnim problemima, teškočama i iskušenjima kojih je prepun dunjalučki život. Najviše jetima bude u periodu rata, zatim raznih vremenskih nepogoda (vjetrovi, zemljotresi, vulkani, poplave, razne bolesti…), kada mnoga djeca ostanu ponekad za samo jedan dan bez oba svoja draga roditelja. Život djece bez roditelja izuzetno je težak, mučan, bolan, jadan, život u kome nema puno sreće, radosti, igre, zadovoljstva, smirenosti, što najbolje mogu primijetiti osobe koje se brinu o jetimima (majka, ili nena, ili djed, ili tetka…, ili odgajatelji ukoliko dijete živi u domu za nezbrinutu djecu). Međutim, treba imati u vidu da ne mora značiti da će svako dijete uz roditelje biti dobro odgojeno i da je sretno.

Kur'an o jetimima

Zbog teškog života jetima, a i zbog drugih mudrosti, Allah, s.v.t., na puno mjesta u Kur'anu govori o jetimima, o njihovoj zaštititi, pažnji prema njima, o vođenju brige o njihovim imecima i sl.

Jetimi u Islamu imaju posebnu pažnju i zaštitu. Njihov staratelj se mora potruditi u ime Allaha, dž.š., da pomogne jetimima, da bude blag prema njima, da ih podučava propisima Islama, da im u svakom segmentu života pomaže što više može, da odgaja ispravnu i čvrstu osobu, da se trudi da razvije u djetetu približnu ljubav koju su djetetu poklanjali njegovi roditelji…

Ukazivanje pažnje

Allah, s.v.t., upozorava na neukazivanje pažnje siročetu u suri El-Fedžr, gdje kaže: "…Vi pažnju siročetu ne ukazujete." (Prijevod značenja – El-Fedžr, 17.) Ove Allahove riječi nas opominju zbog nepažnje prema jetimima. Molimo Allaha, s.v.t., da budemo prema njima pažljivi, razumijevajući tu djecu i pomažući im u ime Allaha, dž.š.

Veliki je grijeh staratelju trošiti imetak jetima zajedno sa svojim imetkom. Uzvišeni Allah o tome govori u suri En-Nisa: "I siročadi imanja njihova uručite, hrđavo za dobro ne podmečite i imetke njihove s imecima vašim ne trošite, – to bi, zaista, bio veliki grijeh." (Prijevod značenja – En-Nisa, 2.)

Imetak im treba predati kada budu spremni za brak, a Allah, s.v.t., kaže: "I provjeravajte siročad dok ne stasaju za brak; pa ako ocijenite da su zreli, uručite im imetke njihove. I ne žurite da ih rasipnički potrošite dok oni ne odrastu…" (Prijevod značenja – En-Nisa’, 6.)

Allah, dž.š., također, u drugom ajetu kaže o jetimskom imetku sljedeće: "i da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane…" (Prijevod značenje – El-En'am, 152.) Primopredaja imetka jetimu od strane staratelja se vrši obavezno uz prisustvo svjedoka na što ukazuju Allahove riječi: "…A imetke im uručujte u prisustvu svjedoka. A dosta je što će se pred Allahom račun polagati." (Prijevod značenja – En-Nisa’, 6.)

Bespravno trošenje imetka jetima vodi u Džehennem

Bespravno trošenje imetka jetima vodi u Džehennem, što svjedoče sljedeće Allahove riječi: "Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi, – doista jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti." (Prijevod značenja – En-Nisa’, 10.)

Staratelji moraju s posebnom pažnjom paziti na jetimski imetak. Ne smije se desiti da ga bespravno troše, a pogotovo još na haram stvari, dok su jetimi, s druge strane, možda gladni, željni nešto lijepo pojesti, lijepo se obući i sl. Ukoliko, to rade i ne namjeravaju prestati s tim, onda sami sebi svjesno pripremaju mjesto u vatri. Da Allah, s.v.t., da staratelju, a i drugim muslimanima, da paze na jetime, a pogotovo kada se radi o njihovom imetku, jer oni nemaju roditelje koji će za njih uštedjeti novca, kako bi im olakšali školovanje, odnosno čitav njihov život.  Amin!

Allah, dž.š., govori da treba ići što dalje od imetka jetima, osim ako se želi unaprijediti njegov imetak, tj. da se poveća, a ne da se smanji: "A od imetke siročeta – što dalje! Osim ako želite da ga unaprijedite, sve dok ne postane punoljetno…" (Prijevod značenja – El-Isra’, 34.)

U vrijeme kada vlada glad, kada nema hrane, Allah ukazuje da treba nahraniti bar siroče bliska roda, ako se ne može pomoći i ostalim jetimima: "ili, kad glad hara, nahraniti siroče bliska roda." (Prijevod značenja – El-Beled, 14.-15.)

Zabranjeno je ucviliti siroče, na što ukazuju sljedeće Allahove riječi: "Zato siroče ne ucvili!" (Prijevod značenja – Ed-Duha, 9.) Do ovoga može lahko doći, pa čak i nesvjesno.

Siroče će odbiti samo ona osoba koja ne vjeruje u Sudnji dan. "Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče." (Prijevod značenja – El-Ma'un, 1.-2.)

Hadisi o jetimima

Pored toga što Kur'an govori o jetimima, i u hadisima se spominju, npr. nagrada za onoga ko nahrani i napoji jetima, ko se o njima brine, čuvanje od nanošenja nepravde prema jetimima itd.

Poslanik Muhammed, s.a.v.s., podstiče na ukazivanje pažnje prema jetimima, na blago ponašanje prema njima, govoreći u jednom od hadisa: "Želiš li da ti srce bude blago i da ostvariš svoje želje? Budi milostiv prema siročetu, pomiluj ga po glavi i nahrani onim čime se ti hraniš: srce ce ti biti blago i svaka će ti se želja ispuniti." (Hadis bilježi Bejheki.)

Allahu najdraži dom

Allahov Poslanik, s.a.v.s., govori koja je to kuća najdraža Allahu, pa kaže: "Allahu je najdraži onaj dom u kome se nalazi zbrinuto siroče." (Hadis prenosi Ebu Umame.) Ovaj hadis se može odnositi ne samo na obićnu kuću gdje je zbrinut jetim, nego i na dom za nezbrinutu djecu, internat i sl., gdje se o jetimima brinu pojedinici, odnosno čitavo društvo. U Bosni i Hercegovini nakon agresije 1992.-1995. veliki je broj jetima o čijem odgoju se muslimani slabo brinu, dok mnoge krščanske misionarske grupe odvode tu istu djecu u razne krščanske zemlje gdje na sve načine nastoje djecu odvratiti od njihove vjere, namečući im krščanstvo kroz razne vidove "pomoći", "ugađajući" toj jadnoj djeci koja su željna roditeljske topline.

Muslimani, probudite se! Neka vam bude na umu prethodno navedeni hadis, ne zaboravljajući ni na ostale hadise niti ajete!

Nije dozvoljeno ciniti nepravdu drugima, a ni samome sebi, a naročito nije dozvoljeno činiti je jetimima. Naš Poslanik, s.a.v.s., o tome kaže: "…Bojte se Allaha i čuvajte se nepravde prema dvjema nemočnim osobama: ženi hudovici i djetetu siročetu." (Hadis prenosi Enes.) Ove dvije kategorije ljudi su najnezaštičenije, a Islam želi zaštititi dostojanstvo muslimana. Allahu ekber, kako je Islam savršen.

Kako Kur'an štiti imetak jetima, tako i Poslanik u hadisima, također, govori o tome. Spominje sedam zala kojih se treba čuvati, gdje je ubrojano i čuvanje od imetka jetima: "Čuvajte se sedam zala koja upropaštavaju onoga ko ih čini: širka, sihra, ubijanja koje je Allah zabranio, kamate, imetka jetima, bježanja sa bojnog polja i potvore za blud pobožne i čestite muslimanke." (Hadis bilježe Buharija i Muslim.)

Znamo da Allah, dž.š., jedino širk ne oprašta, osim ako se osoba iskreno pokaje. Ostala zla koja su nabrojana u hadisu su izuzetno opasna i strogo kažnjiva među kojima je navedeno i čuvanje od imetka jetima. Ovaj hadis nas upozorava na važnost lijepog i poštenog odnosa prema imetku jetima.

Odgojem jetima do Dženneta

U sljedećem hadisu se govori o onome ko može zaslužiti Džennet zbog odnosa prema jetimu: "Ko sebi uzme siroče, – bilo ono od njegove rodbine ili ne, pa ga odgoji i osposobi za samostalan život, zaslužio je kod Allaha Džennet." (Hadis prenosi ‘Adi b. Hatim.) Muslimani, iskoristite ono što vam nudi prelijepi Islam!

Ebu Ja'la u svome djelu bilježi sljedeči hadis koji govori o odnosu Poslanika, s.a.v.s., i staratelja jetima: "Ja i staratelj jetima stojimo ovako." Pri tome je Muhammed, s.a.v.s., pokazao odvojeno od drugih prstiju srednji prst i kažiprst…"

Sa ovim brojem hadisa ne iscrpljuju se svi hadisi koji govore o jetimima. Molim Allaha, s.v.t., da nam da znanje, da radimo po njemu, a posebno da naučimo propise o jetimima, te da ih se pridržavamo, kao i da se što bolje ophodimo prema jetimima, da budemo blagi, pažljivi, dobri, da im što više pomažemo u svakom smislu, da se brinemo o njima… Amin!

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.