Džumma…

Džumma…


“O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Ramazan ili na arapskom ramadan je deveti mjesec hidžretskog kalendara. Remed označava vručinu, otklanjanje grijeha i zamjenu istih dobrim djelima.

Post ili arapski as-sawm jezički znaći suzdržati se od nečega. Vjerski postiti znaći s namjerom izvršavanja vjerskog obreda suzdržati se od jela, pića, spolnog odnosa i drugih stvari koje kvare post, od zore do zalaska sunca. Post je propisan druge godini po Hidžri (624.god. po Isa a.s.) , 10. ša”™bana (mjesec dana prije bitke na Bedru).

Allah dž.š. kaže:

"O vjernici, propisan vam je post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni!" (El Bekare, 183)

"Da postite određeni broj dana, a ko od vas bude bolestan ili na putu (i ne bude postio, napostiće) – isti broj dana (izvan mjeseca ramazana). Oni, koji ga jedva podnose, – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite!" (El Bekare, 184)

"U mjesecu ramazanu, počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate -, da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete!" (El Bekare, 185)

40 hadisa o ramazanu

1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao : Ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio ! (misli se na male grijehe)

2. Ebu Hurejre, r.a., takođe, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. : Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu !

Tumačeći ovaj hadis Kadi Ijad napominje da se ovdje radi o jednoj vrsti savjesnijeg odnosa vjernika spram svojih djela, pa u tom mjesecu rade više dobra, što automatski doprinosi smanjenju zla, a uz smanjenje raznih zahtjeva pohota i strasti, onemogućavaju se pristupi šejtanu i na, taj način, oni izgledaju povezani !

3. Ebu Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : Allah će sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu !

4. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao : Allah Uzvišeni je rekao : Svako čovjekovo djelo primada njemu, izuzev posta ! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem !

5. Ebu Hurejre, r.a., takođe, od Poslanika, s.a.v.s., prenosi : Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže : Ja postim !

6. On, takođe, kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao : Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah is usta postača kod Allaha je bolji od mirisa miska !

7. On prenosi od Poslanika, s.a.v.s., i sljedeći hadis : Postač ima dvije radosti : prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarom !

8. On, takođe, prenosi i ovaj hadis : Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo se nagrađuje od deset do sedam stotina puta osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao : On je Moj i Ja za njega nagrađujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene !

9. Sehl b. Sa’d, r.a., prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s., rekao : U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući ?! Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući ! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko vise neće ući !

10. Talha b. Ubejdullah, r.a., prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., došao jedan beduin i između ostalog, ga upitao : Obavijesti me o onome što mi je Allah učinio obaveznim od posta ?! On je odgovorio : Mjesec Ramazan, osim ako ti još nesto hoćeš dobrovoljno !

11. Huzejfe b. el-Jeman, r.a., prenosi da je uo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako kaže : Smutnja za čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata !

12. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao : Zapostite kada vidite mlađak i prestanite postiti kada ga vidite ! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ša’ban tridesetim danom !

13. Abdullah b. Omer, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s. : Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko već posti neki post neka ga onda i dovrši !
Ovdje se misli, kako tvrde islamski učenjaci, da se ne posti dan-dva prije ramazana i tako dočekuje taj mjesec. Time se želi odvojiti nafila od farz-posta !

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao : Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ša’bana !
Neki učenjaci smatraju da je ovo Poslanikova, s.a.v.s., preporuka kako bi vjernik bio jači i spremnije dočekao ramazan !

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s. : U postu je suzbijanje strasti moga ummeta !

16. Abdullah b. Mes’ud, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao : Ko ima mogučnost za brak, neka se ženi, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zaštićuje polni organ, a onaj koji to nije u mogućnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite !

17. Sevban, r.a., prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s., da je rekao : Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post čitave godine !

18. Ebu Ejjub, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., sličan hadis : Ko isposti ramazan zatim to poprati sa sest dana ševvala, kao da je čitavo vrijeme postio !

19. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao : Ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće !

20. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao : Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se između njih ne načine veliki grijesi !

21. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao : Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kur’an. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu !

22. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao : Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, berićet !

23. Od Amra b. el-Asa, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao : Razlika između našeg posta i posta židova i kršćana je u ustajanju na sehur !

24. Od Sehl b. Sa’da , r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao : Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom !

25. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao : Allah Uzvišeni je rekao : Moji najdraži robovi su oni koji najviše žure sa iftarom !

26. Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao : Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona čista !

27. Enes b. Malik, r.a., kaže : Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi nasao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode !

28. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao : Kada od vas neko zaboravi pa nesto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio !

29. Aiša, r.a., kaže : Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je zaticala zora, a on je od odnosa sa svojim ženama bio džunub pa bi se tada okupao i postio !

30. Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao : Ko pripremi iftar postau, imaće nagradu kao i on, a da se postau njegovi sevapi uopće ne umanju !

31. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., došao kod Sa’da b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jeo i, nakon toga, proučio dovu : Neka se kod vas ifare postači, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki !

32. Od Aiše, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao : Ko je umro, a ostao je dužan post, napostiće za njega njegova najbliža rodbina !

33. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao : Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je došao jedan ovjek i rekao : Allahov Poslaniče, majka mi je umrla a ostala je dužna mjesec dana posta. Hoću li ja to za nju nadoknaditi ?! Da – rekao je on – jer dug prema Allahu je najpreči da se obavi !

34. Od njega se, takođe, prenosi da je jedna žena došla Vjerovjesniku, s.a.v.s., i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti mjesec dana, budući da je, ploveći morem, umrla i nije to izvršila. Poslanik, s.a.v.s., joj je rekao : Posti za svoju sestru !

35. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao : Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prethodni grijesi !

36. Od, Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporučio : Tražite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana !

37. Aiša, r.a., kaže : Pitala sam Poslanika, s.a.v.s. : Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj učila ? On je odgovorio : Uči : ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHUBBU-L-‘AFVE, FA’FU ‘ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni !

38. Od Aiše, r.a., se prenosi da je rekla : Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi provodio noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji !

39. Abdullah b. Omer, r.a., je rekao : Allahov Poslanik, s.a.v.s., je boravio u i’tikafu zadnjih deset dana ramazana !

40. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga : Allahov Poslaniče, uputi me na djelo, s kojim ću, ako ga budem uradio, ući u Džennet ! On mu odgovori : Da obožavaš Allaha, ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekjat i da postiš ramazan ! Beduin tada reče : Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, ja na ovo ništa dodati neću ! Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s., je tada rekao : Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jodnog od stanovnika Dženneta, onda neka pogleda u ovoga ! ! !

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.