Kako se spasiti od šejtanskih spletki, obmana i intriga?

Neka je neizmjerna hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, koji upućuje na pravi put, ujedinu ispravnu vjeru. Nekaje salavat i selam na prvaka ljudskog roda, Muhammeda, s.a.v.s., koji je poslan kao milost svjetovima.

Å ejtan prokleti uistinu je zakleti neprijatelj čovjeka koji mu pravi spletke od momenta njegova rođenja pa sve do smrti. On mu neprestano uljepšava zlo i stranputicu kako bi ga privukao i na taj način udaljio od pravog puta. Å ejtan želi iništiti čovjeka koristeći raznorazne načine, kako kaže Uzvišeni: Å ejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte’ On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri.” (Fatir, 6.)

 

On nekada unosi zle misli, uljepšava grijehe ponekad, a nekada odvraća od dobrih djela i pokornosti Allahu, dž.š.

Ko je šejtan?

U arapskom jeziku riječ šejtan koristi se za zločeste i opake bilo da su od džinnova, Ijudi ili životinja. Å ejtan je buntovnik iz reda džinnova, Ijudi i životinja. Kaže Uzvišeni: “Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu Ijudi i džina koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli”. (El-En'am, 112.)

Na mnogo mjesta u Kur'anu Allah, dž.š., nas opominje da se čuvamo od šejtana ili Iblisa, a Iblis je iz reda džinnova koga je Allah, dž.š., stvorio od vatre. On se uzoholio i postao je neposlušan Allahu, dž.š., a postao je zakleti neprijatelj čovjeku kako bi ga prevario i poveo za sobom na stranputicu a udaljio od Allahove milosti.

Početak neprijateljstva

Kada je Allah, dž.š., stvorio Adema, a.s., naredio je melekima da mu učine sedždu. Svi su učinili sedždu osim Iblisa koji je odbio da učini sedždu Ademu govoreći: “Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače.” (El-E'araf, 12.) Time je počimo grijeh radi kojega je proklet i udaljen od Allahove milosti. Uzvišeni kaže: “A kad smo rekli melekima: ‘Poklonite se Ademu” – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijed Gospodara svoga.” (El-Kehf, 50.) “Onda izlazi iz dženneta, reče On -, neka si proklet i neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana sudnjeg!” (El-Hidžr, 34.-35.) Time se njegova zavist i mržnja prema Ademu i njegovu potomstvu povećala pa je on zatražio od Allaha, dž.š., da mu podari priliku do Sudnjeg dana, ne da se pokaje već da se osveti Ademu i njegovu potomstvu tako što će ih neprestano obmanjivati i spletke im praviti. Uzvišeni veli: “O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: ‘Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni, već se klanjajte Meni; to je put pravi’.” (Ya-sin, 60.-61.)

U svome obraćanju Gospodaru Uzvišenom šejtan je otvoreno otkrio svoje prljave namjere: “Gospodaru moj, – reče -, zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudiću se da ih zavedem, osim među njima Tvojih robova iskrenih.” (El-Hidžr, 39.-40.)

Brate i sestro u islamu!

Eto to je šejtan i njegovo neprijateljstvo koje će trajati sve do Sudnjeg dana. Od toga trenutka on stalno planira i radi na uništenju Ijudskog roda, na izgonu muslimana iz njihove vjere a udaljavanju nemuslimana od islama. On radi na širenju ružnih i nevaljalih djela na svakom mjestu.

Brate i sestro u islamu!

S kime si ti? Da li si sa Milostivim Allahom ili sa Iblisom i njegovim pomagačima iz reda Ijudi i džina? Da li provodiš svoje vrijeme u džamijama i lijepim mjestima ili po kafićima i mjestima na kojima je prisutno zlo? Å ta je sada pred tobom, Kur'an Časni ili čaša prokletog alkohola? Pripazi se dobro! Teško tebi ako smrtni čas dočekaš i susret sa Allahom, dž.š., a da nisi bio od onih koji klanjaju, koji Allahu na sedždu padaju i koji se kaju. Uzvišeni veli: “A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći; ali oni Svoji su sc pokajali, i vjerovali, i dobro činiti. Njima se nikakva nepravda neće učiniti, oni će u džennet ući.” (Merjem, 59.-60.)

Ako ne klanjaš, zapitaj sebe zašto?

Da li onda slijediš šejtana? Allah Uzvišeni naredio je obavljanje namaza (molitve): “Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo meni klanjaj i molitvu obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!” (Ta-ha, 14.) Zar nisi Allahov rob kojeg je On stvorio? On ti daje opskrbu, zdravlje, sposobnosti kojima te uzdigao u odnosu na druga stvorenja. “Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.” (El-Isra, 70.) Zar namaz nije prvo zašto ćemo biti pitani na Sudnjem danu? Ako on bude ispravan i primljen biće ispravna i ostala djela a ako bude neispravan propašće i ostala djela, kako kaže Poslanik, s.a.v.s. Smrt nije daleko, ona je blizu. Å ta ćeš kazati svome Gospodam kada te bude pitao za namaz? Pokaj se iskreno, vrati se svome Gospodaru, Allahu, dž.š., i moli Ga za oprost! Allah Uzvišeni veli: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer, 53.)

Ako činis blud, zar ne znaš da je Allah, dž.š., to zabranio? Zašto se predaješ šejtanu? Zar nisi čuo za riječi Uzvišenog: “I što dalje od bluda, jer to je razvrat, ‘kako je to ružan put!” (El-Isra, 32.)

Poslanik, s.a.v.s, veli: “Kada čovjek čini blud iz njega izađe iman i lebdi iznad njega, kada prestane vrati se u njega.” (Ebu Davud)

Poruka upućena starateljima: – Rekao je Poslanik,s.a.v.s.: “Allah Uzviseni će pitati svakog pastira za ono što je preuzeo na čuvanje, da li je to čuvao ili nije? Pitaće čavjeka o članovima njegove porodice?” (Nesai)

Pokaj se Allahu, dž.š., i moli Ga za oprost pa ćeš biti među onima koje je obradovao Poslanik, s.a.v.s.: “Å ejtan je rekao: ‘Tako mi veličine Tvoje, Gospodaru, ja ću stalno Zavoditi Tvoje robove sve dok su živi,’ Gospodar mu je odgovorio: ‘Tako mi Moje moći i veličine, Ja ću im stalno oprastati kada god zatraže oprost od Mene!’ (Ahmed i Hakim)

Å ejtan nema vlasti nad iskrenim Allahovim robovima. Kada god se čvrsto drže Allahove Knjige i Sunneta Poslanika, s.a.v.s., šejtan nema mogućnosti da ih zavede i obmani. Uzvišeni veli: “Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih.” (El-Hidžr, 42.)

Uzvišeni Allah, dž.š., upozorava: “A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti.” (En-Nisa, 119.)

Sumnja u temeljne istine vjere

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: “Å ejtan će doći nekom od vas i reći: ‘Ko je stvorio ovo? Ko je stvorio ovo? ‘Na kraju će pitati: ‘Koje stvorio tvog Gospodara?’ Ako se to kome od vas desi neka zatraži utočiste kod Allaha i to će prestati.” (Buhari i Muslim, muttefekun alejh)

Lijek je iskreno vraćanje Uzvišenom Allahu i traženje utočišta kod Njega od prokletog šejtana.

Nagovaranje na loša djela i razvrat

Å ejtan navraća čovjeka na činjenje zla. Uzvišeni veli: “On vas navraća na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate.” (El-Bekare, 169.) On poziva u širk, pripisivanje Allahu druga, u kufr, nevjerstvo, da se namaz ne klanja, da se roditeljima dobročinstvo ne čini, da se kamata koristi, da se ubija nevine, da se krade, da se blud čini, da se laže, zavidi, da se nasilje čini.

Sestro muslimanko!

On poziva i na razvrat, na razgolićavanje. Uzvišeni veli: “I šejtan im poče bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila.” (El-E'araf, 20.) Zašto otkrivaš svoje tijelo, sestro, pokazujući svoja stidna mjesta pomažući na taj način šejtanu. On se tome radujejer zna da ti na taj način skrećeš pažnju mnogih Ijudi i bivaš uzrokom njihova grijeha. Tvoje tijelo je time izloženo na šejtanskoj pijaci da bi zavodilo srca Ijudi. Kosa ti je otkrivena, tijesna odjeća pokazuje obrise tvoga tijela, kratka odjeća otkriva tvoje noge, namirisana si, sve to srdi tvoga Gospodara a raduje šejtana. Svaki dan koji tako provedeš za tebe predstavlja udaljavanje od Allaha, dž.š., a približavanje šejtanu. Svaki dan je na tebe Allahovo prokletstvo a sve si bliže kaburu, melek sinrti se priprema da ti uzme dušu: “Kad nekom od njih smrt đođe, on uzvikne: ‘Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome fto sam ostavio” -Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti, – pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti” (El-Mu'minun, 99.-100.) Pripazi, sestro, i ne otkrivaj svoje tijelo, pogotovo Ijeti. Pripazi se jer smrt je blizu. Poslanik, s.a.v.s., veli: “Žena je ‘avret, stidni dio koji treba pokrivati, kada izađe vani šejtan učini da se na nju obraća pažnja.” (Tirmizi) Å ejtan je uljepša Ijudima kako bi ih njome zaveo. Razgolićena žena je najbolji šejtanov vojnik.

Brate u islamu, dovoljne su ti riječi Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji kaže: “Ovaj svijet je sladak, a Uzvišeni Allah vas je postavio namjesnicima na Zemlji da vidi kako ćete postupati. Čuvajte se dunjaluka i žena. Prvi grijeh sinova Israilovih je bio zbog žena.” (Muslim)

Å ejtanske spletke i intrige

Å ejtan ima određen cilj kome teži, a to je da uvede što više Ijudi u džehennem. Uzvišeni veli: “Å ejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stenovnici u vatri” (Fatir, 6.)

Najopasnije stvari kojima poziva šejtan su sljedeće:

1 – On poziva u širk (pripisivanje Allahu druga) i kufr (nevjerovanje)

2 – Potiče sumnju u temeljne istine vjere

3 – Odvraća od pokomosti Uzvišenom Allahu

4 – Nagovara da se namaz ostavi ili da se prema njemu odnosi neodgovomo

5 – Da se Allah što manje spominje

6 – Potiče na činjenje ružnih i razvratnih djela

Uzvišeni veli: “Å ejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?” (El-Maide, 91.)

7 – Uznemirava čovjeka

8 – Potiče žene na razvrat

9 – Rastavlja bračne parove

10 – Potiče na pijanstvo, blud i ostale vrste velikih grijeha

Kako ćeš se spasiti od šejtanskih spletki, obmana i intriga?

Čovjek može pobijediti šejtana ukoliko čvrsto vjeruje u Allaha, dž.š., radi dobra djela kojima izražava svoju pokomost Uzvišenom Allhuu koji nema sudruga, puno spominje Allaha, uči Kur'an i slijedi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Treba obratiti pažnju na sljedeće:

1 -Istinski iman, vjera u Allaha, dž.š., izbavlja čovjeka od svakog strahovanja. Uzvišeni veli: “Mi saljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju.” (El-En-am, 48.) Osobama koje imaju čvrst iman i koje su bogobojazne šejtan ne može nauditi svojim spletkama.

2 – Dobra djela treba raditi iskreno radi Allaha. Å ejtan ponekad priđe čovjeku i pokvari mu nijjet, namjeru, tako da osoba uljepša svoja djela, ne radi Allaha već radi Ijudi. Poslušaj ovu interesantnu priču: – Imam Ibn Dževzi spominje od Hasana da je rekao: – Postojalo je neko drvo koje su Ijudi obožavali mimo Allaha. Jedan čovjek je želio Allaha radi da to drvo posiječe. Kada je pošao sa tom namjerom usput ga je susreo Iblis u ljudskom obliku. Upitao ga je: – Å ta želiš? – Želim da posiječem ovo drvo koje Ijudi obožavaju mimo Allaha, odgovori mu. – Ako ga ti ne obožavaš šta ti smeta što ga drugi obožavaju? – upita ga Iblis. – Ja ću ga svakako posjeći, reče čovjek. – Hoćeš li da te posavjetujem šta je bolje za tebe, upita ga šejtan. Ako ga ne posiječeš svaki dan kada se probudiš pored jastuka naći ćeš dva dinara. – Odakle mi to, upita ga čovjek. -Nije tvoja briga, reče mu šejtan. Čovjek se vratio kući i sutradan nađe dva dinara pored svog jastuka i ne ode da posiječe drvo. Sljedećeg dana probudi se i ništa ne nađe. Pođe srdit da ga posiječe. Å ejtan izađe pred njega i upita ga: – Å ta to hoćeš? – Hoću da posiječem ovo drvo koje se obožava mimo Uzvišenog Allaha. – Lažeš, ti to nisi u stanju, reče mu šejtan. Čovjek pođe da ga posiječe ali ga drvo zbaci na zemlju i zamalo ga ubi. – Da li znaš ko sam ja? Ja sam šejtan. Prvi puta si došao iskreno radi Allaha i nisam imao mogućnosti da te savladam. Prevario sam te sa dva dinara pa si se prošao. Kada si došao radi dva dinara uspio sam te savladati.

3 – Uzor u životu treba nam biti Poslanik, s.a.v.s., tako što ćemo ga slijediti.

4 – Lijepo treba obavljati sve propise, posebno namaz. “Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju ” (El-Mu'minun, 1.-2.)

5 – Sedždu treba što više činiti. Ebu Hurejre, r.a., prenosi ‘daje Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada učeći Kur'an čovjek naiđe na sedždu pa je učini, šejtan zaplače govoreći: – Teško meni, čovjeku je naređena sedžda pa je učinio i za to će biti nagrađen džennetom, meni je naređena sedžda pa sam je odbio učiniti i zato ću biti kažnjen džehennemom.” (Muslim)

6 – Prema Allahu treba osjećati strahopoštovanje. “Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.” (En-Nahl, 128.)

7 – Treba često tražiti utočište kod Allaha, dž.š., od prokletog šejtana. Uzvišeni veli: “Reci: – Utičem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!” (El-Felek)

“Reci: – Tražim zaštitu Gospodara Ijudi, Vladara Ijudi, Boga Ijudi, od zla šejtana – napasnika, koji zle misli unosi u srca Ijudi – od džina i od ljudi!” (En-Nas)
8 – Å to češće učiti Ajetu'l-Kursijj, suru Ihlas, Felek i Nas.

9 – Iskreno se Allahu, dž.š., kajati i tražiti oprosta za svoje grijehe.

10 – Kuću treba čistiti, redovno je održavati odstranjujući iz nje ono što je prljavo.

11 – Jasno treba pokazati svojim postupcima da smo suprotni od šejtana. “Å ejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte!” (Fatir, 6.)

Poslanik, s.a.v.s., ukazuje na određene postupke kojim se to može postići: – Jesti desnom rukom, odbijati zijevanje, ne psovati, smireno i lijepo raditi poslove.

12 – Učiti dovu, a dova spada u ibadet, Allahu, dž.š., ugodna djela.

Zaključak

S Allahovom pomoći, držeći se čvrsto Njegova užeta, Kur'ana i Sunneta, izvršavajući naredbe a kloneći se zabrana, čovjek može uspjeti da se spasi od šejtanskih spletki, obmana i intriga. Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Å ejtan kola Ijudskim tijelom poput krvi.” (Muttefekun alejh)

Čovjek se ne može osloboditi nečega što je pomiješano sa njegovom krvlju i mesom osim sa Allahovom pomoći kroz iskrenu pokornost Njemu. Ibn Abbas, r.a., veli: “Å ejtan sjedi na Ijudskom srcu, pa ako to čovjek zanemari i zaboravi on mu ubacuje zle misli, a ako Allaha spominje on ustukne.”

Molimo Uzvišenog Allaha da nas sačuva od prokletog šejtana.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.