Novi Zakon o sigurnosti saobraćaja

Novi Zakon o sigurnosti saobraćaja


Od 8. augusta 2006. godine na snagu stupa Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja u BiH. Da biste se što bolje pripremili i upoznali sa novinama koje donosi ovaj Zakon, pročitajte u nastavku neke od najvažnijih propisa.

Ako ste ljubitelji vožnje sa mobitelom u ruci, razmislite dva puta prije nego nekome odgovorite na telefonski poziv. Član 33 : za vrijeme kretanja vozila u saobraćaju na javnom putu vozač ne smije koristiti mobilni telefon, osim u slučaju da je mobilni telefon prilagođen upotrebi u vozilu.

Kaznena odredba iz člana 238 iznosi 40 KM, a ako je prekršajem izazvana saobraćajna nesreća vozač će se kazniti i novčanom kaznom u iznosu od 50 do 200 KM, odredit će mu se i jedan kazneni bod, a može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.

Upotreba sigurnosnog pojasa i dalje ostaje sastavni i neophodni dio vožnje.

Član 34 : vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu.

Kaznena odredba iz člana 239 iznosi 30 KM, a ako je prekršajem izazvana saobraćajna nesreća vozač će se kazniti i novčanom kaznom u iznosu od 50 do 150 KM, odredit će mu se i jedan kazneni bod, a može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.

Za ljubitelje brze vožnje, novi zakon donosi veoma striktne odredbe.

Član 44 : na putu u naselju vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 60 km/h osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno.
Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od :
-130 km/h na autoputevima ;
-100 km/h na putevima rezerniranim za saobraćaj motornih vozila i brzim putevima ;
– 80 km/h na ostalim putevima.
Na putu van naselja vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od brzine određene saobraćajnim znakom postavljenim na putu.

Kaznena odredba iz člana 235 iznosi od 100 do 300 KM za prekoračenje brzine više od 30km/h od dozvoljene u naselju, odnosno za prekoračenje brzine više od 50 km/h van naselja, odnosno 50KM za prekoračenje brzine više od 20 do 30km/h od dozvoljene u naselju, odnosno za prekoračenje brzine više od 30 do 50 km/h van naselja, a ako je prekršajem izazvana saobraćajna nesreća vozač će se kazniti i dodatnim novčanim kaznama, odredit će mu se i dva kaznena boda, a izreći će se i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do jednog do šest mjeseci.

Novina u zakonu su i odredbe o korištenju svjetala čak i tokom dnevne vožnje.

Član 90 : za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti upaljena kratka svjetla.

Kaznena odredba iz člana 239 iznosi 30 KM, a ako je prekršajem izazvana saobraćajna nesreća vozač će se kazniti i novčanom kaznom u iznosu od 50 do 150 KM, odredit će mu se i jedan kazneni bod, a može se izreći i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do dva mjeseca.

Za vozače mlađe od 21 godinu, ili one koji imaju manje od 3 godine vozačkog iskustva, svaka količina alkohola u krvi je nedozvoljena.

Član 174 : dozvoljena količina alkohola iznosi 0,3 g/kg, a dozvoljena količina alkohola od 0,0 g/kg je za profesionalne vozače određenih kategorija, vozače javnog prijevoza, vozače instruktore, kandidate za vozača i vozača koji ima manje od 21 godine starosti ili manje od tri godine vozačkog iskustva.

Kaznena odredba iz člana 235 iznosi od 100 do300 KM za vozača ili vozača – instruktora, kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko 1 g/kg.
Kaznena odredba iz člana 236 iznosi od 50 do250 KM za vozača ili vozača –
instruktora, kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi preko o,3 g/kg do 1,0 g/kg.
Ako je prekršajem izazvana saobraćajna nesreća vozač će se kazniti i dodatnim novčanim kaznama, odredit će mu se jadan ili dva kaznena boda, a izreći će se i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do jednog do šest mjeseci.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.