Džumma…

Džumma…


"O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite" (El-Džumu'a 9. i 10.)

Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: ”Hvala Allahu, Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprostavljam se onima koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah bog, Jedan i Jedini, koji nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. Allah s.v.t. je Muhammda poslao sa vjerom istine i uputom, sa lijepim savjetom i hikmetom, u doba kada je za izvjesno vrijeme prekinuo slanje Svojih poslanika, kada su ljudi zalutali sa pravog puta, kada je znanje bilo neznatno, kada je vrijeme stalo, a Čas obračuna se približio. Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku je na pravom putu. Onaj ko se Njemu i Njegovom poslaniku ne pokorava je u velikoj zabludi.

Na prvom mjestu ja vam preporučujem da se Allaha bojite. Najbolje što jedan od vas može da preporuči svom drugu je da ga potakne na drugi svijet i naloži da se Allaha boji.

Čuvajte se onoga što vam je Allah zabranio. Nema boljeg savjeta od toga. Nema boljeg ibadeta od toga.

Pobožnost je najveći zalog na budućem svijetu. Ko izmiri svoj dug prema Allahu, tajno i javno, želeći time samo Allahovo zadovoljstvo biće mu to najveći kapital na budućem svijetu kada će to čovjeku biti najpotrebnije, a sve ostalo što je uradio poželjeće da se između njega i toga nalazi udaljenost velika.

”Allah vas upozorava (na Svoje odredbe i zapovijedi). Allah je milostiv prema Svojim robovima”. Ali ‘Imran 30

On je taj čiji je govor istina i čije će obećanje biti ispunjeno. U tome nema nikakve sumnje, jer On kaže: ”Moja riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepravičan” Kaf 29.

Bojte se Allaha sada i ubuduće, javno i tajno. ”A onome ko se bude Allaha bojao-On će preko ružnih postupaka njegovih preći još mu veliku nagradu dati”  Talak 5.

Onaj koji se bude Allaha bojao postići će ono što želi. Bogobojaznost štiti čovjeka od kazne, čuva ga od mržnje i prezira. Ona mu obraz osvjetljava, uzdiže ga na viši stepen, a Gospodara njegova čini zadovoljnim. Uzmite tu radost koja vam se pruža.

Nemojte biti nehajni prema Allahovim odredbama.

Ljudi, Allah vam je dao Svoju Knjigu i pokazao Svoj put da bi označio one koji su iskreni i one koji to nisu. Činite drugima dobro, kao što je Allah i vama dobru učinio. Suprostavite se Allahovim neprijateljima.

”… borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On je vas izabrao”. Hadždž 78,

i nazvao muslimanima

”… da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza” Enfal 42

Snage i moći nema bez Allaha. Slavite i veličajte Allaha i radite za dobro onog svijeta. Onaj ko izmiri svoj dug prema Allahu, dovoljan mu je Allah kao zaštitnik od drugih ljudi, jer Allah oduzima život ljudima, a ne ljudi Allahu. On posjeduje ljude, a ljudi Njega ne posjeduju.

Allah je najveći. Snage i moći nema bez Allaha.”

Hutba na prvom džumma namazu. (Kurtubi, Tefsir, 18/98 i Taberi, Tarih, 2/25)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.