Incidenti na vjerske objekte u Prijedoru


Na spomenutoj konferenciji u Beogradu o Prijedoru ispred Islamske zajednice je usmeno uložen prigovor predstavnicima MKSJ na neadekvatan tretman urbicida u Prijedoru i činjenicu da su svi vjerski objekti (džamije sa pratećim objektima – 55 objekata) srušeni ili nerijetko sravnjeni sa zemljom, te na preciziranje sudske i materijalne odgovornost za počinjena nedjela prema kulturnom i vjerskom naslijeđu Bošnjaka u Prijedoru.

Koliko je taj prigovor na mjestu govori i najnoviji incident koji je uslijedio odmah nekih 12 sati nakon toga, a koji je samo novi u nizu neriješenih ataka na kulturno i vjersko naslijeđe Bošnjaka u Prijedoru. Naime, u noći između 24. i 25.06. (subota na nedjelju) je po četvrti put razbijen prozor na džamiji u Donjoj Puharskoj, mjesec dana nakon što je postaklan.

To je džamija na kojoj je Islamska zajednica planirala, zbog učestalih incidenata, staviti video nadzor kojeg je ispred Opštine Načelnik još na Sastanku o bezbjednosti opštine održanom 07.12.2005. obećao obezbijediti.

Dolje slijedi popis 13 incidenata u zadnjih nešto više od godinu i po dana. Napominjemo da je bilo dosta drugih incidenata koji nisu nikako prijavljeni ili su samo dojavljeni patroli policije (npr. bušenje guma na biciklima džematlija koji su došli na teraviju u D. Puharskoj ili razbijanje stakla oglasne table u dvorištu imamske kuće u prošloj godini).

Ovi dolje navedeni incidenti su dopisom iz Medžlisa Islamske zajednice Prijedor dostavljani policiji, Opštini i međunarodnim nadležnim organizacijama u Gradu poput OSCE, EUFOR ili EUPM. Samo jedan, nedavni incident na Čaršijsku džamiju, je rasvijetljen, ostali su, shodno navodima nadležnih organa, još uvijek u toku istrage.

Incidenti na vjerske objekte u prethodnih godinu i po dana:

1.     17-18.09.2004. oskrnavljen nišani Crnalić Fudo, Crnalić Hasan, Oklopčić Mumin i Oklopčić Razija;

2.     10-11.12.2004. oskrnavljen nišan Ikeljić Šefik;

3.    20.06.2005 na mezarlucima u Brezičanima Subota  na nedjelju – oskrnavljena dva mezara  Kučković Džemil i Dračić Omer;

4.    U noći između 24. i 25.07. srijeda na četvrtak na mezarlucima na Pećani oskrnavljena su tri nadgrobna obilježja na mezarima: Suljanović Fahrija, Mušić Ale, i Rizvić Hazim;

5.    27-28.07. razbijanje stakla na oglasnoj tabli u dvorištu džematske kuće u D. Puharskoj gdje se privremeno u donjem spratu obavljaju vjerski obred;

6.     06.10.2005. na mezarlucima Pećani četvrtak na petak oskrnavljeno nadgrobno obilježje umrlog Kodžić Osmana;

7.     9-10.11.2005. razbijen prozor na džamiji u D. Puharskoj;

8.     14.11.2005 incident na Zagradskoj đžamiji subota na nedelju  samo nakon tri dana  incidenta na đžamiji u D. Puharskoj ovaj put razbili staklo na ulaznim vratima – Zagrad;

9.     20-21.10.2005. razbijena dva okna na prozoru D. Puharska;

10.    11-12.12.2005. razbijen prozor u D. Puharskoj.

2006.

11.    U noći između 14. i 15.04. (petak na subotu) na mezarlucima Pećani oskrnavljena su tri nadgrobna obilježja mezara Babić Džemal (‘29-‘92), Curkić Husein (‘45-‘98) i Trepić Enver (‘34-‘03);

12.    U noći između 20. i 21. maja (subota na nedjelju) nepoznati počinioci su razbili prozor na Čaršijskoj džamiji. Radi se o prozoru koji je okrenut prema šetalištu;

13.    24-25.06. subota na nedjelju po četvrti put razbijen isti prozor na džamiji u D. Puharskoj.

U prethodnim godinama ozbiljniji incidenti sa eksplozivnim sredstvima:

– u prvoj polovini 2002. nanešena manja šteta džamiji u Ljubiji od postavljenog eksploziva koji nije u cjelosti ni eksplodirao;

– krajem jula 2002. bačena eksplozivna naprava u dvorište imamske kuće u D. Puharskoj u čijem donjem spratu se obavljaju vjerski obredi;

– 9.12.2002  Mujkanovići – D. Puharska bacanje eksplozivne naprave na kuće i džamiju u Mujkanovićema, kraj ramazana, dva dana pred bajram; eksplozivna naprava je bačena na sprat imamske kuće da ciljano atakuje na imama Sjefu ef. Hodžića, kraj čije žene su proletjeli geleri jer je u kuhinji pripremala bajramski kolač, i koja je samo Allahovom sudbinom ostala živa;

– nedjelja 23.11.2003 džamija u Čeli ujutro u 6 i 15 grupa nepoznatih aktera ispucali iz automatskog
oružja na munaru na kojoj su ostali tragovi metaka.

Medžlis IZ Prijedor

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.