Izvještaj sa sastanka u Travniku


Na poziv članova Komisije za izgradnju spomen obilježja na Korićanskim stijenama iz Travnika, jučer je, 01.juna 2006. godine, održan sastanak na kojem su ispred porodica žrtava na Korićanskim stijenama prisustvovali Teufik Kulašić, član Komisije, i Edin Ramulić, ispred udruženja ”Izvor”.

Sastanak je održan u službenim prostorijama Opštine Travnik i na njemu nije bilo planirano da prisustvuju članovi Komisije iz Kneževa/Skender Vakufa. Zaključci na sastanku su sljedeći:

1. Neophodno je izvršiti tačnu identifikaciju nastradalih Bošnjaka na Korićanskim stijenama, augusta 1992. godine, a što podrazumijeva utvrđivanje tačnog broja nastradalih i identifikaciju ličnih podataka.
2. Utvrditi tačnu lokaciju gdje se nalaze posmrtni ostaci nastradalih Bošnjaka.
3. Navedeno predstavlja prethodno pitanje, bez čijeg rješavanja je nemoguće pristupiti realizaciji zadatih zadataka, izgradnje spomen obilježja i putne komunikacije.
4. Utvrđuje se inicijativa prema načelniku općine Travnik da insistira preko nadležnih državnih, federalnih i općinskih tijela da se utvrde podaci iz zaključka 1. i 2. ovog akta, te da se putem koordinacije sa načelnikom opštine Prijedor i načelnikom opštine Kneževo insistira na realizaciji navedenih zaključaka.
5. da se obavezno nastavi sa realizacijom zadataka navedenih iz rješenja, nakon rješavanja pomenutog prethodnog pitanja i da se i dalje ostvaruje uska saradnja sa vanjskim saradnicima komisije, imenovanih dopunskim rješenjem broj: 01-05-14-03-1/06 od 13.04.2006. godine, odnosno broj 01-013-2-1/06 od 08.05.2006. godine.
6. da članovi Komisije putem ličnog angažmana pokušaju pribaviti podatke koji ukazuju na broj i identifikaciju nastradalih Bošnjaka i lokaciju pokopa posmrtnih ostataka.
7. Prisutni članovi Komisije predlažu da se u ovaj projekat uključi i Opština Prijedor.

Mi, u udruženju ”Izvor” smatramo da su predstavnici porodica na ovom sastanku uspjeli nametnuti stavove i principe koji su dogovoreni na sastanku u Kozarcu sa porodicama žrtava na Korićanskim stijenama. Vjerujemo da će to uskoro rezultirati novim saznanjima o sudbini tijela nevinih žrtava.

Udruženje Prijedorčanki ”Izvor”

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.