Džumma…


“O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Allahov Poslanik, s.a.v.s, ne samo da je dostavio poslanicu koja mu je povjerena, vec je svojim metodološkimm pristupom nadmašio sve prethodnike, ostao najbolja paradigma do Sudnjeg dana. Poslanikove, s.a.v.s, metode pozivanja u vjeru bile su rezultat Allahovog, dž.š, nadahnuca. Odgajao ga je njegov Gospodar, pa su, otuda, i metode koje je koristio bile savršene i potpune. Ako sa bilo kojeg aspekta analiziramo da'vetske metode Allahovog poslanika, s.a.v.s, otkriti cemo njihovu nedostižnost i beskrajnu mudrost.
Njegovo obracanje, pozivanje i poducavanje ashaba nije imalo svakodnevni kliše, vec se, shodno okolnostima, mijenjalo i svaki put postajalo nanovo zanimljivo i neponovljivo. Analizirajmo neke njegove metode:

Pitanje kao metoda obracanja ljudima

Poslanikov, s.a.v.s, poziv nije sadržavao samo puke elemente izlaganja i interpretiranja cinjenica. Uz odredene cinjenice, prijetnje kaznom ili obecavanjem nade u Allahovu milost, proklamiranje odredenih naredbi i zabrana, Allahov Poslanik, s.a.v.s, veoma je cesto koristio i pitanje kao metodu obracanja ljudima, što je veoma važno da bi se privukla pažnja slušalaca. Ilustriracemo to sa nekoliko primjera: Ebu Zerr, r.a, prenosi da ga je jednom prilikom Allahov poslanik, s.a.v.s, upitao:

‘Hoceš li da ti kažem koje su najdraže rijeci Allahu? Najdraže rijeci Allahu su: Subhanallahi ve bi hamdihi! Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah!’

Ebu Musa, r.a, prenosi da ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s, upitao: ‘Hoceš li da te uputim na jednu od džennetskih riznica?’ Rekao sam mu: ‘Da, Allahov Poslanice!’ On je kazao: ‘La havle ve la kuvvete illa billah! Nema snage niti moci bez Allaha!’

Ebu Derda, r.a, prenosi da je Muhammed, s.a.v.s, upitao: ‘Hocete li da vas obavijestim o najboljim djelima, koja su najodabranija kod vašeg Gospodara i na najvišem stepenu, koja su vam bolja od udjeljivanja zlata i srebra, i bolja od sukoba sa neprijateljem u kojem bi ih vi ubijali a i oni vas?!’ ‘Svakako!,’ odgovoriše oni. Tada on rece: ‘Zikr/spominjanje Allaha dž.š.!’

Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, upitao: ‘Znate li ko je bankrot/muflis?’ Ashabi su odgovorili: ‘Bankrot je kod nas onaj koji nema ni novaca niti robe!’ Vjerovjesnik, s.a.v.s, na to dodade: ‘Pravi muflis/bankrot u mome ummetu je onaj ko dode na Sudnji dan sa namazom, postom i zekjatom, ali je psovao onog, potvorio onog, u imetku zakinuo onog, prolio krv onog, udario onog…Pa ce se svakom od njih dati dio njegovih dobrih djela, a ako mu nestane dobrih djela prije nego što se svima oduži, onda ce se uzeti od njihovih loših djela i prebaciti na njega, pa ce se, onda, zajedno s njima strovaliti u vatru!’

Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, s.a.v.s, upitao: ‘Zar necete da vas uputim na ono što ce izbrisati vaše grijehe a uzdici vaše deredže?!’ Ashabi odgovoriše: ‘Svakako, Allahov Poslanice!’ On rece: ‘To je propisno uzimanje abdesta u otežavajucim okolnostima, mnogo koraka nacinjenih odlazeci u džamije, išcekivanje namaza nakon namaza. To je bdijenje na granicama! To je bdijenje na granicama!’

Pozivanje jedne osobe više puta

Poslanik, s.a.v.s, pozivao je odredenu osobu više puta. U tom postupku do izražaja je dolazio psihološki momenat, a odredena osoba bi takvo obracanje daleko bolje zapamtila.

Mu'az b. Džebel r.a. kaže: ‘Jahao sam iza Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Razdvajao nas je samo zadnji dio sedla. Zovnuo me je: Mu'aze sine Džebelov! Rekao sam: Odazivam ti se, Allahov Poslanice! On me je pozvao tri puta, a nakon moga odziva, rekao je: Znaš li kakve su obaveze robova spram Allaha! Odgovorio sam: Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju! Rekao je: Obaveze robova prema Allahu su da Ga obožavaju i da Mu druga ne pripisuju!

Zatim je jahao jedan period, a onda me ponovo zovnuo: Mu'aze, sine Džebelov! Rekao sam: Odazivam ti se, Allahov Poslanice! Upitao je: Znaš li kakve su obaveze Allaha prema Svojim robovima, ukoliko to ucine? Rekao sam: Allah i Njegov poslanik to najbolje znaju! Odgovorio je: Da ih ne kazni!’

Ponavljanje bitnih cinjenica

Ponavljanje bitnih cinjenica bila je Muhammedova, s.a.v.s, stalna metoda, što je bilo posebno izraženo kada je pojašnjavao neke velike grijehe, kako bi ljude što više od njih udaljio. Abdurrahman b. Ebi Bekr, r.a, prenosi od svog oca da je rekao: ‘Bili smo kod Allahovog poslanika, s.a.v.s, kada je rekao: ‘Hocete li da vas obavijestim o tri najveca grijeha?! Pripisivanje Allahu druga, neposlušnost prema roditeljima i lažno svjedocenje ili lažan govor!’ Allahov Poslanik, s.a.v.s, je bio naslonjen, pa je sjeo i toliko je to ponavljao, da smo mi pomislili: Da hoce ušutjeti!’

Ponavljanjem nekih cinjenica htio je, nesumnjivo, ukazati na pogubnost cinjenja odredenog djela, kako bi njegova štetnost postala prepoznatljiva, pa da je ni doticna osoba, niti bilo ko drugi do koga dode ta informacija ne bi imao snage ponoviti! Safvan b. Muhriz, r.a, prenosi da je u jednoj bici, jedan od ashaba ubio idolopoklonika, koji je, nakon što je osjetio opasnost od smrti, izgovorio: ‘La ilahe illellah!’ Kada je to cuo Vjerovjesnik, s.a.v.s, upitao ga je: ‘Zar si ga ubio?!’ Odgovorio je:'Da!’ Poslanik, s.a.v.s, mu je, tada, rekao: ‘Kako ceš postupiti sa La ilahe illellah kada dode Sudnji dan?!’ Taj ashab je, tada, zamolio Vjerovjesnika, s.a.v.s: ‘Allahov Poslanice, moli oprost od Allaha za mene!’ A Allahov Poslanik, s.a.v.s, samo je ponavljao rijeci: ‘Kako ceš postupiti sa La ilahe illellah kada dode Sudnji dan?!’

Metoda komparacije

Muhammedov, s.a.v.s, cilj nije bio samo dostaviti vjeru, bez njenog ubrizgavanju u svijest ljudi. Poslanikova, s.a.v.s, permanentna briga bila je, naime, da se principi vjere duboko ukorijene u covjeku, da obuzmu njegovo tijelo i prožmu njegovo bice. Otuda njegova metoda poredenja ima izuzetan efekat u pamcenju i lakšem prihvatanju odredenih islamskih propisa.

Tako Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, jednom prilikom, upotrebljavajuci ovu djelotvornu metodu, upitao ashabe: ‘Å ta mislite kada bi pred vratima nekog od vas bila rijeka u kojoj bi se on kupao svaki dan?! Da li bi to kupanje ostavilo na njemu bilo šta od prljavštine?!’ Ashabi su odgovorili: ‘Ne bi to ostavilo nikakvu prljavštinu!’ Vjerovjesnik, s.a.v.s, je, tada, zakljucio: ‘To je slicno obavljanju pet dnevnih namaza, s kojima Allah briše manje grijehe!’

Enes b. Malik, r.a, veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: ‘Primjer mojih sljedbenika je kao primjer kiše, ne zna se da li je bolji njezin prvi ili zadnji dio!’ Nu'man b. Bešir, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s, da je rekao: ‘Primjer vjernika u njihovoj medusobnoj ljubavi, samilosti i ophodenju je kao primjer jednog tijela. Kada se potuži jedan njegov dio ili organ, odrazi se to na cijelom tijelu u vidu nesanice ili povišene temperature!’

Džundub, r.a, prenosi da je Resulullah s.a.v.s, rekao: ‘Primjer ucenjaka koji poucava ljude dobru, a zaboravlja da pouci sebe, je kao primjer svjetiljke koja svijetli ljudima, a spaljuje samu sebe!’

Ebu Musa El-Eš'ari, r.a, prenosi da je Muhammed, s.a.v.s, rekao: «Primjer onoga koji zikr Allaha cini i onoga koji to ne radi je kao primjer živog i mrtvog!’

Džabir r.a. prenosi od Vjerovjesnika s.a.v.s, da je rekao: ‘Moj i vaš primjer je kao primjer covjeka koji je naložio vatru i u koju pocnu padati mušice i skakavci, a on ih odbija od nje. Ja sam kao onaj koji je uzeo za vaše pojaseve kako bi vas zadržao i odvratio od vatre džehennema, a vi se otimate i bježite iz mojih ruku!'ž

Odgovarajuce obracanje primaocu poruke

U obracanju ljudima Poslanik, s.a.v.s, prilagodavao se stepenu njihovih spoznajnih mogucnosti, jacini imana i utemeljenosti njihove vjere. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, upitan: ‘Koji je posao najvredniji?’ Odgovorio je: ‘Vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika!’ Zatim je upitan: ‘A šta potom?’ Odgovorio je: ‘Borba na Allahovom putu!’ Potom je, ponovo, upitan: ‘A šta onda?’ Odgovorio je: ‘Hadž koji je Allah primio!’

Kada, intenzitet imana onoga koji pita nije veliki, onda mu se odgovara, kao u primjeru koji navodi Abdullah b. Amr, r.a., da je Vjerovjesnik s.a.v.s, bio upitan: ‘Å ta je, po islamu najbolje ciniti?’ Odgovorio je: ‘Da nahraniš gladnog i da nazivaš selam onome koga poznaješ i koga ne poznaješ!’

Normalno je, da je nahraniti gladnog i nazivati ljudima selam daleko lakše i jednostavnije od borbe na Allahovom putu i napornog puta prilikom izvršavanja pete islamske dužnosti.

Sposobnost procjene: kada i kome šta reci

Muhammedova, s.a.v.s, izuzetna sposobnost da procijeni u kojem momentu i kome ce šta reci, bila je odlucujuci faktor u uspjehu da'vetske misije. Nedostatak spomenute osobine kod mnogih današnjih da'ija razlog je njihovog neuspjeha.

Poslanik islama, s.a.v.s, precizno je poznavao ko je koliko breme mogao ponijeti. Nejake nije tovario više nego su njihove mogucnosti dozvoljavale. Njegov primjer u hadisu Ebu Hurejre, r.a, na najbolji nacin ilustrira.

Naime, Allahov Poslanik, s.a.v.s, nakon obavljenog sabah-namaza, obrativši se ashabima, govorio im o covjeku koji je pretovario kravu, na što mu je ona, progovorivši, rekla da ona nije za to stvorena. Ashabi su, u cudu, povikali: ‘Subhanallah, krava progovorila!!!’ Na to je Vjerovjesnik, s.a.v.s, konstatovao: ‘U to vjerujem ja, Ebu Bekr i Omer!’

Dakle, iako su i drugi bili iskreni ashabi Allahovog Poslanika, s.a.v.s, ipak, to nisu mogli, odjednom shvatiti i bez napora prihvatiti! Iz navedenog se jasno vidi da uspješan da'ija mora poznavati duhovnu, intelektualnu, politicku i svaku drugu svijest pojedinca i društva u kome djeluje, ako želi poluciti priželjkivani uspjeh.

Poslanikovo, s.a.v.s, savršeno poznavanje spomenutih elemenata pojedinca i društva jasno nam to razotkriva. Sukcesivnost u pristupu ljudima Njegova sukcesivnost u vjeri bila je komponenta koja je dala izuzetne rezultate. Takvom metodom Allahov Poslanik, s.a.v.s, osvajao je ljude a njihova srca je vezivao za ideju koju zagovara.

Najbolji primjer za to nalazimo u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a, o beduinu koji je, ne poznajuci elementarnu kulturu ponašanja, obzirom da je tek prešao na islam, poceo mokriti u džamiji, na što su ashabi ustali da ga sprijece. Kada je to primjetio Allahov Poslanik, s.a.v.s, naredio je da ga ostave da završi a onda zatražio posudu napunjenu vodom da preliju preko mjesta gdje je beduin mokrio, pozvao ga i na, prijatan, bratski nacin pojasnio mu da džamija nije za izvršavanje fizioloških potreba, nego da se u njoj klanja namaz, zikr cini i uci Kur'an.

Obzirom da su ashabi fizicki željeli sprijeciti beduina da izvrši namjeravanu radnju, a Poslanik, s.a.v.s, ga je zaštitio njihovih namjera, i u drugom rivajetu se spominje da je ovaj beduin, nakon namaza, rekao: ‘Moj Allahu, smiluj se meni i Muhammedu i nikome više!’ Iz ovog primjera na najbolji nacin se vidi da se ljudima može prici na više nacina.

Najbolji nacin je onaj koji ce ostvariti svoj cilj, a to je: približavanje ljudi islamu a ne udaljavanje od islama!

Istina se, dakle, može na više nacina saopciti. Poslanik islama, s.a.v.s, birao je najljepši, najpristupacniji i najdjelotvorniji!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.