SILOVANIM ŽENAMA PRIZNATI STATUS ŽRTAVA

SILOVANIM ŽENAMA PRIZNATI STATUS ŽRTAVA


Predstavnice kampanje Za dostojanstvo preživjelih, zajedno sa režiserskom Jasmilom Žbanić, u ponedjeljak su predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Muhamedu Ibrahimoviću i poslanici Nermini Kapetanović predale peticiju sa oko 50.000 potpisa građana u kojoj se traži zakonsko rješavanje statusa u ratu silovanih žena.

Kampanja je pokrenuta 1. marta, sa ciljem da se izdjejstvuju izmjene federalnog Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom radi ostvarivanja prava žena preživjelih ratna silovanja, kao civilnih žrtava rata. U okviru kampanje pokrenuta je i inicijativa za donošenje odgovarajućeg državnog zakona kojim bi bila na jedinstven način regulisana prava osoba koje su preživjele ratnu torturu, uključujući žene preživjele ratna silovanja, kao i obezbjeđenje sredstava za primjenu tog zakona. Inicijatorke kampanje predložile su da se izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom definira civilna žrtva rata kao osoba koja je “individualno ili kolektivno, doživjela fizičku ili mentalnu ozljedu, emocionalnu patnju ili značajno narušavanje zdravlja a koje je nastupilo usljed mučenja ili nehumanog postupanja, seksualnog nasilja, silovanja ili nezakonitog kažnjavanja… u toku ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti”.

Prema riječima Marijane Senjak, direktorice Udruženja Medika iz Zenice, jednog od inicijatora kampanje, u tom zakonu bi trebalo da se riječi “tjelesno oštećenje” zamijene riječima “oštećenje organizma, što uključuje i mentalno oštećenje”. Objasnila je da je teža mentalna oštećenja moguće utvrditi putem međunarodne klasifikacije koja definira i oštećenje pod nazivom posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) te njegove simptome.

“Nevladin sektor može pomoći organima vlasti da izrade pravilnik o utvrđivanju ovih poremećaja kod žena koje su preživjele silovanja u ratu i to putem komisija Federalnog zavoda za ocjenu radne sposobnosti”, kazala je Senjak.

Žbanić je kazala kako će predstavnice kampanje za mjesec dana ponovo doći u Parlament kako bi se uvjerile da li su i šta vlasti poduzele na rješavanju problema ovih žena. Kazala je kako vjeruje u dobre namjere odgovornih, ali i da se sa druge strane nalaze žene, samohrane majke koje žive od 30 KM mjesečno i koje od toga svojoj djeci ne mogu kupiti ni odgovarajuću obuću za proljeće.

Dobar znak

Prema riječima Nermine Kapetanović, dobar je znak da je Vlada utvrdila nacrt izmjena ovog zakona i to samo nekoliko dana nakon što je obnovila svoju tri godine staru inicijativu o zaštiti žene žrtve rata. Kapetanović i Ibrahimović su obećali kako će iskoristiti sve poslaničke mogućnosti u Parlamentu kako bi zahtjevi podneseni u okviru kampanje bili do kraja ispoštovani.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.