Narodna skupština RS-a odbacila incijativu za izmjenu simbola RS-a


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je  Deklaraciju kojom odbacuje inicijativu člana Predsjedništva BiH Sulejmana Tihića pred Ustavnim sudom BiH, u vezi sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti simbola RS-a.

U deklaraciji, koja je usvojena sa 47 glasova, a protiv je bilo 11, navodi se da Narodna skupština odbacuje inicijativu “kao politički, a ne pravno zasnovan akt, čiji je prikriveni cilj razaranje legaliteta i legitimiteta RS i ustavnopravnog poretka BiH”. Deklaracija, koju je predložio Klub poslanika Srpske demokratske stranke, tvrdi da znamenja RS-a “nisu utemeljena na diskriminaciji i poništavanju drugih nacionalnih i etničkih identiteta, ona su znamenja i simboli sva tri konstitutivna naroda i u njihovim vrijednostima ugrađene su opštečovječanske vrijednosti i iskustvo”.

Takođe, u Deklaraciji se “upozorava da odluka Ustavnog suda BiH može imati krupne posljedice na ostvarivanje istinskog pomirenja i integracije naroda i građana BiH kao osnovnih ciljeva Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH”.

“Narodna skupština RS Tihićevu inicijativu razumije kao izraz nepomirljive odbojnosti prema svemu što ispoljava identitet RS i srpskog naroda, čiji je krajnji cilj želja za građenjem novog `bosanskog identiteta` kao negacije identiteta konstitutivnog naroda i ravnopravnih entiteta u BiH, što odlučno odbacujemo” – ističe se u Deklaraciji.

U Deklaraciji je pozvana međunarodna zajednica u BiH da “osudi i zaustavi radikalizaciju međunacionalnih odnosa kroz ovakve inicijative koje objektivno mogu zaustaviti opšti napredak i urušiti postignuti stepen povjerenja unutar BiH”.

Usvajanjem Deklaracije okončana je posebna sjednica entitetskog paralamenta.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.