Momiru Nikoliću kazna smanjena na 20 godina


Žalbeno vijeće Haškog suda (ICTY) u srijedu je preinačilo preusudu i smanjilo kaznu oficiru vojske Republike srpske Momiru Nikoliću, osudivši ga na 20 godina zatvora na temelju priznanja krivnje za progon kao zločin protiv čovječnosti počinjen ubistvom hiljada Bošnjaka nakon pada Srebrenice u juli godine 1995.

Nikolića (51) raspravno vijeće je 2. decembra 2003. osudilo na 27 godina zatvora na temelju nagodbe s Tužiteljstvom po kojoj je priznao krivnju za progon i pristao na suradnju a zauzvrat su povučene optužbe za genocid, istrebljenje i druge zločine. “Njegovo priznanje krivnje za progon odnosi se na događaje u istočnoj Bosni nakon pada Srebrenice, ubistva hiljada bošnjačkih civila, muškaraca, žena i djece…zatočenje, mučenje, okrutno i nehumano postupanje prema civilima na području Srebrenice, Potočara, Bratunca i Zvornika”, navedeno je u presudi.

Kao načelnik sigurnosti Bratunačke brigade VRS Nikolić je sudjelovao u organizaciji transporta i likvidacija hiljada Bošnjaka zarobljenih nakon pada Srebrenice 11. jula 1995.

Tužitelji su za njega tražili kaznu u rasponu od 15 do 20 godina zatvora a obrana do 10 godina. Na presudu se žalila samo obrana, navodeći, među ostalim, kako dosuđena kazna nije razmjerna onima u predmetima Krstić, Blagojević, Obrenović i Kordić.

Na žalbenoj raspravi održanoj 5. decembra 2005. Nikolićevi branitelji nisu iznijeli argumente za tri od 12 žalbenih osnova, pa ih je vijeće odmah odbacilo. U obrazloženju današnje pravomoćne presude vijeće je od devet preostalih žalbenih osnova prihvatilo dvije u cijelosti i jednu djelomice, a ostale je odbacilo.

Žalbeno vijeće utvrdilo je kako je raspravno vijeće pogriješilo kada je Nikolićevu ulogu kod težine zločina dva puta uzelo kao otežavajuću okolnost, te kada je jednu “vrlo nezgodnu grešku u prijevodu” ugradilo u presudu u kazni.

Naime, kako se navodi u obrazloženju, raspravno vijeće je pogriješilo kod odmjeravanja kazne zbog pogrešno prevedene izjave branitelja u završnoj riječi.

Umjesto navoda branitelja kako je u kampanji VRS nakon pada Srebrenice bilo “oko 7.000 ubijenih”, pogrešno je prevedeno “samo 7.000 ubijenih”, čime je vijeće bilo “vrlo uznemireno”.

Djelomično je prihvaćen žalbeni osnov po kojem kao olakšavajuća okolnost nije dovoljno vrednovana Nikolićeva potpuna suradnja s Tužiteljstvom. Raspravno vijeće je, naime, utvrdilo da je Nikolić “okolišao” s priznanjem, vezano za činjenicu da je njegovo prvo priznanje Tužiteljstvu bilo lažno, što je kasnije ispravio.

Žalbeno vijeće zaključilo je kako utvrđene greške raspravnog vijeća opravdavaju smanjenje kazne za sedam godina, te mu preinačilo presudu i izreklo kaznu od 20 godina zatvora.

Nikoliću će u kaznu biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru ICTY-a u Scheveningenu, u kojem će ostati dok se ne dovrši organizacija njegovog prebacivanja u zemlju izdržavanja kazne.

Nikolić je u pritvoru od 2. aprila 2002. godine.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.