Sretna i beriketna 1427. hidžretska godina

Sretna i beriketna 1427. hidžretska godina


Reisu-l-ulema dr. Mustafa-ef. Cerić uputio je poruku povodom Nove 1427. hidžretske godine. U poruci kaže: “Muslimani su izabrali da Hidžra bude crta u povijesti koja određuje njihovu orijentaciju u vremenu. Tom hidžretskom crtom obilježeno je kosmičko vrijeme u kojem misija posljednjeg Božijeg vjerovjesnika Muhameda (a.s.) ima zadatak da čovjeka podigne iz stanja stajanja u stanje kretanja. Jer Hidžra označava kretanje iz jednog u drugo mjesto, iz jednog u drugo vrijeme. I kao što se Sunce, Mjesec i Zemlja kreću u kosmosu da bi se kosmički život obnavljao, tako se i čovjek u povijesti kreće da bi se ljudski život obnavljao i održavao.

Stajanje u jednom mjestu i jednom vremenu nije održivo.
Musliman je ustao u Mekki i svojom kretnjom do Medine pokazao što treba činiti da se izađe iz svijeta nevjere u svijet vjere, iz svijeta neslobode u svijet slobode, iz svijeta džahilijjeta u svijet znanja, iz svijeta beznađa u svijet nade. Jer pokret ljudskog duha je kao pokret Mjeseca koji, što se više kreće svojom iskonskom putanjom sve više sja, pa i onda kad ga crni gusti oblaci prekrivaju. I kao što Mjesec uvijek ostaje isti u svom sjaju iako mijenja položaj i veličinu, tako isto čovjek u islamu ima isti nur iako mijenja svoj položaj.
Još jednom, i kao što se Mjesec uvijek vraća tamo odakle je krenuo, tako isto se i musliman vratio tamo odakle je krenuo, iz Mekke. Nakon hidžre sve je bilo drugačije – i Mekka, i Medina, i svijet u kojem se čovjek kreće, ali opet sve isto kao nekada u vrijeme Ibrahima (a.s.). Hidžra je, dakle, bila ta najduža kretnja koja je spojila najdalje krajeve vremena u jedno vrijeme koje nazivamo hidžretsko. Hidžra je bila sjajna putanja čovjeka od Zemlje do neba u kojoj su se stopile sve zvijezde u jednu zvijezdu koja se zove islam. Danas kada Zemlja promijeni položaj u odnosu na Sunce i kad za nas ovdje nastane noć, završit će se 1426. godina od događaja Hidžre i počet će prvi dan mjeseca muharrema u 1427. godini. Muslimani širom svijeta danas ulaze u Novu godinu s velikim bremenom povijesti u kojoj je bilo velikih uspona, ali i velikih padova, sjajnih pokreta, ali i sramnih uzmicanja. Hidžra je bila teški čin odluke: da li prihvati ropstvo radi mira ili podnijeti žrtvu radi slobode. Bila je to pojedinačna odluka radi zajedničkog dobra, i zajednička čin radi pojedinačne sreće.
Hidžra se morala dogoditi – da se zasluži pobjeda, da se poštuju sporazumi, da se može živjeti u prijateljstvu i bratstvu. Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama, i svim onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u

Reis: Cerića: Hidžra nije cilj sam po sebi. Hidžra je put da se dođe do cilja kojem su prvi muslimani težili i kojem treba danas da teže muslimani. A to je da žive u istini vjere i u pravdi zajednice ljudi.

njima boraviti. To je veliki uspjeh (el-Tevbeh, 100).
Kad su muhadžiri i ensarije postali jedno, mušrici su postali drugo.
Kad su se muhadžiri i ensarije pobratimili u vjeri i osnažili, mušrici su se razbratimili u širku i oslabili.
Kad su muhadžiri i ensarije podizali svoju zajednicu na međuljudskoj i međuvjerskoj slozi, mušrici su propadali u svojoj oholosti.
Kad su muhadžiri i ensarije dokazali svoju bratsku ljubav na Bedru, širk mušrika je bio poražen.
Kad su muhadžiri i ensarije pokazali svoju razboritost na Hudejbijji, mušrici su izgubili orijentaciju.
Kad se Poslanik sa muhadžirima i ensarijama vratio u Mekku, mušrika više nije bilo.
Hidžra nije cilj sam po sebi. Hidžra je put da se dođe do cilja kojem su prvi muslimani težili i kojem treba danas da teže muslimani. A to je da žive u istini vjere i u pravdi zajednice ljudi. Nosioci pokreta Hidžre su muhadžiri i ensarije.
Muhadžiri među nama su oni koji se ne mire sa krivdom i sa ohološću mušrika koji ne poštuju čovjeka i njegovo dostojanstvo. A ensarije su oni koji pomažu svakog onoga koji otvara nove puteve vjere i znanja, koji radi na ljudskom uspravljanju – moralnom i duhovnom, kulturnom i patriotskom, znanstvenom i ekonomskom.
Nova hidžretska godina je prilika da svako od nas pogleda u svoju dušu i u njoj prepozna svoju volju da bude muhadžir koji je spreman da zakorači iz svijeta nevjere u svijet vjere, iz svijeta beznađa u svijet nade, iz svijeta bijede u svijet života dostojnog čovjeka.
I nova hidžretska godina je prilika da provjerimo svoje srce koliko je spremno da se žrtvuje za drugoga kako bi nam svima bilo bolje u domu i domovini, u džamiji i u školi, u državi i na poslu. S ovim mislima i nadom da smo spremni prihvatiti izazove hidžre u smislu da se nećemo pomiriti sa lažima i krivdama, od srca čestitam novu 1427. hidžretsku godinu svim muslimanima i muslimankama u domovini i dijaspori sa dovom Allahu uzvišenom da u nama sjedini hidžretsku odlučnost da mijenjamo svijet na bolje i ensarijsku požrtvovnost da pomognemo čovjeku ma ko bio i ma gdje živio.
Također, učim dovu Allahu Uzvišenom da u svijetu vlada mir i povjerenje među ljudima i narodima. Posebno tamo gdje su ljudi ugroženi od prirodnih nepogoda i ljudskih ratova” ”“ riječi su reisa Cerića.

U ime uredništva Kozarac.ba upućujemo svim našim posjetiocima i članovima srdačne čestitke povodom nastupajuće 1427. godine.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.