Obavještenja za Javnost

Udruženje građana “Kozarac – Libere Villa 1360” koje sačinjavaju majke nestalih Kozarčana je danas pokrenulo javni konkurs za izgradnju centralnog spomen obilježja u Kozarcu na mjestu gdje se sada fontana nalazi.

Spomen obilježje treba da simbolizira tragediju Kozarčana u proteklom ratu te isto podrazumjeva konkretan spomenik na mjestu fontane te dodatnih dijelova na kojima bi stojala imena oko 2000 nestalih Kozarčana. Na mjestu gdje je fontana postoji bunar tako da bi najbolje rješenje bilo da se spomenik sagradi oko same fontane i da se ista uklopi u spomenik. Ovo će nam udruženje uskoro više informacija iznijeti o samom projektu i načinu na koji se može pomoći oko izgradnje. Za sad bi najbolje bilo da se prikupi što više idejnih rješenja zbog ćega i ovaj konkurs danas.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.