Džumma…

"O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite" (El-Džumu'a 9. i 10.)

Allah dž.š. je stvorio ljude u najljepšem obliku i svaki čovječiji organ ima svoju funkciju. Kada se neki od njih razboli ili povrijedi, onda to utiče na cijeli organizam. Srce je glavni ljudski organ, koji ljudima donosi sreću ili nesreću, na obadva svijeta. Kada je u pitanju bolest srca ono moze biti na dva nacina, prvi je bolest srca kao organa i drugi nacin, na prvi pogled je nevidljiv, ali vrlo opasan i za mnoge neizliječiv. Jedan od lijekova za srce je suprostavljanje strastima.

Muhammed s.a.v.s. kaže:

«Halal je jasan i haram je jasan, a između njih su nejasne stvari, koje ne poznaje većina ljudi. Onaj ko se sačuva nejasnih stvari, sačuvaće svoju vjeru i čast, a ko se bude bavio nejasnim stvarima, je kao čoban koji čuva stoku oko međe i gotovo da je ne pređe. Svaki vladar ima zaštitu, a Allahova zaštita na Zemlji su stvari koje je On zabranio. U svakom tijelu ima jedan organ, koji ako je ispravan, cijelo tijelo je ispravno, a ako je on pokvaren, cijelo tijelo je pokvareno. To je srce.» (Buharija)

Srca bi mogli podijeliti u tri kategorije:

a) Zdrava ili ispravna srca, koja su čista od grijeha i koja u sebi imaju ljubav prema Allahu dž.š. i strah od toga da ne zapadnu u grijehe.
b) Mrtva srca, a to su ona koja ne poznaju robovanje Allahu dž.š. i koja su ogrezla u strastima.
c) Bolesna srca u kojima ima života, ali su zaprljana grijesima.

Zdravo srce robuje Allahu dž.š. i kroz njega prolazi, u njemu odzvanja i na njega ostavlja traga samo ono što je vezano za robovanje njegovu Gospodaru.

Allah dž.š. u 2. ajetu Sure Enfal opisuje vjernike, pa kaže:

‘Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kada im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.’ (Suretu-l-Enfal:2)

Vjernička srca, kada se Allahovo ime spomene, se strahom od Allaha dž.š. ispune i kada se uče Kur'anski ajeti, njihov iman se povećava i vjernici se na Allaha dž.š. iskreno oslanjaju. Svi koji žele da ispitaju jačinu svoga imana neka shodno ovim Kur'anskim porukama, sebi daju precizan odgovor, da li se pomenuti procesi dešavaju i u njihovim srcima. Ako je odgovor negativan, onda bi se nešto moralo mijenjati, dok ne bude kasno.

Vjernička srca se moraju smekšati kada se Allah dž.š. i Istina spominju, kao što stoji u 16. ajetu Suren Hadid:

‘Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kada se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, i da oni ne budu kao oni kojima je još davno data Knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna i mnogi su od njih nevjrenici.'(Suretu-l-Hadid:16)

Jedan od uzroka zdravog srca je i druženje sa dobrim ljudima i prihvatanje njihovih savjeta, zatim slušanje predavanja i uputa, obavljanje namaza u džematu, briga o pitanjima šire zajednice, razmišljanje o Allahovim stvorenjima itd..

U različitim vidovima stvaranja ima pouke za one koji pameti imaju, kao što stoji u 190. ajetu Sure Ali Imran:

‘U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene.’ (Suretu Ali Imran:190)

Allah dž.š. kao opomenu ljudima navodi mnoga naselja u kojima su živjeli griješnici (nasilnici) i koja je On Svojom odredbom uništio, te za primjer navodi zapuštane bunareve i visoke prazne palate. Iz toga bi ljudi trebali da izvuku pouku, kao što stoji u 45. i 46. ajetu Sure Hadž:

‘I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji grješni bili. Ona su opustjela i samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih i koliko visokih palata ima praznih!'(45)

‘Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što trebaju shvatiti i da uši njihove čuju ono što trebaju čuti?! Ali, oči nisu slijepe, već srca u grudima.'(46) (Suretu-l-Hadž:45-46)

Zar opomene iz pomenutih ajeta ne mogu da nađu mjesta u srcima naroda koji je preživio tešku agresiju, koja je iza sebe ostavila pravu pustoš? Zar razrušena naselja, napuštani bunarevi i tvrđave, o kojima Kur’an govori nisu opomena za razumom obdarene? Oči nisu slijepe kod mnogih ljudi, nego su slijepa njihova srca koja ne shvataju istinu i ne razumiju opomenu!!!

Molim Uzvisenog Allaha da primi nase ibadete, nasa dobra djela, da nam podari svijest o odgovornosti koju nosimo u svojoj dusi, da nam podari svoj rahmet, magfiret i lijepi dzennet!

Pripremio: Mustafa ef. Ihtijarević

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.