Ramazanski ders

Ramazanski ders


Prenosi Abdullah ibn Omer r.a. da je neko od ashaba upitao: “O Allahov Poslaniče, ko je od ljudi najdraži Allahu s.v.?”

Pa je on, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Allahu najdraži čovjek je onaj koji je najkorisniji ljudima i Allahu najdraže dijelo je radost koju doneseš muslimanu, ili da od njega otkloniš tugu, ili da za njega vratiš dug, ili da od njega odagnaš glad. A da idem sa mojim bratom muslimanom kako bi mu pomogao pri nekoj potrebi, draže mi je nego da čitav mjesec provedem, u džamiji, u ′itikafu.

Onaj ko suzdrži svoju srdžbu, Allah će mu prikriti njegovu sramotu. Onaj ko obuzda svoj bijes koji je, da je htio, mogao ispoljiti, Allah će mu na Kijametskom Danu ispuniti srce zadovoljstvom. Onaj ko bude išao kako bi svom bratu muslimanu pomogao u nekom poslu i na tom ostao sve dok to ne obavi, Uzvišeni Allah će mu učvrstiti njegove noge onda kada noge budu posrtale. A odista ružan ahlak (ponašanje) upropaštava djelo kao što sirće upropaštava med.”

Ovaj hadis šejh Albani, rahimetullahi alejh, je ocijenio hasenom (dobrim) u “Sahih Al-Džami” pod brojem 176, kao i u “Silseletul Al-Sahiha”pod brojem 906. Da bi uzeli pouku i svatili poruku ovog hadisa citiraćemo ga na jedan usporen način i zapitaćemo se koliko smo svijesni njegove vrijednosti.

Ko pita Allahovog Poslanika, s.a.v.s. i šta ga pita?

Pita ga jedan od ashaba, mi znamo da su ashabi najbolja generacija ovog umeta, a pita ga ko je Allahu s.v., najdraži čovjek.

Ko odgovara na ovo pitanje?

Odgovara mu poslednji Allahov Poslanik, Muhammed s.a.v.s., onaj koji ne govori po svome hiru (nahođenju), onaj kome dolazi objava preko meleka Džibrila a.s., onaj preko koga je Allah s.v. objavio Kur’an koji je putokaz ljudima sve do Sudnjega Dana itd.

Kakav odgovor daje Allahov Poslanik s.a.v.s.?

Kaže da je Allahu s.v. najdraži čovjek onaj koji je najkorisniji ljudima! Kaže da je Allahu s.v. najdraže djelo da obraduješ brata muslimana ili da otkloniš od njega tugu ili da za njega vratiš dug ili da ga nahraniš! Subhanallah, zar nije sa ovim Allah s.v. dao priliku svakom podjednako da može da bude najbolji čovjek kod Allaha s.v., i bogatom i siromašnom, i učenom i manje učenom, i starom i mladom i svim ostalima koji vjeruju u Allaha i Njegova Poslanika s.a.v.s. Zar nismo svi u stanju da svakim danom radimo neka od ovih djela koja su najdraža Allahu s.v.?

Šta još kaže Allahov poslanik s.a.v.s.?

Kaže, da idem sa mojim bratom muslimanom kako bi mu pomogao pri nekoj potrebi, draže mi je nego da čitav mjesec provedem u džamiji u ′itikafu. Ovo podupire još jedna slična predaja koju bilježi imam Bejheki u svom djelu Es-Sunenul Kubra da Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: “Da obavim neku potrebu mome bratu muslimanu draže mi je nego da boravim mjesec dana u ′itikafu u ovoj (to jest Poslanikovoj s.a.v.s.) džamiji”.

Braćo i sestre, ovdje nije precizirana kakva potreba, velika ili mala, nego se radi o bilo kakvoj hajr potrebi. A svi znamo vrijednost ′itikafa i zar nije ′itikaf samo u jednom dijelu mjeseca Ramazana i zar nije u ′itikafu noć kadra za koju Allah s.v. kaže u trećem ajetu sure El-Qadr: “Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci” . Svatamo li mi da su ovo riječi Muhammeda s.a.v.s., onog koji ne govori po hiru svome?

Šta kaže Allahov Poslanik s.a.v.s. o srdžbi?

Onaj ko suzdrži svoju srdžbu, Allah će mu prikriti njegovu sramotu. Ovdje nije precizirano gdje će Allah s.v. prikriti sramotu svome robu, a to znači najvjerovatnije da će je prikrit na ovom i na budućem svijetu. Zar nemamo svi sramota koje bi volili prikriti tako da ih niko i nikad ne vidi i ne sazna za njih.

Šta još kaže Allahov Poslanik s.a.v.s. o srdžbi?

Kaže da onaj ko obuzda svoj bijes koji je, da je htio, mogao ispoljiti, Allah će mu na Kijametskom Danu ispuniti srce zadovoljstvom. A znamo da kome Allah s.v. na Kijametskom Danu ispuni srce zadovoljstvom da će ga tekođer uvesti u Džennet. Samo to? Ne, nego će ga spasiti također Džehenemske vatre.

Kome će Allah s.v. učvrstiti njegove noge onda kada noge budu posrtale?

Onome ko bude išao kako bi svome bratu muslimanu pomogao u nekom poslu i na tom ostao sve dok to ne obavi, Uzvišeni Allah će mu učvrstiti njegove noge onda kada noge budu posrtale.

Brate i sestro, zar niste još u ovom životu koji još traje doživjeli da vam se noge oduzmu od straha ili neizvjesnosti, da imate osjećaj kao da ih nemate ili da nisu vaše a kako će tek onda biti na Sudnjeme Danu.

Šta kaže Allahov Poslanik s.a.v.s. za ružan ahlak (ponašanje)?

A odista ružan ahlak upropaštava djelo, kao što sirće upropaštava med. Ko nezna kakva se reakcija desi kad se sirće pomiješa u med neka napravi jedan eksperiment, pa će moći da vidi kako ružno ponašanje upropasti njegovo dobro djelo.

Zaista je u ovom hadisu pouka za one koji razmišljaju, pa budimo mi takvi. Razmislimo o ovom hadisu i naučimo ga napamet tako da bi svakog dana imali sve ovo na umu. A ako pređemo preko ovog hadisa brzo i bacimo li ga u zaborav kao što to često radimo, učinićemo sami sebi veliku nepravdu i budite sigurni da će mo se mnogo kajati za ono sta propustimo.
 
I na kraju molim Allaha s.v. da nas uputi i učvrsti na pravome putu, da očisti naša srca od rija’a i nifaka, da nas učini od onih koji će se voliti u Njegovo s.v. ime, da nas učini od onih koji će zajedno raditi na Njegovom s.v. putu a ne od onih koji će se razjediniti u skupine, da nas učini od onih koji će naređivati dobro a zabranjivati zlo, da nas učini od onih koji će se boriti na Njegovom s.v. putu i koji se neće bojati ničijeg prijekora, da nam podari ispravnog znanja po kojem ćemo da radimo a da nas zakloni neznanja, da nas zakloni šejtana i njegovi spletki, da nam da snage da ne posustanemo do same smrti i da nas uvede u najveće predjele dženneta a zakloni džehenemske vatre.

Amin!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.