Ramazanski ders

Ramazanski ders


Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an, uputa ljudima i objašnjenje pravog puta i razlikovanja dobra i zla. To je mjesec koji je prekriven milošću i oprostom.

Njegov početak je milost, sredina oprost a kraj zaštita od vatre. Poznate su vijesti o njegovom dobru, a neprekidno se u njemu smjenjuju fadileti (dobro) koje on donosi sa sobom.

 

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je rekao Resul, s.a.v.s.: “Kada dođe Ramazan otvore se vrata Dženneta, a zatvore vrata Džehennema i okuju se šejtani.” (Mutefekun alejhi).

Zaista se džennetska vrata otvaraju zbog mnoštva dobrih djela i buđenja želja onih koji ih čine, a zatvaranje vrata Džehenema je zbog malo griješnika između onih koji vjeruju, a šejtani se sputavaju i okivaju, pa ne stižu tamo gdje stižu u ostalim mjesecima. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao Poslanik, s.a.v.s.: “Dato je mom ummetu pet prednosti (karakteristika) u Ramazanu, koje nisu date nijednom ummetu prije njega.

1. Zadah iz usta postača Allahu, s.v.t., je draži od mirisa miska;

2. Meleci mole za njegov oprost sve dok se ne iftari;

3. Svaki dan Allah ukrašava Džennet i govori: “Žure moji dobri robovi da odbace od sebe brigu, nevolju i bol, i dođu u tebe.”;

4. I okuju se šejtani, pa ne mogu stići gdje inače stižu (u svojim navodenjima na zlo);

5. I oprašta im se (postačima) u zadnjoj noći, na to je neko rekao: “O Allahov Poslanice, je li ona Lejletul-kadr?” – “Ne!  Ali nagrada se isplati radniku kada završi posao.” (Bilježe: Ahmed, Bezar, Bejheki i Ebu Šejh u Kitabi Sevab).

Ovih pet odlika je Allah, s.v.t., ostavio vama, odlikujući vas između ostalih naroda, dajući vam ih da upotpuni blagodat prema vama. A koliko je Allahovih blagodati i dobara prema vama: “Vi ste najbolji ummet koji se ikad pojavio, naređujete dobro, odvračate od zla i vjerujete u Allaha”. (Prijevod značenja – Ali Imran, 110.)

Prva odlika

“Zadah iz usta postača Allahu je draži od mirisa miska.” (Bilježe ga Buhari i Muslim, ali bez specifičnosti samo za ovaj ummet)

Neuobičajni miris od ostataka hrane ili praznoče želuca, je neprijatan miris i nepoželjan kod ljudi, ali kod Allaha je isti draži od mirisa miska, jer proizilazi iz ibadeta Allahu, dž.š., i pokornosti Njemu.

A sve što je produkt ibadeta Allahu, dž.š., i pokornosti Njemu je priznato kod Njega, neka Mu je slava. I On to nadoknadi onome ko to čini boljim i vrijednijim. Zar ne vidite da će šehid koji je pao, boreći se da Allahova, s.v.t., riječ bude gornja, doći na Sudnji dan, a iz rane će mu teči krv, boja joj, boja krvi, a miris, miris miska, a na hadždžu Allah hvali melecima hodočasnike i kaže: “Pogledajte ove moje robove, došli su prašnjavi i raščupani.” (Bilježe Ahmed, Ibn Hiban – sahih) Ta raščupanost je draga Allahu, dž.š., u ovom slučaju, jer proizilazi iz ibadeta Allahu, d.š., i pokornosti Njemu.

Druga odlika:

“Meleci mole za njihov oprost, sve dok se ne iftare.”

Meleci su plemeniti robovi kod Allaha, dž.š., nisu Mu nepokorni u onom što im naredi i rade ono što im je naređeno. Oni su dostojni da im Allah, dž.š., usliša dove za postače i On im to objavi. I Allah, s.v.t., objavljuje melecima oprost postačima ovog ummeta, hvaleći ih i uzdižući njihov spomen izvještavajući o dobru njihova posta (objašnjavajući dobro njihova posta).

Istigfar je traženje oprosta, a on je brisanje grijeha na ovom i onom svijetu i to je najveća potreba i najuzvišeniji cilj. Ta svi ljudi su grešnici, slijede prohtjeve i strasti i potrebni su Allahove milosti i oprosta.

Treća odlika:

Allah, dž.š., svaki dan uređuje Džennet govoreći: “Žure moji dobri robovi da odbace brigu, nevolju i bol i dođu u tebe.”.

Allah, s.v.t., svaki dan uljepšava njegov Džennet, pripremljen za njegove robove, budeći u njima želju da se nastane u njemu, da odbace dunjalučku patnju i nesreće, čineći što više dobrih djela u kojima im je radost i na dunjaluku i na Ahiretu i prispjeće u kuću mira i kerameta.

Četvrta odlika:

“Šejtani se okuju lancima i okovima, pa ne mogu stići tamo gdje žele do dobrih Allahovih robova.” (Buhari i Muslim)

Da ih zavede od istine i odvedu od dobra. Ovo je od Allahove, s.v.t., pomoći da porobi naše neprijatelje koji pozivaju svoju stranku da budu od stanovnika vatre. Zato nalazimo kod vjernika neuobičajeno veću želju za činjenjem dobra i izbjegavanjem zla u ovom mubarek mjesecu.

A i kod onih koji se inaće teško oslobađaju nekih grijeha primjetno je da neuobičajeno manje čine takve grijehe. Primjer za to je hronični pušač, koji uspijeva prepostiti cijeli dan, a da mu i ne padne na um njegov stalni haram. Isto tako i alkoholičar, koji iako ne posti, jedino u ramazanu u toku cijele godine ne proba alkohol. Očiti dokaz djelovanja šejtana, očitog čovjekovog neprijatelja, koji će ga napustiti kada mu pomoć bude potrebna u vatri džehennemskoj u koju ga je sam i doveo.)

Peta odlika:

“Allah, dž.š., oprašta Muhammedovom, s.a.v.s., ummetu u zadnjoj noći ovog mjeseca.” (Bejheki, Džabir i dr.). Ako obave sve ono čim su obavezani u ovom časnom mjesecu od posta i bdijenja u ime Njega, neka mu je slava, isplačuje im se nagrada po završetku njihovih djela, jer se radniku plata isplačuje po završetku posla.

A sve to je Allahova dobrota prema nama, koja se objašnjava na tri načina:

1. On nam je propisao dobra djela koja su uzrok oprostu grijeha i uzdizanju stepena, a da nam On to nije propisao mi Ga ne bismo znali ni obožavati onako kako On želi i voli. Zato se ibadet ne uzima osim iz objave Allaha, dž.š., i sunneta Njegovog Poslanika, s.a.v.s. Zato je Allah, dž.š., porekao (negirao) ono što neki propisuju osim njega i to učinio širkom, pa je rekao: “Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio. Da nije riječi prije izrečene, među njima bi već bilo presuđeno, a nevjernike doista, čeka patnja nesnosna.” (Prijevod značenja – Eš-Šura, 21.)

2. On nas je odabrao da činimo dobra djela, a ostavio mnogo drugih ljudi, a da nije Allahove pomoći nama i Njegova prihvatanja (odabiranja) (primanja), mi to ne bismo činili. To je sve uz Allahovu podršku i pomoć. “Oni ti prebacuju što su primili Islam, reci: “Ne prebacujte mi što ste Islam primili, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.” (Prijevod značenja – El-Hudžurat; 17.)

3. Allah je za to obilatu nagradu pripremio. Dobro djelo se nagraduje desetorostruko i do 700 puta, pa i više i to je Allahova dobrota prema Njegovim poslušnim robovima.

Braćo moja, dolazak  Ramazana je velika blagodat za onoga ko ga dočeka i ispuni njegove obaveze, i povrati se svome Gospodaru. Iz nepokornosti u pokornost, iz zaborava u sjećanje i spomen, i od udaljenosti od nje povratku Njemu, s.v.t.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.