RADOVI U MUTNIČKOJ DŽAMIJI, SPISAK 31 VAKIFA I 185 DONATORA

Dana, 05. 02. 2024. godine otpočeti su radovi u Mutničkoj džamiji. Nakon postavljanja skele, krenulo je se sa radovima na termoizolaciji kupola i plafona. Sama činjenica da samo velika kupola ima 240 m2 , te tri male kupole 60 m2,, ne računajući plafon oko kupola, dovoljno govori da je riječ o velikom i zahtjevnom poslu, ali hvala Allahu radovi svakim danom napreduju.

Naime, nakon urađene termoizolacije, urađena je i glet masa na kupolama i plafonu, te se ovih dana očekuje početak radova na ukrašavanju velike kupole. Također, klupice na prozorima džamije su u potpunosti postavljene.

Naravno, nakon svih spomenutih radova, planirano je Mutničku džamiju i cjelokupnu očistiti.

S toga, ukoliko neko ima želju da donira novac u spomenute radove i time pomogne da Mutnička džamija, koja je ujedno i centralna džamija na području Medžlisa IZ-e Kozarac, bude svima nama ako Bog da još ljepša i urednija, mogu svoja novčana sredstva uplatiti na sljedeće načine:

-Kod blagajnika Tarika Arifagića
(066 209 157)

-Kod imama Jasmin-ef. Glamočanina
(062 907 112)

31 VAKIF ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI:

Arifagić (Sejfo) Esad – 1.095 KM

Arnautović hadži Husein i hadži Seida – 1.000 KM

Bešić (Hajrudin) Omar – 1.000 KM

Bešić Sabina pred dušu rah. roditelja Mujkanović Osmana i Mejre – 1.000 KM

Bešić Sabina pred dušu rah. supruga Bešić (Derviš) Rifeta – 1.000 KM

Čirkić – Alić Nijaz i Maida – 1.500 KM

Ćustić (Dedo) Dijaz pred dušu rah. oca Dede – 550 EURA

Ćustić (Dedo) Dijaz, Mia i Vito – 550 EURA

Džonlagić Jasmin i Senada – 600 EURA

Hadžić (Faik) Denis – 1.000 EURA

Hodžić (Hasan) Ismet – 1.500 EURA

Hrustić (hadži Kasim) hadži Nihad – 1.000 KM

Hušidić Fidosa – 1.000 KM

Hušidić Fidosa pred duše rah. brata Hušidić Hasana i rah. sestre Šanta Šefke – 1.000 KM

Hušidić Fidosa pred duše rah. roditelja Jusufa i Fazile – 1.000 KM

Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj – 10.000 NOK

Jaskić hadži Asim i hadži Mirzeta – 1.000 KM

Kulašić Osman i Ismeta – 1.000 KM

N.N. – 1.000 KM

Omerbašić Danijel i Emina – 600 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda – 550 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda pred dušu rah. majka Garibović Zejne – 550 EURA

Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda pred dušu rah. oca Garibović Sejde – 550 EURA

Palislamović Adem i Refija pred duše rah. Palislamović Refika i Denić Teufika – 1.000 KM

Softić (Sefer) Ismeta – 1.000 KM

Softić Ismeta pred dušu rah. Softić (hadži Ćamil) Esme – 1.000 KM

Turkanović (Nurhudin) Denis – 1.000 KM

Turkanović (Nurhudin) Elvis – 1.000 KM

Turkanović (Šero) Nurhudin – 1.000 KM

Turkanović Rahima i Irfan pred duše rah. Irfanovih roditelja Turkanović Husejina i Đule – 1.000 KM

Župani Mirzet i Besima – 1.000 KM

NAPOMENA: Onima koji su dali ili budu dali donaciju u iznosu 1.000 KM i više, uručit će se vakufnama od strane Vakufske direkcije u Sarajevu. Dodjela vakufnama vakifima bit će ako Bog da upriličena na programu ‘’Večer Kur’ana i vakifa’’, koji će se održati 28. 07. 2024. godine.

185 DONATORA ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI:

Adžemović Adil i Asma – 100 EURA

Alić Fikret – 100 KM

Alihodžić Elvis i Mersiha – 100 EURA

Alihodžić Mirzeta – 50 EURA

Arifagić (Esad) Adis – 626 KM

Arifagić (Esad) Haris – 203 KM

Arifagić (Ibrahim) Haris, Aida i Mela – 200 CHF
Arifagić (Kemal) Edin – 300 KM

Arifagić (Mesud) Edhem – 313 KM

Arifagić Adem – 100 KM

Arifagić Avdija – 100 KM

Arifagić Derviša – 313 KM

Arifagić Fikret, Adisa, Emin i Almina – 200 KM

Arifagić Hakija i Dinka – 200 EURA

Arifagić Hatemina i Fikreta – 150 KM

Arifagić Kelima – 100 KM

Arifagić Muhamed – 100 KM

Arnautović (Safet) Dževad – 50 EURA

Arnautović Mustafa – 400 KM

Arnautović Safet/Sajo – 100 EURA

Babić Šemso – 100 EURA

Bahonjić (Sefer) Husein – 500 KM

Bahonjić Edin – 100 EURA

Bahonjić Refika – 200 EURA

Bahonjić Sefer – 50 KM

Bešić – Travančić Rasima – 50 EURA

Bešić (Adem) Nedžad – 100 KM

Bešić (Arif) Rahima – 100 EURA

Bešić (Esad) Armina – 50 EURA

Bešić (Ilijaz) Mirhet – 100 EURA

Bešić (Kadir) Sakib – 100 KM

Bešić (Mahmut) Edhem – 100 KM

Bešić (rođ. Blažević) Medina – 50 CHF

Bešić Ilijaz i Zulfija – 100 EURA

Bešić Rahim – 50 EURA

Bešić Seida – 50 EURA

Bešlagić Hilmija – 200 KM

Bešlagić Murfeta i Halid pred duše rah. Jusufa i Murfete – 500 KM

Bešlagić Naima/Naja – 50 EURA

Blažević (Jasmin) Vildan – 100 EURA

Blažević (Jusuf) Jasmin/Asko – 100 EURA

Blažević Esad – 100 CHF

Blažević Mirsad – 100 CHF

Blažević Musema – 100 KM

Blažević Nasiha – 300 KM

Blažević Sebiha i Šemsa pred dušu rah. roditelja Blažević Alije i Mine – 100 EURA

Brkić (Hasan) Sulejman – 20 EURA

Čaučević Mesud i Subhija – 100 EURA

Čaušević Adnan – 50 KM

Čaušević Elvedin – 50 EURA

Cerić Mirsad – 50 KM

Čirkin Salih – 100 KM

Ćustić Sanja – 100 KM

Dada – CH – 100 KM

Damaž Ahmad – 100 KM

Denić Džemal pred duše rah. roditelja Denić Aziza i Nure – 200 KM

Denić Elvira – 50 KM

Denić Husnija – 100 KM

Denić Muhiba – 50 EURA

Denić Nihad i Enisa – 200 EURA

Denić Zuhra – 50 EURA

Deumić (rođ. Bešić) Muharema pred dušu rah. oca Bešić Muharema – 50 EURA

Deumić (rođ. Bešić) Muharema pred dušu rah. svekra Deumić Avde – 50 EURA

Deumić (rođ. Ćustić) Edisa – 100 KM

Deumić Ifeta – 100 EURA

Deumić Rasima pred duše rah. Deumić Arifa i Hatidže – 50 EURA

Deumić Rasima pred duše rah. roditelja Forić Rame i Fadile – 100 EURA

Draganović Šefik i Mihriba – 100 EURA

Elezović Besim i Ismeta – 300 USD

Forić (Muharem) Osme – 50 EURA

Forić Lutva – 100 USD

Garibović Sabiha – 500 CAD

Grbić (rođ. Forić) Edita – 100 EURA

Grozdanić Abaz i Zilha – 100 KM

Grozdanić Behlil – 200 KM

Hadžić (rođ. Kararić) Izeta pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 300 USD

Hankić hadži Asima – 250 KM

Hankić Nedžad i Jasmina – 250 KM

Hasanović Elvira i Šahman – 50 EURA

Hodžić Amel – 200 KM

Hodžić Hikmet – 200 KM

Hrnić Senad – 200 KM

Hukić Abdulah – 50 KM

Huremović Hajrija – 100 KM

Huremović Hasan – 150 CHF

Hušić Smajil – 200 KM

Huskić Zlatka – 100 KM

Imeri Fatima – 300 KM

Itaj Egzana za sebe i pred dušu rah. mame Bajrami Derviše – 500 KM

Od djece pred duše rahmetli roditelja Jakupović Idriza i Hatidže – 500 KM

Jakupović Aida i Mahmut – 300 KM

Jakupović Fahrudin – 100 KM

Jakupović hadži Džehva – 300 KM

Jakupović Halida – 100 KM

Jakupović Mevludin/Melko – 50 KM

Jakupović Sabahudin i Meliha – 200 KM
Jaskić Halima – 50 EURA

Joldić (Senad i Adisa) Rejjan – 100 EURA

Jovičić Mile – 100 KM

Jusufagić (Husein) hadži Hasan – 300 KM

Kadirić Aladin i Edita – 300 USD

Kahrimanović Saliha i Osman za sebe i pred duše rah. roditelja – 100 EURA

Kapetanović – Klisura Neira – 500 KM

Kapetanović Asima, Admir, Sabiha, Mirza, Medin, Medina – 600 KM

Kapetanović Enver i Zuhra – 200 KM

Kapetanović Sabiha pred duše rah. roditelja Nasić Nazmije i Arzije – 200 KM

Karabašić Jasmin i Mina – 100 KM

Karagić Zuhra, Hasan i Almina – 150 EURA

Katica Sabahudin i Elada – 50 EURA

Katica Sabahudin i Elada pred dušu rah. Eladinog oca Mehmedagić Emsuda – 50 EURA

Kenjar Hasan – 200 KM

Kulašić (Abaz) Adem – 50 EURA

Kulašić Dževad – 200 KM

Kusuran Enes i Senada – 100 EURA

Loznica (rođ. Forić) Medina – 50 EURA

Mahić (Husein) Mirhad – 100 EURA

Mahić hadži Zijad – 50 EURA

Mehmedagić (Derviš) Ferid/Leka – 100 EURA

Mehmedagić (Derviš) Muhamed, Asima, Mersad i Alma – 300 EURA

Mehmedagić (Hasan) Arif – 100 EURA

Mehmedagić (Husein) Enes – 100 KM

Mehmedagić (Sejdo) Mina – 50 EURA

Mehmedagić Elvir i Dalila – 200 EURA

Mehmedović Salko i Senada – 50 KM

Menković Husein – 100 KM

Menković Šuhra – 300 KM

Menković Šuhra pred dušu rah. supruga Menković Vasifa – 200 KM

Mervan Emsada – 200 KM

Mršić Suada – 100 KM

Mujagić Kasim – 100 KM

Mujkanović Amir – 100 CHF

Mujkanović (Muharem) Ahmet – 150 EURA

Mujkanović Ajdin – 50 EURA

Mujkanović Ajša – 100 KM

Mujkanović Bejza – 50 EURA

Mujkić (rođ. Sivac) Džemila – 50 EURA

Muminhodžić (Rifet) Nihad/Rapan – 50 EURA

Murtić Halid – 600 KM

Mušanović (rođ. Arifagić) Tanija pred dušu rah. supruga Mušanović Huseina – 300 KM

N.N. – 100 EURA

N.N. – 100 EURA

N.N. – 100 EURA

N.N. – 20 KM

N.N. – 200 KM

N.N. – 200 KM

N.N. – 50 EURA

N.N. – 50 KM

N.N. – 50 KM

Necmetin Hatip – 200 EURA

Okić Jasmin – 100 KM

Omerbašić Elvir i Raza – 100 EURA

Omerbašić Elvira – 100 EURA

Omerbašić Latif – 100 EURA

Omerović Esed i Albina sa familjom – 150 EURA

Oruč (Derviš) Salih – 50 EURA

Oruč (Salih) Derviš – 50 EURA

Oruč (Salih) Miralem – 50 KM

Oruč Husein – 100 EURA

Petrović Nikola – 100 KM

Pulić Esad i Refika – 100 EURA

Redžepi Fatima – 100 KM

Šahbaz Fate i Muhamed – 100 CHF

Saldumović Halima – 300 KM

Saračević (Denis) Ema pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD

Sinanagić Fehim – 200 CHF

Sivac Anel – 100 KM

Sivac Mehmed i Emina – 100 KM

Sivac Senad – 100 KM

Sušić (Hasan) Azra – 100 EURA

Sušić (Hasan) Emira – 100 EURA

Sušić (Hasan) Ermin – 100 EURA

Sušić Hajra – 100 EURA

Tadžić (Safet) Sulejman – 340 KM

Tadžić Hamdija i Sada – 200 EURA

Talić Ajdin – 300 USD

Terzić Alen – 50 KM

Trnjanin Refik – 100 KM

Turković Fikret/Kemo za sebe i pred dušu rah. majke Paratušić Rife – 100 EURA

Velić (Mustafa) Salih – 300 KM

Velić Kelima pred duše rah. roditelja i braće šehida – 300 KM

Zejnić Alejna i Mesić Emil – 50 EURA

Zejnić Nelis i Elvedina – 50 EURA

Zukanović (Nermin) Ela pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD

Zulić Halima – 50 EURA

Žerić (Karanfil) Šefik – 100 KM

Molimo Allaha dž.š. da radovi u Mutničkoj džamiji proteknu u najboljem mogućem redu, da svi budemo time zadovoljni, te da Allah dž.š. ukabuli i nagradi sve one koji na bilo koji način budu dali svoj doprinos u tom pogledu.

Neka vam je svima, RAMAZAN ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Jasmin ef. Glamočanin

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.