RADOVI U MUTNIČKOJ DŽAMIJI, SPISAK 24 VAKIFA I 93 DONATORA

Dana, 05. 02. 2024. godine otpočeti su radovi u Mutničkoj džamiji. Nakon postavljanja skele, krenulo je se sa radovima na termoizolaciji kupola i plafona od strane firme “Amir Gradnja s.p. Kozarac”, čiji je vlasnik Amir Sivac. Sama činjenica da samo velika kupola ima 240 m2 , te tri male kupole 60 m2,, ne računajući plafon oko kupola, dovoljno govori da je riječ o velikom i zahtjevnom poslu.

Ali hvala Allahu, radovi svakim danom napreduju, te je planirano da se do kraja februara mjeseca uradi glet masa kako bi nakon toga mogli otpočeti kaligrafski radovi u velikoj kupoli Mutničke džamije. Te kaligrafske radove radit će ako Bog da Munib Bosnevi Obradović, koji ovih dana radi na idejnim rješenjima u pogledu kaligrafije.

Također, do kraja februara mjeseca će se ako Bog da postaviti i klupice na prozorima džamije. Naravno, nakon svih spomenutih radova, planirano je Mutničku džamiju i cjelokupnu očistiti.

S toga, ukoliko neko ima želju da donira novac u spomenute radove i time pomogne da Mutnička džamija, koja je ujedno i centralna džamija na području Medžlisa IZ-e Kozarac, bude svima nama ako Bog da još ljepša i urednija, mogu svoja novčana sredstva uplatiti na sljedeće načine:

-Kod blagajnika Tarika Arifagića
(066 209 157)
-Kod imama Jasmin-ef. Glamočanina
(062 907 112)

24 VAKIFA ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI:

Arnautović hadži Husein i hadži Seida – 1.000 KM
Bešić (Hajrudin) Omar – 1.000 KM
Bešić Sabina pred dušu rah. supruga Bešić (Derviš) Rifeta – 1.000 KM
Bešić Sabina pred duše rah. roditelja Mujkanović Osmana i Mejre – 1.000 KM
Čirkić – Alić Nijaz i Maida – 1.500 KM
Ćustić (Dedo) Dijaz pred dušu rah. oca Dede – 550 EURA
Ćustić (Dedo) Dijaz, Mia i Vito – 550 EURA
Hodžić (Hasan) Ismet – 1.500 EURA
Hušidić Fidosa – 1.000 KM
Hušidić Fidosa pred duše rah. brata Hušidić Hasana i rah. sestre Šanta Šefke – 1.000 KM
Hušidić Fidosa pred duše rah. roditelja Jusufa i Fazile – 1.000 KM
Islamska zajednica Bošnjaka u Norveškoj – 10.000 NOK
Jaskić hadži Asim i hadži Mirzeta – 1.000 KM
Kulašić Osman i Ismeta – 1.000 KM
N.N. – 1.000 KM
Omerbašić Danijel i Emina – 600 EURA
Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda – 550 EURA
Ožegović (rođ. Garibović) Emsuda pred duše rah. roditelja Garibović Sejde i Zejne – 550 EURA
Softić (Sefer) Ismeta – 1.000 KM
Softić Ismeta pred dušu rah. Softić (hadži Ćamil) Esme – 1.000 KM
Turkanović (Nurhudin) Denis – 1.000 KM
Turkanović (Nurhudin) Elvis – 1.000 KM
Turkanović (Šero) Nurhudin – 1.000 KM
Turkanović Rahima i Irfan pred duše rah. Irfanovih roditelja Turkanović Husejina i Đule – 1.000 KM

NAPOMENA: Onima koji su dali ili budu dali donaciju u iznosu 1.000 KM i više, uručit će se vakufnama od strane Vakufske direkcije u Sarajevu. Dodjela vakufnama vakifima bit će ako Bog da upriličena na programu ‘’Večer Kur’ana i vakifa’’, koji će se održati 28. 07. 2024. godine.

93 DONATORA ZA RADOVE U MUTNIČKOJ DŽAMIJI:

Adžemović Adil i Asma – 100 EURA
Alić Fikret – 100 KM
Arifagić (Ibrahim) Haris, Aida i Mela – 200 CHF
Arifagić Adem i Kelima – 200 KM
Arifagić Fikret, Adisa, Emin i Almina – 200 KM
Arifagić Hatemina i Fikreta – 150 KM
Arnautović (Safet) Dževad – 50 EURA
Arnautović Mustafa – 400 KM
Arnautović Safet/Sajo – 100 EURA
Bahonjić Sefer – 50 KM
Bešić – Travančić Rasima – 50 EURA
Bešić (Adem) Nedžad – 100 KM
Bešić (Kadir) Sakib – 100 KM
Bešić (rođ. Blažević) Medina – 50 CHF
Bešlagić Murfeta i Halid pred duše rah. Jusufa i Murfete – 500 KM
Bešlagić Naima/Naja – 50 EURA
Blažević (Jasmin) Vildan – 100 EURA
Blažević (Jusuf) Jasmin/Asko – 100 EURA
Brkić (Hasan) Sulejman – 20 EURA
Čaučević Mesud i Subhija – 100 EURA
Čaušević Adnan – 50 KM
Čaušević Elvedin – 50 EURA
Cerić Mirsad – 50 KM
Denić Elvira – 50 KM
Denić Husnija – 100 KM
Denić Muhiba – 50 EURA
Denić Zuhra – 50 EURA
Deumić (rođ. Ćustić) Edisa – 100 KM
Draganović Šefik i Mihriba – 100 EURA
Forić (Muharem) Osme – 50 EURA
Forić Lutva – 100 USD
Garibović Sabiha – 500 CAD
Grbić (rođ. Forić) Edita – 100 EURA
Grozdanić Behlil – 200 KM
Hadžić (rođ. Kararić) Izeta pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 300 USD
Hankić hadži Asima – 250 KM
Hankić Nedžad i Jasmina – 250 KM
Hukić Abdulah – 50 KM
Huskić Zlatka – 100 KM
Itaj Egzana za sebe i pred dušu rah. Mame Bajrami Derviše – 500 KM
Jakupović Fahrudin – 100 KM
Jakupović hadži Džehva – 300 KM
Jakupović Halida – 100 KM
Jakupović Mevludin/Melko – 50 KM
Jaskić Halima – 50 EURA
Jusufagić (Husein) hadži Hasan – 300 KM
Kapetanović – Klisura Neira – 500 KM
Kapetanović Asima, Admir, Sabiha, Mirza, Medin, Medina – 600 KM
Kapetanović Sabiha pred duše rah. roditelja Nasić Nazmije i Arzije – 200 KM
Katica Sabahudin i Elada – 50 EURA
Katica Sabahudin i Elada pred dušu rah. Eladinog oca Mehmedagić Emsuda – 50 EURA
Kenjar Hasan – 200 KM
Kulašić Dževad – 200 KM
Kusuran Enes i Senada – 100 EURA
Loznica (rođ. Forić) Medina – 50 EURA
Mahić (Husein) Mirhad – 100 EURA
Mahić hadži Zijad – 50 EURA
Mehmedagić (Derviš) Ferid/Leka – 100 EURA
Mehmedagić (Hasan) Arif – 100 EURA
Mehmedagić (Husein) Enes – 100 KM
Mehmedagić (Sejdo) Mina – 50 EURA
Menković Husein – 100 KM
Mujkanović Ajša – 100 KM
Mujkanović Bejza – 50 EURA
Mujkić (rođ. Sivac) Džemila – 50 EURA
Muminhodžić (Rifet) Nihad/Rapan – 50 EURA
N.N. – 100 EURA
N.N. – 20 KM
N.N. – 50 KM
N.N. – 50 EURA
N.N. – 50 KM
Okić Jasmin – 100 KM
Omerbašić Elvir i Raza – 100 EURA
Omerbašić Elvira – 100 EURA
Omerbašić Latif – 100 EURA
Oruč (Salih) Miralem – 50 KM
Oruč Husein – 100 EURA
Pulić Esad i Refika – 100 EURA
Saldumović Halima – 300 KM
Saračević (Denis) Ema pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD
Sivac Anel – 100 KM
Sušić (Hasan) Azra – 100 EURA
Sušić (Hasan) Emira – 100 EURA
Sušić (Hasan) Ermin – 100 EURA
Tadžić Hamdija i Sada – 200 EURA
Terzić Alen – 50 KM
Trnjanin Refik – 100 KM
Velić (Mustafa) Salih – 300 KM
Zejnić Alejna i Mesić Emil – 50 EURA
Zejnić Nelis i Elvedina – 50 EURA
Zukanović (Nermin) Ela pred dušu rah. Hadžić Nijaza – 100 USD
Zulić Halima – 50 EURA
Žerić (Karanfil) Šefik – 100 KM

Molimo Allaha dž.š. da radovi u Mutničkoj džamiji proteknu u najboljem mogućem redu, da svi budemo time zadovoljni, te da Allah dž.š. ukabuli i nagradi sve one koji na bilo koji način budu dali svoj doprinos u tom pogledu.
Amin

Jasmin ef. Glamočanin

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.