Antifašistički front žena (AFŽ) u Trnopolju

Antifašistički front žena je bila ženska društveno–politička organizacija, osnovana za vrijeme Drugog svjetskog rata, 06. decembra 1942. u Bosanskom Petrovcu, na oslobođenoj teritoriji.

Kasnije, na Prvoj zemaljskoj konferenciji u Bosanskom Petrovcu AFŽ je postao jedinstvena organizacija svih žena Jugoslavije i važan faktor u Narodnom frontu i u mobilizaciji žena u borbi za novo uređenje zemlje.

Na konferenciji je učestvovalo 166 izabranih delegatkinja sa oslobođene i neoslobođene teritorije Jugoslavije. Izabran je Centralni odbor AFŽ i istaknuti su neposredni zadaci organizacije. Poslije toga počeli su se organizovati glavni, okružni, opštinski i mjesni odbori, tako da je u času oslobođenja zemlje AFŽ bio organizovan na čitavom području Jugoslavije.

AFŽ je predstavljao žene Jugoslavije u međunarodnom ženskom pokretu i organizacijama žena u inostranstvu. AFŽ Jugoslavije jedan je od osnivača Međunarodne demokratske federacije žena. Na četvrtom kongresu AFŽ je ukinut kao posebna ženska organizacija.

Fotografija je nastala početkom 70-ih, a preuzeli smo je od Denijala Dergića.

(Amel Bešlagić; Vintage Kozarac on Instagram)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.