“Uistinu vam Allah naređuje da stvari od povjerenja povjeravate onima koji to zaslužuju!”

“O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Iskazivanje povjerenja za vođenje društveno odgovornih poslova kroz izbore jeste važna društvena stvar koja vrlo često direktno utiče i na mnoga vjerska pitanja i vjersku slobodu u društvu općenito, kao i identitet vjernika pojedinačno.

A prije svega toga treba istaći da islam obavezuje na uspostavljanje povjerenja ili emaneta kod pojedinca, ali i u samom društvu tj. džematu.

Po mnogim islamskim učenjacima emanet jeste osnova ibadeta, odnosno islama, jer je Allah dž.š. rekao: “Uistinu smo Mi ponudili izbor emaneta nebesima i Zemlji i brdima, pa su odbili da to ponesu i pobojali su se toga, a ponio je to insan (čovjek), a uistinu on biva prema sebi nepravedan i neznalica.”

Jedno od tumačenja ovog ajeta jeste da je Allah dž.š. dao čovjeku sve blagodati zdravlja i života u emanet da to samo u halalu, pravedno i čestito koristi. A ne imati povjerenja znači imati trećinu opisa munafika čija, po hadisu, tri svojstva su: kada govori laže, kada obeća ne ispuni i kada mu se nešto povjeri, pronevjeri.  A munafici će, kako Kur'an kaže, biti na najnižem dnu džehennema.

U stvari, dovoljno je na ovu temu reći hadis Poslanika a.s.:” Nema imana ko nema emaneta”, tj. nema vjere u koga se nema povjerenja» A koliko je emanet usko povezan sa imanom odnosno vjera sa povjerenjem donekle svjedoči i jezičko-morfoločka srodnost ovih riječi kako u arapskom pa tako i u našem jeziku:iman – emanet; vjera – povjerenje

O obavezi izlaska na izbore kako bismo prenijeli povjerene društvene poslove onima ko će to povjerenje opravdati, najbolje govori sljedeći ajet:

“Uistinu vam Allah naređuje da stvari od povjerenja povjeravate onima koji to zaslužuju!”

A neizlaskom na izbore naše povjerenje dovodimo u pitanje jer ga prepuštamo drugima, među kojima ima previše nesavjesnih, neodgovrnih pa i zlonamjernih ljudi.

Zato obavezno izađite na izbore i glasajte za one koji će vaše povjerenje opravdati.Također, fetva obaveze izlaska na izbore ima svoje utemeljenje i u usporedbi sa obavezom svjedočenja na sporu na poziv suda. Naime, kao što je u islamu opštepoznato pravilo da se obavezuje svjedok da izađe na svjedočenje na sudski spor kad ga sud pozove, kao što Kur'an u najvećem ajetu u suri Bekare, tj. drugoj suri, 282. ajetu veli:

“Svjedoci se trebaju na svaki poziv odazivati.”

– tako isto izbori predstavljaju poziv države poput poziva suda, na svjedočenje o sporu vrijednosti i kvaliteta i iskrenosti kandidata za najodgovornija društvena mjesta.

Također, izlaskom na izbore pokazujemo da smo svjestan narod i time stičemo nužno poštovanje od drugih.

Dakle, izbori, izlazak na izbore i davanje glasa, su obaveza, a za koga će se glasati, to je privatna stvar i privatno pravo svakog pojedinca da sam odluči, shvati i svojom glavom razmisli ko je u trenutnoj situaciji najzaslužniji za njegov glas na izborima.

Molimo Allaha dž.š. da nas na putu ispunjavanja pojedinačnog i društvenog emaneta pomogne i učvrsti.

Amin!

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.