Skica Jusufa Arifagića koja vrijedi koliko i hiljadu riječi

Ovu skicu je nacrtao svjedok tužilaštva Jusuf Arifagić, koji je bio zatočen u logoru Keraterm u Prijedoru, Bosna i Hercegovina, u ljeto 1992.

Svjedok je koristio ovu skicu u sudnici kako bi pokazao lokacije mitraljeskih gnijezda, koja su bila postavljena u tri zone logora: jedno ispred sobe 1, jedno lijevo od klozeta, te jedno u zoni označenoj sa “mitraljez i reflektor korišteni za masakr u sobi 3”.

Tokom svog svjedočenja, Arifagić je napomenuo da skica sadrži jednu grešku; prostorija 3 treba biti gdje je klozet i obratno.

Arifagićeva skica i njegovo svjedočenje korišteni su kako bi se ustanovilo šta se desilo u sobi 3 u logoru Keraterm. Na suđenju Milomiru Stakiću, bivšem predsjedniku Kriznog štaba opštine Prijedor, Arifagićeva skica je uvrštena u dokazni spis i njegovo svjedočenje je Pretresnom vijeću pomoglo da utvrdi okolnosti masakra zatočenika nesrba u sobi 3 krajem jula 1992. Arifagićevo svjedočenje je kasnije korišteno u drugim predmetima na MKSJ-u, na primjer, na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, gdje je ustanovljeno da je u masakru koji se desio u sobi 3 u logoru Keraterm ubijeno najmanje 190 bosanskih Muslimana.

Pored logora Keraterm, vlasti bosanskih Srba su 1992. godine u Prijedoru držale dva druga velika logora, logor Omarska i logor Trnopolje, gdje su muslimanski i hrvatski civili bili zatočeni, mučeni i ubijani. Vlasti bosanskih Srba su 1992. godine iz Prijedora nasilno protjerali desetine hiljada bosanskih Muslimana i hiljade bosanskih Hrvata, od kojih su mnogi bili zatočeni u tim logorima.

Milomir Stakić je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 40 godina za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja koja su 1992. godine počinjena u Prijedoru.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.