Javni oglas za dodjelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola na ime sufinansiranja troškova prevoza

Objavljuje se Javni oglas za dodjelu novcanih sredstava ucenicima srednjih skola povratnicima iz Federacije BiH u RS koji pohadjaju nastavu u srednjim skolama na podrucju RS i rubnim naseljima u Federaciji BiH, na ime sufinansiranja troskova prevoza do skole, za skolsku 2019/2020. godinu.

Pravo na dodjelu novcanih sredstava imaju ucenici srednjih skola koji ispunjavaju slijedece uslove:

1. da su clanovi povratnickih domacinstava na podrucju RS;
2. da imaju prijavljeno prebivaliste u opstinama povratka na podrucju RS;
3. da pohadjaju redovno srednju skolu na podrucju RS ili u rubnim naseljima u Federaciji BiH;
4. da putuju do skole cetiri kilometra i vise;
5. da koriste usluge javnog prevoza do skole koji placaju vlastitim sredstvima

Iznos novcanih sredstava, po jednom uceniku srednje skole, iznosit ce do 50% od cijene mjesecne karte za mjesece tekuce skolske godine, a maksimalno do 400,00 KM za cijelu skolsku godinu (200,00 KM za skolsko polugodiste).

lsplata novcanih sredstava ce se izvrsiti na Ziro-racune, roditelja/ucenika ili na racune autoprevoznika ako je organiziran prevoz.

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrzi slijedece dokumente:

1. Citko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministirsiva www.fmroi.qov.ba ili se moze preuzeti licno u prostorijama Ministarstva na adresi Terezija 56, Sarajevo;
2.Ovjerena izjava o zajednickom domacinstvu (kucna lista), ne starija od 6 mjeseci;
3. Originalno uvjerenje o prebivalistu (CIPS) jednog od roditelja i rodni list ucenika, ne stariji od 30 dana;
4. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni ucenici u srednjim skolama na podrucju RS ili rubnim povratnickim naseljima u Federaciji BiH, ne starije od 30 dana;
5. Potpisana izjava ucenika/roditelja da usluge javnog prevoza za odlazak u skolu placaju vlastitim sredstvima (Obrazac za izjavu u prilogu prijavnog obrasca)
6. Potvrda od autoprevoznika o cjeni mjesecne karte od mjesta stanovanja do mjesta skolovanja, za relaciju navedenu u izjavi (Obrazac za potvrdu u prilogu prijavnog obrasca);
7. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/tekuceg racuna za punoljetne ucenike ili kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/tekuceg racuna roditelja, za maloljetne ucenike.
8. Dokazi o visini prihoda clanova zajednickog domacinstva:
a) Potvrda o visini place zaposlenih clanova domacinstva, i/ili
b) cek od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodicna/obiteljska, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je clan domacinstva penzioner/umirovljenik), i/ili
c) Dokaz o nezaposlenosti clanova domacinstva: potvrda biroa za zaposljavanje, licne izjave o (ne)ostvarenim godisnjim prihodima ovjerene od strane opstinske sluzbe za ovjeru potpisa ili dokazi o skolovanju za ostale nezaposlene clanove domacinstva.

U slucaju prijavljivanja velikog broja kandidata za sufinansiranje troskova prevoza u ovoj skolskoj godini, prednost ce imati ucenici sa manjim prihodima po clanu domacinstva.

Prijave sa svim trazenim dokumentima dostaviti licno ili postom preporuceno, sa naznakom “Prijava na Javni oglas za dodjelu novcanih sredstava ucenicima srednjih skola povratnicima iz Federacije BiH u RS na ime sufinansiranja troskova prevoza do skole, za skolsku 201912020. godinu” na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Hamdije Cmerlica br. 2, 71000 Sarajevo

(Na poledjini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tacnu adresu)

Javni oglas ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzimati u razmatranje.

Federalno ministarstvo nema obavezu vracati predatu dokumentaciju aplikantima.

Ministar
dr.sci. Edin Ramic

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.