Dzuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

’’Oni koji govore: ‘Naš Gospodar je Allah!’, i ustraju na Pravom putu, neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju. Oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su radili.“ (El-Ahkaf, 13-14)

Ovo je obećanje Onog koji će sigurno Svoje obećanje ispuniti, pa blago li se onima koji ustraju.

Riječi Uzvišenog: „Neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju“, učenjaci su prokomentarisali kao ’'da se ničega ne boje i da ni za čim ne tuguju na dunjaluku i na ahiretu”. Tako je onaj koji ustraje na Pravom putu, najsigurniji i bezbjedniji je od ostalih ljudi, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu.

Na dunjaluku je siguran i bezbjedan jer je njegovo srce ispunjeno ljubavlju prema Allahu, veličanju Njega, Jednog Jedinog, kao i oslanjanju na Njegu u svim situacijama. Također, takva osoba je sigurna da će Allah ispuniti Svoje obećanje, i nada se onome što joj je On kao nagradu pripremio. Neće ga zabrinuti ono što brine ostale ljude, kao bolest, siromaštvo, neprijatelji, tuga, žalost ili nešto drugo na ovom svijetu.

Što se tiče ahireta, oni koji ustraju, takve će Allah obradovati, i neće se plašiti onoga što će se drugima dešavati u ovom velikom danu, jer će ih Allah opskrbiti mirom, sigurnošću i uspjehom. Kaže Uzvišeni: „Neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati: ‘Evo ovo je vaš dan, vama obećan.'“ (El-Enbija, 103)

Također, Allah je obećao onima koji ustraju da im je nagrada ulazak u Džennet. Kaže Uzvišeni: „Oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su radili.“ (El-Ahkaf, 14)

Ovo je nagrada onima koji kažu „naš Gospodar je Allah i istraju na Pravom putu“.

Kaže Uzvišeni: „Dat ćemo da od Naših robova takav Džennet naslijede oni koji budu bogobojazni.“ (Merjem, 63)

Rekao je Allah, nakon što je spomenuo osobine vjernika u suri El-Mu'minun: „Koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.“ (El-Mu'minun, 11)

Osobine spomenute na početku ove sure su osobine vjernika koji će ustrajati na Pravom putu. Rekao je Abdul-Aziz ibn Baz, rahimehullah: „Sve što se vjernik više okiti ustrajnošću, to će mu biti lakši ulazak u Džennet.“

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Islam je počeo sa strancima (garib) i ponovo će se vratiti strancima,. pa blago se onima koji su stranci (garibima).“ (Muslim)

U komentaru ovog hadisa Abdul-Aziz ibn Baz rekao je: „Pod strancima u ovom hadisu misli se na one koji ustraju na Pravom putu, i da je Džennet i uživanje u njemu obećano onima koji će ljude upućivati na dobro kada se oni pokvare. I kada se smanji dobro u zajednici, i promijeni se stanje naroda, oni će biti ti koji će ustrajati na Istini i monoteizmu, namazu, zekatu, postu, hadždžu, i ostalim propisima vjere.“

Vidimo da je ustrajnost jedan od najvećih razloga ulaska u Džennet, jer oni koji ustrajavaju, oni su ustrajni na Pravom putu, ispravnom vjerovanju, pokornosti Allahu, izvršavanju ibadeta, klonjenju zabrana, i svega drugog što podrazumijeva ustrajnost u islamu.

 

(Iz knjige: ”Ustrajnost – odlike i zapreke“, autora šejha Musneda el-Kahtanija)

Add comment

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.