Dzuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Da li razmišljaš o sebi?

Zar si zaboravio da prije rođenja nisi bio vrijedan spomena?

Da li posmatraš svoju okolinu, nebo, zvijezde, rijeke, šume, mora… ?

Zar ne vidiš u svemu tome harmoniju?

Zar misliš da je život jedan? 

Šta je cilj života? Udovoljavanje strastima?

Zar čovjek, pored strasti, nije obdaren i razumom?

Zahvala pripada samo Allahu, Gospodaru nebesa i Zemlje, Svemogućem, Uzvišenom, našem Stvoritelju. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, njegove drugove (ashabe) i sve one koji ih slijede. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, Moćnog, koji nema sudruga, i da je Muhammed Allahov rob i poslanik.     

Ove riječi su za svakog onoga koji traga za istinom, za svakog onoga koji tumara po tminama, za svakog onoga koji traži život ispunjen srećom i zadovoljstvom.

Dragi brate, cijenjena sestro…    

Zar ne vidiš na stotine onih koji umiru oko tebe? U čemu je tajna života? Ko ti daje vid i sluh? Ko te stvara u naljepšem liku? Ko te čini skladnim i uspravnim? Ko te opskrbljuje i hrani? Ko te pomaže i utočište pruža? 

Allah! I ko drugi osim Allah?! 

Uzvišen je Allah i visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim.“To vam je Allah, Gospodar vaš, Stvoritelj svega, drugog boga osim Njega nema, pa kuda se onda odmećete? “ (Kur'an, 40:62)

“Nisu isti slijepac i onaj koji vidi, nisu isto vjernici koji dobra djela čine i zlotvori. Kako vas malo prima pouku! ” (Kur'an, 40:58)   

Kako je loš onaj koji zaboravlja svoj početak i svoj kraj, i samo se zabavlja i gubi vrijeme. Kako je loš onaj koji čini nasilje, koji je uobražen i zaboravlja na Gospodara svoga. O kapi hude tekućine, ko te stvara i čini skladnom?

Ko ti iz tmina utrobe utočište pruža? Ko te hrani i od nesreća i svih briga te brani? Ko ti stvara vid i sluh i ko te razumom ukrašava? Kome stalno činiš grijehe, a On ti oprašta?! Koga ti zaboravljaš, ali On tebe ne zaboravlja? 

“Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju!” (Kur'an, 27:63)    

Jesi li se ikada zapitao zašto si stvoren? Jesi li stvoren da spavaš, jedeš, općiš? Pa to i životinje rade. 

Doista, zemljina kugla u ovom svemiru ne predstavlja ništa do beznačajno zrno, a šta je tek sa tobom koji živiš na takvoj Zemlji? 

Znaj da u svemu, što je oko nas i u nama, postoji znak koji nas upućuje da je Allah jedini Gospodar svega postojećeg. “A dokazi su i u vama samima, zar ne vidite?” (Kur'an, 51:21)  

Allah je stvorio čovjeka sa uzvišenim ciljem i postavio ga za namjesnika na Zemlji. Kaže Uzvišeni: “A kada Gospodar tvoj reče melekima: ‘Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti!’, oni rekoše: ‘Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati?’ On reče: ‘Ja znam ono što vi ne znate.'” (Kur'an, 2:30) 

” A Allah je nebesa i Zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio, nikome neće biti učinjena nepravda.” (Kur'an, 45:22)   

”Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Me obožavaju.” (Kur'an, 51:56) 

Prvi čovjek na Zemlji, Adem, a.s., a zatim Allahovi poslanici Nuh, a.s., Ibrahim, a.s, Musa, a.s., Isa, a.s., i Muhammed, s.a.v.s, pozivali su u obožavanje Gospodara svega postojećeg, Allaha, kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji.     Allah je naredio Svojim robovima namaz, kao strogu dužnost. 

Kaže Uzvišeni: “I namaz klanjajte i zekat dajite, a za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono što radite.” (Kur'an, 2:110)    

Namaz je stub vjere. Zar ne možeš odvojiti malo svog vremena za pet vakata namaza?

Znaj da ti za obavljanje svih farz-namaza ne treba više od 30 minuta dnevno. A koliko ti vremena provedeš uz TV, u zabavi i u drugim besposlicama?! Okusi slast robovanja Allahu i uvjerit ćeš se u ljepotu života na dunjaluku. 

Nauči klanjati i padni na sedždu Onome koji te je stvorio, Gospodaru nebesa i Zemlje, Jedinom Stvoritelju, ili u suprotnom, bez namaza, nadaj se lošem završetku…    

Čovjek sam sebi nepravdu čini i okreće glavu od upute i Allahovog puta, i time sebe baca u sigurnu propast. Sjećaš li se djetinjstva, zar ti se ne čini kao da je to jučer bilo?

Allah nas je stvorio od kapi sjemena, i dao nam život kako bi nas ispitao hoćemo li Njemu biti pokorni ili ne.  

“Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo i opet je otvoreni protivnik, i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren.” (Kur'an, 36:77-78)   

Pa zar Onome Koji nas stvara, zar će Njemu biti teško da nas usmrti i da nas opet oživi? 

Znajte da je Allah najstrpljiviji i ne kažnjava odmah, već nam daje vremena ne bismo li razmislili i pokajali se zbog naših prijestupa. Allah kada kažnjava, zaista bolno i teško kažnjava.

Kaže Uzvišeni: “One koji ne budu vjerovali žestokom kaznom ću kazniti, i na ovom i na onom svijetu, i niko im neće moći pomoći.” (Kur'an, 3:56)   

Ovaj život je kratak i brzo prođe, a naša sljedeća stanica bit će mezarje, tamni kabur. Možeš li garantovati da ćeš biti živ i da te smrt neće zadesiti, a možda čak u trenutku dok ovo čitaš?! A kada duša dopre do ključnih kostiju, tada je kasno za pokajanje.

Kaže Uzvišeni: “Pazi! Kada duša dopre do ključnih kostiju, i vikne se: ‘Ima li vidara?’, i on se uvjeri da je to čas rastanka, i noga se uz nogu savije, toga dana će Gospodaru tvome priveden biti: ‘Nije vjerovao, nije klanjao, nego je poricao i leđa okretao, a onda svojima bahato odlazio.’ Teško tebi! Teško tebi!  I još jednom: Teško tebi! Teško tebi! Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati?” (Kur'an, 75:26-36) 

“I vratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe – poslije vam niko neće u pomoć priskočiti.” (Kur'an, 39:54) 

“Kad čovjeka kakva nevolja snađe, Nama se moli; a kad mu Mi poslije blagodat pružimo, onda govori: ‘Ovo mi je dato zato što sam to zaslužio.’ A nije tako, to je samo kušnja, ali većina njih ne zna. ” (Kur'an, 39:49)   

Ne dozvoli šejtanu da te zavodi. Bori se protiv svojih prohtjeva. Znaj da ćeš samo u islamu naći potpunu sreću i smiraj za svoju dušu i tijelo. 

Kaže Uzvišeni Allah u Kur'anu: “Tako mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju, i koji jedni drugima strpljivost preporučuju.”    (Kur'an, 103:1-3) 

Pokaj se Allahu zbog svojih grijeha koje si počino i vrati Mu se iskreno, a Allah prima pokajanje i On je milostiv. 

“Reci: ‘O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Kur'an, 39:53)  

“I slijedite ono najljepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati. Da čovjek ne bi uzviknuo: ‘Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!” (Kur'an, 39:55-56) 

ZNAJ, U ISLAMU JE TVOJ SPAS!

 

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.