PREDSTAVNICI Å VICARSKE AMBASADE U POSJETI ‘IZVORU’

 

Zamjenik švicarskog ambasadora Lukas Rosenkranz sa saradnikom Harisom Lokvančićem posjetio je danas (15.maj) Udruženje Prijedorčanki ”Izvor” u novim prostorijama. Razgovoralo se o dosadašnjim rezultatima u realizaciji projekta ”Podrška svjedocima i pravosuđu u predmetima za ratne  zločine za područje sjeverozapadne Bosne i Hercegovine” kojeg podržava Ambasada Švicarske ali i o drugim aktivnostima ”Izvora”. Zamjenik ambasadora je upoznat i sa pritiscima i problemima od strane lokalne vlasti i policije u Prijedoru sa kojima se suočavaju aktivisti udruženja u radu na izgradnji kulture sjećanja.

Projekat ”Podrška svjedocima i pravosuđu u predmetima za ratne  zločine za područje sjeverozapadne Bosne i Hercegovine” je usmjeren prema osobama sa ratnom traumom bilo da  su u postupku svjedočenja, ili su već svjedočili u predmetima ratnih zločina ili su potencijalni svjedoci. Aktivisti ”Izvora” u implementaciji projekta blisko sarađuju sa tužiocima, odjeljenjima za podršku svjedocima i Centrom za mentalno zdravlje u Ključu.

U prva četiri mjeseca ove godine pružene su usluge transporta za 16 svjedoka koji su svjedočili u predmetima Milorad Tadić i Milenko Konjević na Okružnom sudu Banja Luka te u predmetu Soldat i drugi na Sudu BiH. Nekima od tih svjedoka je pružena i psihološka podrška od strane stručnih psihoterapeuta. Pored pomenutih predmeta za ratne zločine aktivisti ”Izvora” prate suđenja i u drugim slučajevima gdje su optuženi sa područja sjeverozapadne BiH.

Redovna aktivnost u projektu je i organizovanje posjeta do Suda BiH za zainteresovane ljude iz udaljenih lokalnih zajednica. U okviru ovog projekta do sada je 69 korisnika imalo priliku posjetiti neku od sudnica Suda BiH i izravno pratiti suđenje ili izricanje presude.

Posebno važna aktivnost u projektu je program psihološke podrške za prepoznavanje i prevazilaženje simptoma psihološke traume. ”Izvor” te aktivnosti provodi u saradnji sa organizacijom ”Medica” iz Zenice koja okuplja vrsne stručnjake na polju ratne traume te sa Centrom za mentalno zdravlje u Ključu. Trenutno se terapijske grupe okupljaju u Ključu, gdje je uključeno 22 korisnika, i Sanskom Mostu, 16 korisnika, a od septembra će biti organizovana i terapijska grupa u Prijedoru. Svaka grupa se sastaje najmanje 10 puta u toku realiizacije projekta a prema potrebi svakom korisniku se pruža i dodatna psihološka podrška. Udruženje Prijedorčanki ”Izvor” ima od ranije obučene psihoterapeutske trenere a odnedavno su u ”Izvoru” angažovani i dvoje mladih psihologa. Jačanjem kapaciteta na polju psihološke podrške osobama sa ratnom traumom ”Izvor” se postepeno nameće kao centar na tom polju u ovom dijelu BiH.

U okviru projekta predviđeno je održavanje više okruglih stolova, konferencija i emisija na elektronskim medijima. Štampana je brošuru (Samo)pomoć kod ratne traume u kojoj su date osnovne upute za uključenje u terapijsku grupu. Projekat se implementira u 20 mjeseci i većina predviđenih aktivnosti u njemu ”Izvor” sa različitim intenzitetom provodi od 2005.godine kada je počelo ozbiljnije procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini osnivanjem Suda BiH. ”Izvor” je već 2005.godine postao partner Sudu BiH u uspostavi Mreže podrške sudu a veoma dobra saradnja je ostvarena i sa Okružnim tužilaštvom Banja Luka te sa Kantonalnim tužilaštvom Bihać. Kada je u pitanju saradnja sa tužilaštvima na polju procesuiranja ratnih zločin, odnosno podrške svjedocima, Udruženje ”Izvor” je,  prema ocjeni OSCE-a i drugih relevantnih organizacija, na prvom mjestu u Bosni i Hercegovini. Tome je svakako pridonijela donatorska podrška ambasada Švicarske, Norveške i Velike Britanije kao i Misije OSCE-a u BiH.

Press Izvora

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.