Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Zikrullah braćo i sestre  označava često spominjanje Allaha, Njegovo veličanje i zahvalu. Zikrullah se u Kur'anu spominje u različitim oblicima na 174 mjesta, a 83 vjerodostojna hadisa govore o njemu. To bez imalo sumnje ukazuje na značaj zikra i njegovu važnost u životu svakog mu'mina.

 

Zikrullah je ibadet kojeg pripadnici ummeta nerijetko zapostavljaju i izostavljaju i smatraju ga privilegijom samo pobožnih ljudi. To je ibadet čiju suštinu ne poznaje veliki broj muslimana i zbog toga ga i zapostavljaju. Običaj je da se zikr čini poslije namaza i uveče i ujutro, ali treba znati da je to ibadet kojeg moramo činiti stalno, spominjući Allaha, dželle še'nuhu: prilikom zahvaljivanja, čuđenja, podnošenja nedaća i u drugim situacijama. Zikrullah je braćo i sestre mehlem za duše mu'mina, efikasno sredstvo za čišćenje naših srca i djelotvoran lijek onda kada ljudska srca obole.

 

Zikrullah je srž dobrih djela mu'mina i njega nam Allah, dželle še'nuhu, naređuje u ajetima 41. – 44. Sure Al-Ahzab:

 

O vi koji vjerujete, Allaha često i mnogo spominjite, i ujutro i naveče Ga veličajte, On na vas donosi salavat (Svoj blagoslov), a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo. On je prema vjernicima samilostan. A na Dan kada oni pred Njega stanu, On će im govoriti: “Mir vama!” I On im je pripremio nagradu plemenitu.

 

Ibn Abbas, radijallahu anhu, komentarišući 41. ajet Sure Al-Ahzab kaže: „Zaista Allah nije propisao svojim robovima ni jednu obavezu, a da joj nije odredio granicu i izuzeo određene kategorije ljudi, u određenim situacijama za njeno izvršenje, osim zikra. Uzvišeni Allah nije zikru odredio granicu niti je ikoga izuzeo od njegovog izvršenja, rekavši:…Allaha spominjite stojeći, sjedeći i ležeći! (Suretu En-Nisa’: 103) To znači; noću i danju, na moru i kopnu, kod kuće i na putu, u izobilju i oskudici, u zdravlju i bolesti, tajno i javno i u svakoj drugoj situaciji.“

 

U citiranim ajetima Sure Al-Ahzab Allah, dželle še'nuhu, naređuje mu'minima da Ga mnogo spominju, te onima koji to čine obećava da će On, dželle še'nuhu, i Njegovi meleki donositi salavat, kako bi bili na pravome putu. Kolika je samo Allahova, subhanehu ve te'ala, milost, braćo i sestre, na nas, da On i Njegovi meleki za to što Ga spominjemo na nas donose salavat? Zato se trudimo da što više Allaha spominjemo, u različitim sutuacijama: dok čekamo u redu, na semaforu, na stanici, dok se vozimo, šetamo, dok sijelimo, dok se pripremamo za spavanje, dok smo u bolesničkom krevetu i u raznim drugim situacijama! Kada bi Allaha mnogo spominjali, ne bi nam nikada bilo dosadno i ne bi imali slobodnog vremena i praznog hoda!

 

Islamski učenjaci saglasni su u tome da je dozvoljeno spominjanje Allaha, srcem i jezikom, osobi bez abdesta i osobi koja je džunub, kao i onima koje su u stanju hajza (mjesečnog pranja) i nifasa (poslije poroda) u formi tesbiha (subhanallah), tehlila (lailahe illallah), tahmida (el-hamdulillah), tekbira (Allahu ekber), donošenju salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upućivanju dove i tome sličnog.

 

Allah, subhanehu ve te'ala, u 152. ajetu Sure El-Bekare naređuje da Ga se sjećamo:

 

Sjećajte se vi Mene i Ja ću se vas sjetiti i zahvaljujte Mi i na blagodatima Mojim nemojte biti nezahvalni!

 

Braćo i sestre, jesmo li zaista svjesni ove Allahove, dželle še'nuhu, naredbe i obećanja, a On je Taj koji ne krši svoja obećanja?!

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zikrullah ostavio u vasijjet (oporuku) svome ummetu, pa u hadisu koji bilježi imam Tirmizija kaže:

 

 

Prenosi Abdullah ibn Busr, radijallahu anhu: „Došao je čovjek kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa reče: „Allahov Poslaniče, islamski propisi su se meni uvećali, pa me obavijesti o onome čega da se držim?“ Reče:„Neka ti je jezik uvjek vlažan od zikrullaha!“ (Tirmizija)

 

Zikrullah je uzrok Allahovog, dželle še'nuhu, zadovoljstva sa nama, zikrullah ljuti prokletog šejtana, zikrullah od mu'mina otklanja brige i poteškoće i mu'minima povećava nafaku i jača iman. Kroz zikrullah se mi braćo i sestre čuvamo od grijeha i na taj način se spašavamo od džehennemske vatre.

 

Zapostavljanje zikrullaha je jedan od glavnih razloga grubosti ljudskih srca, njihova gafleta (nemara) i zaborava Allaha, dželle še'nuhu, i takva srca su na neki način mrtvaci u ljudskim tijelima i u takvim tjelima su duše usamljene i pravi garibi (stranci). Stoga, svako ko želi osnažiti svoj iman mora pojačati zikrullah.

 

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam Malik:

 

 

Prenosi Ummu Enes, radijallahu anha, da je kazala: „Allahov Poslaniče, posavjetuj me!“ Reče: „Kloni se grijeha, jer je to najbolja hidžra, strogo čuvaj farzove, jer je to najbolji džihad, često spominji Allaha, jer na Sudnjem Danu nećeš doći sa nečim dražim Njemu od Njegova spominjanja (zikra)!“ (Malik)

 

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala, u Kudsi hadisu:

 

 

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Uzvišeni Allah rekao: “Ja sam tamo gdje Moj rob zamisli i Ja sam uz njega kada Me spomene. Ako Me spomene u sebi, Ja ga spomenem u sebi, a ako Me spomene u skupu, Ja ga spomenem u skupu odabranijem od njegovog. Ako mi se približi koliko jedan predalj, Ja mu se približim koliko lakat, ako Mi se približi lakat, Ja mu se približim hvat, a ako Mi u susret krene idući, Ja krenem njemu trčeći.“ (Buharija)

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas u hadisu koji bilježi imam Buharija podučava koja je to razlika između onoga koji spominje Allaha i koji to ne čini:

 

 

Prenosi Ebu Musa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Primjer onoga ko spominje svoga Gospodara i onoga koji ne spominje svoga Gospodara je kao primjer živog i mrtvog!” (Buharija)

 

Braćo i sestre! Budimo od onih koji mnogo čine zikrullah i koji se natječu u dobru, kako bi postigli dobro ovog i budućeg svijeta!

 

Molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da nas učvrsti na putu islama, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da našu djecu i potomke učini prvacima ummeta, da nam oprosti grijehe i uvede nas u obećani džennet, u društvu sa poslanicima, iskrenim, šehidima i dobrim ljudima!

 

(Hatib:Nezim Halilović Muderris)

 


Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.