VAŽNO!: ZA CIVILNE ŽRTVE RATA

 

Obavještavamo članove porodica civilnih žrtava rata koji su statusno pravo izgubili povratkom iz Federacije BiH u Republiku Srpsku da mogu ponovo podnijeti zahtjev radi ponovnog uvođenja u pravo.

Zahtjev podnose kod centra za socijalni rad gdje su ranije imali ostvareno pravo,  odnosno u zadnjem mjestu boravka prije povratka u Republiku Srpsku.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev možete dobiti u kancelariji Udruženja Prijedorčanki ”Izvor” radnim danom od 09:00 h do 15:00 ili na telefon 052215635 ili putem maila izvorpd@gmail.com.

Možete se obratiti i direktno centrima za socijalni rad prema zadnjem mjestu boravka u Federaciji BiH. Broj telefona Centra za socijalni rad u Sanskom Mostu gdje možete dobiti informacije je 037686906.

Od 2006.godine kada je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom u Federaciji BiH traje borba ovih porodica da ponovo ostvare pravo koje im je uskraćeno povratkom u Republiku Srpsku.

U tom entitetu su im odbili priznati status prema Zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata RS jer su, prema članu 33. tog Zakona pravo već bili stekli u Federaciji BiH.

Neki od članova porodica civilnih žrtava su nakon potrošenih svih pravnih lijekova u entitetima podnijeli apelacije i Ustavnom sudu BiH. Zahvaljujući odlukama te institucije i kontinuiranih zahtjeva  upućenih od strane Udruženja Prijedorčanki ”Izvor” federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber je ovog mjeseca napokon proslijedio nadležnim kantonalnim ministarstvima upute po kojima civilne žrtve rata koje koje su ranije imale ostvareno pravo mogu ponovo pokrenuti proceduru za dobijanje statusa.

Udruženje Prijedorčanki ”Izvor” je ove godine u sklopu projekta podržanog od strane UNDP-a intenziviralo kampanju zagovaranja i pritiska prema nadležnim institucijama da se ovaj problem riješi.

Okrugli stolovi u Prijedoru i Sanskom Mostu, sastanci sa predstavnicima ministarstava, dopisi ministrima i televizijske emisije rezultirale se pozitivnim razvojem događaja za jedan broj civinih žrtava. Ostalo je još da se u pravo uvedu oni kojima je to pravo uskraćeno po drugim osnovama Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata Republike Srpske, gdje je posebno diskriminirajuća odredba ograničen rok za predaju zahtjeva 31.decembar 2007.godine.

Udruženju Prijedorčanki ”Izvor” se obratilo više desetina članova porodica civilnih žrtava koje nisu uspjele u veoma kratkom zakonskom roku od šest mjeseci u toku 2007.godine podnijeti zahtjev. Pored njih postoji i značajan broj civilnih žrtava koje pravo nisu ostvarile jer im to otežava procedura dokazivanja okolnosti stradanja.

Krajnja sudska instanca gdje će te civilne žrtve moći potražiti prava je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu. Udruženje Prijedorčanki ”Izvor” uz podršku nezavisne švicarske agencije TRIAL, koja pruža besplatnu pravnu pomoć civilnim žrtvama, radi na pripremi tužbi kod tog Suda i očekujemo da će pravo kad tad biti ostvareno.

Nažalost, jedan broj članova porodica civilnih žrtava je u međuvremenu preminuo a najveći broj djece žrtava nije nastavio redovno školovanje nakon punoljetnosti i time su izašli iz prava.

Prema propisima u Federaciji BiH pravo mogu ostvariti samo osobe koje žive na području Bosne i Hercegovine i svaki boravak izvan države duži od tri mjeseca znači ukidanje prava. Bitno je da se što hitnije podnesu zahtjevi jer će se primanje invalidnine računati od narednog prvog u mjesecu od datuma podnošenja zahtjeva.

Press Izvora

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.