Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

Ovaj život je pun iskušenja, belaja, musibeta, nesreća i nedaća i većina ljudi se ne umije snaći u svemu tome, i ne umije ih podnositi niti se sa njima nositi na pravi način.

Prvi razlog tog neumijeća jeste odbijenost ljudi od Allahove upute i Knjige koju nam je lično On dao kao putokaz i vodilju kroz sumorne klance i klisure dunjalučkog života.

„A zar im nije dosta to što Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje; u njoj je, doista, blagodat i pouka narodu koji vjeruje.“ (el-Ankebut, 51.)

S obzirom da za sve stvari u životu postoje tačno određeni propisi i pravila, tako i za podnošenje musibeta i belaja, raznih nesreća i nedaća, postoje određena pravila kojih se moramo pridržavati kako bi se sa svim tim iskušenjima nosili:

Na prvom mjestu trebaš znati to da se u cijelom svemiru neće jedna praška pokrenuti, niti će jedan vjetar duhnuti a da nije u skladu sa Allahovim dž.š., znanjem i Njegovom odredbom!

Trebaš znati to da je Allah dž.š., više milostiv prema tebi nego li ti prema samome sebi!

Trebaš znati to da Allah dž.š., robu Svome, želi samo hajr i dobro.

Trebamo imati na umu i to da je Allah dž.š., u iskušenjima skrio velike mertebe i nagrade koje, većina ljudi, ne očekuje u takvim momentima i situacijama. Allah dž.š., kaže: „…moguće je da je baš u onome što vam je mrsko i nije vam drago – Allah veliko dobro dao.“ (el-Nisa’, 51.)

Sjetimo se primjera Jusufa a.s., kojeg je Allah dž.š., doveo na stepen uglednog i moćnog državnika preko ropstva i zatvora i potvora i raznih muka koje je trpio sve još od svoga djetinjstva!

Ne smijemo smetnuti sa uma ni to da su naši grijesi i naša inferiornost i nemarnost prema Allahu dž.š., razlog nesreća i musibeta koji nas snalaze. Allah dž.š., kaže: „Kakva god vas nesreća zadesi, to je zbog grijeha koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti!“ (el-Šura, 30.)

Popravi ti svoj odnos prema Allahu dž.š. – Allah dž.š., će popraviti ono što je između tebe i ostalih ljudi!

Musliman je dobitnik u svakoj situaciji! Muslimana neće snaći kakva muka niti nesreća niti briga niti tuga niti će ga jedan trn ubosti a da mu Allah dž.š., zbog toga ne oprosti kakav grijeh!

Obaveza ti je da se prisjećaš Allahovih dž.š., ni’imeta i blagodati koje je lično tebi podario; podario ti je život, razum, sluh i vid i snagu, i nafaku i zdravlje i djecu i dugo godina života – a nekome u tvojoj blizini nije dao dugoga vijeka, niti zdravlja, niti razuma, niti sluha, niti vida, niti snage, niti potomstva… Mnogi troše pare i pare da bi dobili ono što je tebi Allah dž.š., poklonio stoga kad god nam se desi kakva nesreća ili nam nšto nestane prisjeti se svega ono što ti je preostalo!

Kada te ophrvaju musibeti i nesreće prisjeti se onih koji preživljavaju još teže situacije i probleme od tebe, pa ćeš uvidjeti da te gotovo ništa nije snašlo kako zna da snađe!

Nemojte zaboraviti to da je ovaj svijet prevrtljiv i nestabilan što znači da se na njega ne treba potpuno oslanjati. Neko provodi u uživanju i sreći nekoliko trenutaka svoga života, pa ga poslije godinama prati muka i nesreća!

Činite istigfar! Tražite sebi oprosta od Allaha dž.š., jer ko to čini Allah dž.š., će mu otkloniti brige, iz svake tijesne situacije će mu izlaza naći, i opskrbiće ga odakle se i ne nada! Tevba i pokajanje su vrata sve sreće i rahatluka. Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ja zatražim oprosta i pokajem se Allahu dž.š., više od sedamdeset puta, svakoga dana!“

Allah dž.š., kaže: “„Elif-lam-ra. Ovo je Knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznajućeg,  da se samo Allahu klanjate – ja sam vam od Njega, da opominjem i da radosne vijesti kazujem,  da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete – pa, ja se, zaista, bojim za vas patnje na Velikom danu.  Allahu ćete se povratiti, a On sve može!“ (Hud, 1-4.)

Allah dž.š., nam navodi riječi Nuha a.s., kojke je on upućivao narodu svome: „’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta;  On će vam kišu obilnu slati  i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašće, i rijeke će vam dati.  Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite, a On vas postepeno stvara?!“ (Nuh, 10-14.)

Praktikujte upućivati dove Allahu dž.š., u zadnjoj trećini noći, kada se Allah dž.š., spušta na ovodunjalučko neb, kako bi se nevoljniku odazvao, i kako bi griješnicima grijehe oprostio.

Allah dž.š., kaže: „Onaj koji se nevoljniku, kada mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite!“ (Mravi, 61.)

Dova je od koristi i za ono što se desilo i za ono što se još nije desilo, tako da nam je korisnije da se njome s vremena na vrijeme poslužimo!

Trebamo imati na umu i to da je Allah dž.š., obećao da će, svakog onog koji tvrdi za sebe da je vjernik i da je Allahu dž.š., potpuno odan – musliman, staviti na probu i na iskušenje, pa kaže: „Elif Lam Mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: »Mi vjerujemo!« i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.“ (el-Ankebut, 1-3.)

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Najveća iskušenja su trpjeli Allahovi poslanici, zatim njima slični, zatim njima slični; čovjek će biti iskušavan shodno jačini vjere koju pri sebi ima!“

Da bi sablja bila to što jeste, mora proći žar i vatru, i udarce čekića i nakovnja; tek nakon tog procesa ona postaje sabljom!

Nekada Allah dž.š., želi Svoga roba staviti na određeni stepen kojeg on ne može postići svojim dobrim djelima, pa ga Allah dž.š., stavlja na iskušenje i musibet kako bi svojim podnošenjem i sabrom dostigao te visoke deredže.

Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Allahov poslanik s.a.w.s., rekao: „Neki čovjek će imati kod Allaha dž.š., određeni stepen, kojeg ne može postići putem svojih dobrih djela, pa će ga Allah dž.š., iskušavati sa onim što mu je mrsko kako bi ga izveo na taj stepen!“

Na kraju, da bi smo lakše prebrođavali musibete i belaje, i da bi se lakše snalazili pri nedaćama i iskušenjima, moramo se prisjećati primjera islamskih velikana, iz svakog ummetskog mjesta ili vremena, koje su snalazile veće muke i iskušenja od onih koja pogađaju nas, a koja su oni, uz Allahovu dž.š., podršku i pomoć, lahko prebrođavali.

Trebamo se podučiti njihovim primjerima, kako da učinimo to da Allahova dž.š., riječ bude gornja, a riječ svih drugih da bude donja!

Molim Allaha dž.š., da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti!

Amin, ja Erhamer-rahimin!

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.