Džuma…

 

“O vjernici, kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite” (El-Džumu'a 9. i 10.)

”Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici!” (Ali Imran, 160.)

Život koji je daleko od Allaha – uistinu je tužan život. Bez obzira koliko imamo nagomilanog novca, ili koliko je velika naša kuća, ako Allah nije u centru našeg života, onda će nas sreća izbjeći zauvijek. Istinsku sreću ćemo pronaći samo onda kada se potrudimo da ispunimo svrhu našeg života. Ljudska bića postoje da bi robovala Allahu. Allah želi da budemo sretni i u ovom životu, a i na ahiretu, i dao nam je ključ za istinsku sreću. Taj ključ nije nikakva tajna ili misterija. Nije nikakva enigma ili slagalica – to je islam.

”Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ed-Darijat, 56.)

Kur'an i sunnet su vodilja za život bez tuge i brige. To ne znači da nećemo biti iskušavani, jer Allah u Kur'anu jasno kaže da će nas testirati. Naš život će biti ispunjen situacijama koje od nas traže da Mu se obratimo i da se oslonimo na Njega. Allah obećava da će nagraditi one koji su strpljivi, traži od nas da budemo zahvalni, i govori nam da On voli one koji se uzdaju u Njega.

”A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.”
(Ali Imran, 159.)

”Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.” ( El-Anfal, 2.)

Život je ispunjen usponima i padovima. Jednog dana nam je iman na visokom nivou, drugog dana je opao i osjećamo se tužno i zabrinuto. Izlaz iz svega jeste da vjerujemo i da se pouzdamo u Allaha, jer on zna šta je najbolje za nas. Čak i kada se naizgled loše stvari dešavaju, postoji svrha i mudrost u tome. Ponekad je mudrost poznata samo Bogu, a ponekad je očigledna. Prema tome, kada shvatimo da nema moći i snage osim kod Boga, možemo se opustiti.

Poslanik Muhammed, s.a.v.s., jednom je podsjetio jednog od svojih mladih drugova da je Allah Svemoguć i da se ništa ne događa bez Njegovog znanja i dozvole.

“Mladiću, podučit ću te nekim riječima: Pazi (na) Allaha, Allah će te čuvati, pazi (na) Allaha, pa ćeš Ga naći uvijek u svojoj blizini. Kada moliš, moli Allaha, kada tražiš pomoć, traži od Allaha. Znaj, kada bi se čitav ummet okupio da ti pomogne u nečemu, ne bi ti pomogli osim onoliko koliko ti je Allah već propisao. A kada bi se okupili da ti nanesu kakvu štetu, ne bi ti naštetili osim onoliko koliko ti je Allah već  propisao. Pera su podignuta, a tinta na listovima se osušila.” (Ahmed, Tirmizi)

Kada u potpunosti postanemo svjesni činjenice da  Allah kontrolira sve stvari i da On želi da mi živimo vječno u Džennetu, onda možemo početi ostavljati brigu i tugu iza sebe. Bog nas voli i želi nam ono što je najbolje za nas. Kada se stvari ne odvijaju po našem planu, kada ne vidimo ništa dobro u izazovima sa kojima se suočavamo, može biti teško odoljeti prepuštanju u očaj i tjeskobu. Ali u ovakvim trenucima moramo naučiti vjerovati Bogu.

”Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici!” (Ali Imran, 160.)

”Reci: ‘On je Gospodar moj, nema boga osim Njega, u Njega se uzdam i Njemu se obraćam!'”
( Er-Rad, 30.)

”Zašto da se ne uzdamo u Allaha kad nas je On putevima kojima idemo uputio? Mi ćemo doista strpljivo podnositi muke na koje nas budete stavljali – a oni koji se uzdaju, neka se samo u Allaha uzdaju!” ( Ibrahim, 12.)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.