NAPOKON DOBRA VIJEST ZA CIVILNE ŽRTVE

 

Više od stotinu porodica civilnih žrtava iz Prijedora uskoro bi mogle ostvariti pravo na invalidninu. Radi se o porodicama koje su izgubile pravo povratkom u Republiku Srpsku iz Federacije BiH. U narednih mjesec dana Skupština Unsko-sanskog kantona bi trebala usvojiti odluku po kojoj će oni koji su imali ranije ostvareno pravo u tom kantonu ponovo moći podnijeti zahtjev, sa sadašnjim adresama u Republici Srpskoj.

Ukupno je 195 korisnika ostalo bez tog prava povratkom u Republiku Srpsku i u najvećem broju se tu radi o Prijedorčanima. Njima su upravo zbog tog ranije ostvarenog prava u Federaciji BiH institucije u Republici Srpskoj osporavale pravo da steknu ponovo status civilne žrtve.

Time je Udruženje Prijedorčanki ”Izvor” u sklopu projekta podržanog od strane UNDP-a postiglo konkretne ciljeve kod jednog broja korisnika. Nažalost, postoji još velik broj članova porodica koje nisu ostvarile pravo iz drugih razloga, a ne po tom osnovu ranije stečenog pa izgubljenog prava u Federaciji.

Jedan broj neriješenih slučajeva odnosi se na porodice koje su propustile rok za predaju zahtjeva. Taj rok je bio diskriminirajući i ograničen na kratak period do kraja 2007.godine. ”Izvor” je uspio kod Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske dobiti garancije da će se porodicama koje u međuvremenu identifikuju nestale članove rok za predaju zahtjeva produžiti na godinu dana, kako predviđa Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata RS ali se u praksi ta odredba nije primjenjivala. I ovim putem pozivamo sve porodice nestalih osoba koje su zakasnile sa predajom zahtjeva da se čim dođe do identifikacije tijela obrate u kancelariju ”Izvora” kako bi dobili upute o proceduri podnošenja. Za ostale porodice nastojimo naći rješenje produženjem roka kod postojećeg zakona u RS ili donošenjem odgovarajućeg zakona na nivou BiH.

Prema našoj procjeni više od stotinu porodica još nisu ostvarili prava jer su ranije pokretali proceduru u Federaciji BiH za dobijanje statusa vojne žrtve. Odjeljenje boračko-invalidske zaštite opštine Prijedor je od porodica pribavilo tu dokumentaciju i sada na osnovu nje osporavaju prava, iako se radi o porodicama civilnih žrtava koje nemaju ostvareno nikakvo pravo. Dodatno se stavljaju pod sumnju sve žrtve koje su ubijene ili nestale 30.maja ili nisu odvedeni prilikom čišćenja njihovih naselja u logore.

Nažalost, porodice žrtava se namjerno izlažu iscrpljujućoj proceduri dokazivanja i računa se na njihov biološki nestanak ili izlazak iz prava (djeca žrtava koja prestaju sa školovanjem) i mi iz ”Izvora” nastojimo da im u tome olakšamo i ubrzamo proceduru. Koristimo mogućnosti koje pruža kancelarija Ombudsmana BiH, kancelarija besplatne pravne pomoći Vaša prava, agencije TRIAL a angažovali smo i pravnicu iz Tuzle koja nam pomaže u pripremanju predmeta za Ustavni sud BiH i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu. Udruženje je izdalo brošuru sa osnovnim uputama kako ostvariti pravo, a u toku su i pripreme okruglog stola na tu temu te realizacija dvije TV emisije.

Pozivamo sve porodice civilnih žrtava koje do sada nisu ostvarile kontakt sa nama da nam se jave u kancelariju na adresi Zanatska bb, tel/fax: 052215635 ili na e-mail: izvorpd@gmail.com.

(Izvor)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.