Seminar o pisanju projekata Nansen dijalog centra Prijedor

 

U okviru nastavka aktivnosti koje se realizuju u sklopu trogodišnjeg projekta čiji je cilj poboljšanje interetničke komunikacije i međuenittetske saradnje na prijedorskoj regiji sa fokusom na Prijedor i Sanski Most, Nansen dijalog centar Prijedor je proteklog vikenda u Hotelu “Bosna” u Banjaluci organizovao edukacioni seminar ”Kako napisati projektni prijedlog”.

Na ovom trening seminaru učestvovalo je 57 članova fokus grupa, predstavnika Savjeta/Vijeća mjesnih zajednica sa područja Prijedora i Sanskog Mosta te regionalnih koordinatora za rad sa MZ iz ovih opština.

Cilj samog seminara bio je obučiti učesnike da uočavaju prioritete, osmišljavaju i implementiraju male interetničke projekte ili aktivnosti u svojim mjesnim zajednicama na području prijedorske regije, samostalno ili uz neophodnu podršku Nansen koordinacionog odbora i zaposlenih u NDC Prijedor.

Prema riječima Aide Jakupović, asistenta kancelarije NDC Prijedor, projekat je realizovan u 3 faze. “Tokom prve faze članovi Vijeća ili Savjeta 10 mjesnih zajednica sa područja Prijedora i 5 iz Sanskog Mosta su kroz seminare obučeni na raznim poljima i uključeni u međuentitetske posjete i zajedničke lokalne akcije koje su uspješno realizovane”, rekla je Jakupovićeva.

Ona je dodala da je druga faza projekta koja je u toku obuhvatila uspostavljanje fokus grupa čiji članovi prolaze napredne seminare NDC-a Prijedor i koji će biti dodatno obučeni tako da će njihov zajednički cilj biti osmišljavanje i realizacija malih projekata ili aktivnosti za njihove mjesne zajednice, samostalno ili u uz podršku NKO Prijedor i zaposlenih u NDC Prijedor. “U trećoj fazi projekta te fokus grupe će biti uključene u NKO Prijedor gdje će zajedno sa postojećim članovima ravnopravno smišljati strateški plan za poboljšanje interetničke komunikacije i saradnje u prijedorskoj regiji”, kazala je Jakupovićeva.

Predsjednica SO Prijedor i članica NKO Azra Pašalić potvrdila je da su načelnik opštine Prijedor Marko Pavić i Skupština opštine od početka podržali projekat tako što su ustupili potrebne prostorije za rad dok je ostatak sredstava za rad NDC-a Prijedor obezbjedilo Ministarstvo inostranih poslova Norveške.

“U okviru NDC-a Prijedor radi se na interetničkom dijalogu a bitno je da podržavamo rad MZ, da one koordinaraju svoj zajednički rad i sarađuju sa susjednom opštinom Sanski Most. To je opština sa kojom se graničimo a većina ljudi koji su izbjeglice i povratnici su iz naše dvije opštine. Mjesne zajednice u oba grada treba ojačati pogotovo što možemo razmijeniti iskustva, vidjeti kako funkcionišu i kakva im je organizacija, a ovaj zajednički rad može pomoći projektu kako bi ostvario bolje rezultate”, rekla je Pašalićeva.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Sanski Most Ivana Čavlović se zahvalila predstavnicima NDC-a na mogućnosti učešća na ovom trening seminaru gdje se učilo o tome kako napisati projekat za MZ. “Vjerujem da će nam to biti od velike koristi tako da ćemo u budućnosti moći samostalno da apliciramo prema raznim donatorima ispred naših MZ. Vjerujem da će se dobra saradnja općina Sanski Most i Prijedor nastaviti u narednom periodu u još većoj mjeri”, rekla je Čavlović.

Na području opštine Prijedor u ovaj projekat uključene su sljedeće multietničke MZ: Raškovac, Hambarine, Donja Puharska, Petrovo/Čela, Gornja Ljubija, Donja Ljubija, Kozaruša, Kamičani, Zecovi i Trnopolje. Što se tiče opštine Sanski Most tu su sljedeće MZ: Sanski Most-Zdena, Stari Majdan, Vrhpolje, Šehovci i Lušci Palanka.

NDC Prijedor djeluje od septembra 2010. godine i dio je Nansen mreže koja uključuje rad Nansen dijalog centara u Prištini, Skoplju, Beogradu, Podgorici, Osijeku, Mostaru i Sarajevu. Nansen dijalog mreža je projekat koji je finansijski podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, a iniciran je 1995. godine kroz edukativni program „Nansen akademije“ u Lillehameru.

(Nansen Dijalog Centar Prijedor)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.