SASTANAK ODBORA ZA Å EHIDSKO TURBE KAMIČANI-KOZARAC

SASTANAK ODBORA ZA Å EHIDSKO TURBE KAMIČANI-KOZARAC

 

DNEVNI RED:

1. UPOZNAVANJE SA DETALJIMA PREDLOŽENOG IDEJNOG PROJEKTA

2. UPOZNAVANJE O RASPOLAŽUČIM SREDSTVIMA I RASPISIVANJE TENDERA

3. NAČIN PROMOVISANJA AKCIJE I NJENE REALIZACIJE

4. UPUČIVANJE DOPISA ZA DONACIJE

5. RAZNO 

 

SASTANKU PRISUSTVOVALI: AMIR EF. MAHIČ, TEUFIK KULAŠIČ, KILIČ ŠEFIK, KAHRIMANOVIČ IBRAHIM, TOROMANOVIČ SAID EF., GLAMOČANIN JASMIN EF., MURATČEHAJIČ ABAZ EF., čONLAGIČ H. SAMIR, HUSKIČ HAMID, AVDAGIČ HUSNIJA, JAKUPOVIČ MUHO, BEŠIČ ASIM, JAKUPOVIČ ENES.

AŠERE JE NA POČETKU SASTANKA PROUČIO SAID EF. TOROMANOVIČ

 

1. PREDSJEDNIK ODBORA ZA ŠEHIDSKO TURBE, AMIR EF. MAHIČ, JE POMOČU PROJEKTORA UPOZNAO PRISUTNE O IDEJNOM RJEŠENJU ŠEHIDSKOG TURBETA. POJAŠNJENI SU DETALJI IDEJNOG PROEKTA SA ŽELJOM DA ISTI, AKO SE PRISUTNI SA TIM SLAŽU, BUDU UKOMPONOVANI U KONAČNU VERZIJU PROEKTA.

AMIR EF. JE REKAO DA JE BIO ZABRINUT USLJED  ARHITEKTOVOG ”MULJANJA” OKO ZAVRŠETKA PROEKTA. MEčUTIM, NAKON ŠTO JE ZAJEDNO SA IBRAHIMOM KAHRIMANOVIČ I TEUFIKOM KULAŠIČEM USPIO OBAVITI JEDAN RADNI SASTANAK  SA ARHITEKTOM DOBIO JE OHRABRENJE DA ČE DOTIČNO BITI ZAVRŠENO. ZABRINUTOST JE BILA JER PROJEKAT ČIJA JE IZRADA TREBALA BITI ZAVRŠENA JOŠ KRAJEM PROŠLOG MJESECA, NIJE URAčEN U DOGOVORENIM TERMINIMA, A OSJETIO JE I ODREčEN VID IZBJEGAVANJA JER SE NIJE HTIO JAVLJATI NA TELEFON. DOČIM, ARHITEKTA JE NA OVOM SASTANKU OBEČAO DA ČE PROJEKAT BITI ZAVRŠEN KRAJEM IDUČE SEDMICE I DA OSTAJE PRI OBEČANJU DA ČE  BESPLATNO URADITI PROJEKAT. U TO IME ČE AMIR EF. VEČ OD PONEDJELJKA BITI U REDOVNOJ POSJETI UREDU ARHITEKTE RADI POJAŠNJAVANJA IDEJNOG PROEKTA I RADI DOGOVORA SVIH FINESA U VEZI BUDUČEG IZGLEDA SVIH DETALJA, A UJEDNO ČE SA ARHITEKTOM POSJETITI POJEDINE FIRME KOJE BI MOGLE URADITI ODREčENE POSLOVE NA TURBETU I DATI SVOJE PRIJEDLOGE I SUGESTIJE (KAMEN-PLIVIT U JAJCU, DAS PROM U BANJA LUCI, BETON GAL,…).

OTVORENA JE DISKUSIJA PO PITANJU IDEJNOG RJEŠENJA.

SAID EF. TOROMANOVIČ JE PREDLOŽIO DA NA GLAVNOJ KAPIJI U ŠEHIDSKO MEZARJE BUDE KUR'ANSKI AJET KOJI GOVORI O ŠEHIDIMA.

ZAKLJUČAK : IDEJNO RJEŠENJE IDE U KONAČNU IZRADU PREMA PREDVIčENOM.

 2. AMIR EF. MAHIČ, OBAVIJESTIO JE PRISUTNE DA JE PREBAČENO 30.000 KM KOJE SU PREOSTALE OD SPOMEN OBILJEŽJA, TE  DA SE TIME U BLAGAJNI IMA NA RASPOLAGANJU OKO 65.000 KM.  AKCIJA SE VODI I ŠIROM DIJASPORE I IMA LIJEPIH NAJAVA KOJE MNOGO OBEČAVAJU. REKAO JE DA JE PREDLOŽENO, OD STRANE NEKIH ODBORNIKA IZ DIJASPORE,  ZAKAZIVANJE TERMINA ZA OTVOR TURBETA 17. 07. 2011. O ČEMU SE OBAVEZNO TREBA PRODISKUTOVATI NA NAREDNOM SASTANKU ODBORA NA KOME BI I VIŠE PREDSTAVNIKA IZ DIJASPORE MOGLO BITI PRISUTNO, ALI VIDJETI I KAKVI SU RASPOREDI U INSTANCAMA ISLAMSKE ZAJEDNICE ZA TERMINE TOG DATUMA. PREDLOŽIO JE, DA SE PO ZAVRŠETKU PROJEKTA, RASPIŠE TENDER ZA RADOVE KOJE TREBA URADITI NA ŠEHIDSKOM TURBETU. TOM PRILIKOM JE TRAŽIO PRIJEDLOGE NA KOJI NAČIN DA SE TAJ TENDER RASPIŠE.

 

TEUFIK KULAŠIČ JE PREDLOŽIO DA SE UNUTAR TENDERA URADE LOTOVI U KOJIMA ČE BITI   NAVEDENE 4 RAZLIČITE VRSTE POSLA KOJA OBUHVATAJU SAV RAD NA  I OKOLO ŠEHIDSKOG TURBETA,  A TO SU:

– KAMEN

– PODLOGA ZA ŠADRVAN I ŠADRVAN

– DVORIŠTE

– ISPIS IMENA 

ŠEFIK KILIČ JE PREDLOŽIO DA SE NAčE JEDNA OSOBA KOJA ČE SE PRIHVATITI CIJELOG   POSLA OKO ŠEHIDSKOG TURBETA I KOJA ČE SEBI NAČI PODIZVOčAČE.

ASIM BEŠIČ JE NAPOMENUO DA SE OBAVEZNO DOSTAVE UVJETI TENDERA DOMAČIM IZVOčAČIMA, JER VEČINU RADOVA MOGU OBAVITI LOKALNE FIRME KOJE TO I ZASLUŽUJU.

IBRAHIM KAHRIMANOVIČ JE PREDLOŽIO DA SE RASPIŠE POJEDINAČNI I ZAJEDNIČKI TENDER ZA RADOVE NA    ŠEHIDSKOM TURBETU.

H. SAMIR čONLAGIČ JE NAGLASIO DA JE RAD SA VIŠE IZVOčAČA MALO KOMPLIKOVANIJI, ALI DA JE SIGURNO EKONOMIČNIJI, JER JEDAN IZVOčAČ MORA ANGAŽOVATI SVE DRUGE KOJI ZA NJEGA OBAVLJAJU NEKI POSAO, A TADA DOLAZI DO DVOSTRANOG ZARAčIVANJA NA ULAGAČU.

AMIR EF. JE DODAO DA JE ARHITEKTA KUNIČ PRIHVATIO DA BUDE I NADZORNI ORGAN ZA SVE RADOVE, A DA GA TREBA UKLJUČITI I U ODABIR IZVOčAČA.

 

ZAKLJUČAK : RASPISAT ČE SE TENDER U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA I PUTEM CILJNE PONUDE IZVOčAČIMA I TO ZA SVE RADOVE KOJE BUDE OBUHVATIO IZRAčENI PROEKAT SA NAPOMENOM DA SE SVE POJEDINAČNE STAVKE POSEBNO EVIDENTIRAJU U PONUDAMA, TE DA POSTOJI MOGUČNOST ODABIRA VIŠE IZVOčAČA ZA POSEBNE RADOVE, ALI I JEDNOG KOJI BI MOGAO SVE PONUčENE POSLOVE ODRADITI AKO DOTIČNO BUDE ODGOVARALO INVESTITORIMA. TENDER SE IMA RASPISATI ODMAH PO ZAVRŠETKU PROEKTA!

 

3. AMIR EF. JE PREDLOŽIO DA SE NEKO OD ODBORNIKA ZADUŽI ZA ELEKTRONSKU OBRADU SVIH INFORMACIJA O ODLUKAMA I RADU ODBORA, TE SVIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE BUDU VODILE NA ŠEHIDSKOM MEZARJU. PREDLOŽIO JE DA TO BUDE JASMIN EF., AKO SE PRIHVATA DOTIČNOG.

 

ZAKLJUČCI :

ZA JAVNO INFORMISANJE ZADUŽUJE SE JASMIN EF. GLAMOČANIN KOJI SVE INFORMACIJE TREBA USAGLASITI SA PREDSJEDNIKOM ODBORA.

                ZADUŽUJE SE TEUFIK KULAŠIČ DA OBAVI PREGOVORE SA TV 101 RADI PROMOCIJE AKCIJE I AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI TURBETA.

 

4. AMIR EF. MAHIČ JE ZATRAŽIO SAGLASNOST DA UPUTI DOPISE ZA DONACIJE: RIJASETU, UREDU ZA DIJASPORU, OPČINI CAZIN, OPČINI SANSKI MOST, OPČINI PRIJEDOR, VLADI RS-A, PREMIJERU USK-A, FONDU ZA ŠEHIDSKA MEZARJA PRI KANTONU  SARAJEVO, KOZARAČKIM FIRMAMA. SPOMENUO JE I USMENE DOGOVORE KOJE JE OBAVIO SA NEKIM OD PREDLOŽENIH, A KOJI SU VEČ OBEČALI POMOČ.

 

ZAKLJUČAK: ZADUŽUJE SE AMIR EF. DA NAPIŠE I PROSLIJEDI APELE ZA POMOČ AKCIJI ZA ŠEHIDSKO TURBE PREDLOŽENIM INSTITUCIJAMA, ALI I OSTALIMA ZA KOJE SE BUDE U MEčUVREMENU SMATRALO DA BI NAM MOGLI IZAČI U SUSRET.

 

5. RAZNO

 

IBRAHIM KAHRIMANOVIČ JE REKAO DA PREMA DOBIVENIM PRIMJEDBAMA OD ČLANOVA PORODICA, ČIJI SU ŠEHIDI PRONAčENI NA LOKALITETU KORIČANSKIH STIJENA, INSTITUT NIJE NIŠTA URADIO NA PREBACIVANJU PRONAčENIH OSTATAKA U SANSKI MOST NITI JE SUDSKI TIM TAMO STACIONIRAN RADI OBRADE DOKUMENTACIJE, TE U TOM POGLEDU PREDLAŽE DA SE OBRATI INSTITUCIJAMA ZA RJEŠAVANJE OVOG PITANJA.

 

ZAKLJUČAK: TEUFIK KULAŠIČ ČE OBAVITI RAZGOVOR SA AMOROM MAŠOVIČEM I UTVRDITI ČINJENICE OKO DOGOVORENOG PREMJEŠTANJA OSTATAKA IZ VISOKOG I SUDSKE PROCEDURE IZ TRAVNIKA U SANSKI MOST.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.