Dani Bosne i Hercegovine u Americkom kongresu

Prvi susret predstavnika bosansko-hercegovacke dijaspore u SAD-u pod nazivom "Dani Bosne i Hercegovine u Americkom kongresu" odrzani su u Vasingtonu, 25. i 26. juna 2009. godine. 

Tokom ova dva dana predstavnicima BiH dijaspore su priredjeni mnogobrojni sastanci u vladinim i nevladinim institucijama gdje je predstavljena zajednica Amerikanaca bosansko-hercegovackog porijekla koja broji oko 350,000 gradjana sirom SAD-a.

Cilj ove manifestacije je bio da se kreatorima politike u Vasingtonu skrene paznja na misljenja i stavove bosansko-hercegovacke dijaspore kako bi se zajednickim snagama nastavila promocija stabilnosti i sigurnosti u jugoistocnoj Europi a sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu.
 
U okviru ove manifestacije prisutni su ucestvovali na konferenciji pod nazivom "Bosnia and Herzegovina: Parsing the Options," u organizaciji United States Institute for Peace.

U nastavku programa u Americkom kongresu odrzani su sastanci sa mnogobrojnim kongresmenima ukljucujuci i clanove Kluba prijatelja Bosne i Hercegovine u Americkom kongresu,kongresmene: Russ Carnahan, Christopher Smith, Eddie Bernice Johnson, Patrick Murphy, Mike Quigley. Odrzani su takodje sastanci sa senatorima Claire McCaskill i Kit Bond te predstavnicima ureda senatora Mark Warner i Richard Durbin. Nakon sastanaka sa senatorima i kongresmenima, predstavnicima BiH dijaspore je bio priredjen prijem u Helsinskom komiteta za ljudska prava a potom sastanak u State Department-u sa gospodjom Katherine Helgerson, direktorom Vijeca za nacioalnu sigurnost za jugoistocnu Europu te sa gospodinom Stuart Jones, zamjenikom pomocnika drzavnog sekretara State Department-a.
 
Predstavnici BiH dijaspore su takodje imali priliku posjetiti BiH ambasadu u Vasingtonu i sastati se sa ambasadorom Mitrom Kujundzicem.  Pored sastanaka u vladinim institucijama priredjena je i radna posjeta Muzeju holokausta a potom su odrzani sastanci sa predstavnicima nevladinih organizacijama ukljucujuci Heinrich Boell Foundation, Advocacy Project i Turkish Coalition of America. 
 
Predstavnici BiH dijaspore su tokom ova dva dana isticali podrsku prijateljstvu SAD-a i BiH i saradnji po pitanju stabilnosti jugoistocne Evrope te otvaranju novih mogucnosti za edukacijske i kulturne programe izmedju ove dvije drzave.

Jos jednom je potvrdjena vaznost uloge SAD-a kao partnera svih BiH gradjana pri reformskim procesima u BiH i njenim integracijama u euro-atlanske institucije. Takodje je naglasena jasna podrska nedavno usvojenoj rezoluciji 171 Americkog kongresa o neophodnosti ustavnih reformi u BiH koje trebaju omoguciti BiH jednostavniju i brzu integracijama u EU i NATO. 

Jos jednom je potvrdjeno kako je ukljucivanje BiH u Euro-atlantsku zajednicu nacionalni interes Sjedinjenih Americkih Drzava. Ova rezolucija daje upustva novoj americkoj administraciji kako da odlucnije, energicnije i jasnije nastupi kada je u pitanju Bosna i Hercegovina predlazuci izmedju ostalog i imenovanje Posebnog izaslanika za Balkan.

Nadalje, u rezoluciji se istice kako SAD bezrezervno podrzavaju suverenitet, teritorijani integritet i pravni kontinuitet drzave Bosne i Hercegovine. Predstavnici BiH dijaspore su takodje ukazali na problem po pitanju Clana 17, zakona o drzavljanstvu BiH koji se mora promijeniti kako gradjani bosansko-hercegovackog porijekla koji zive u SAD nebi izgubila svoje maticno BiH drzavljanstvo.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.