JEVMU-AÅ URA (DAN AÅ URE)

Braćo i sestre u islamu! Za ovu temu sam se opredijelio obzirom da je Dan Ašure inša-Allah u srijedu, 10. muharrema 1430. godine po Hidžri (07.01.2009), a muharrem je jedan od četiri Sveta mjeseca (Ehuri-Hurum), u kojima je zabranjeno ratovanje, osim kada muslimani budu napadnuti i tada su se dužni braniti i boriti.

O Ašuri muslimani u Bosni i Hercegovini vrlo malo ili površno znaju i samim time joj ne posvećuju potrebnu pažnju.

Kaže Allah, dž.š., u 10. ajetu Ez-Zumer: "Reci: "O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni!" (Az-Zumer: 10)

Kako stoji u predajama, Poslanik, s.a.v.s., je za vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti  dan muharrema. Nakon dolaska u Medinu našao je da Jevreji poste Ašuru, pa je u tom smislu i slijedeća predaja:

Prenosi Ibn Abbas, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., kada je došao u Medinu, našao Jevreje kako poste Ašuru, pa je upitao: "Šta je ovo?" Rekli su: "Ovo je lijep dan, dan u kojem je Allah (s.w.t.) spasio Benu Israelćane, od njihova neprijatelja, pa ga je postio Musa (a.s.)." Rekao je: "Meni je Musa bliži od vas!" – pa je postio i naredio drugima da poste.» (Buharija)

Imam Ahmed u El-Musnedu navodi predaju: "…To je dan u kojem se zaustavila lađa na brdu Džudijj, pa ga je Nuh postio…" (Ahmed)

Ibn Abbas, r.a., pripovijeda: Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a.,: "Nisam vidio Poslanika, s.a.v.s., da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mubarek mjeseca (misleći na ramazan)." (Buharija)

U Muslimovoj zbirci se nalazi hadis, koji govori o tome da je post Ašure uzrok praštanja grijeha učinjenih u protekloj godini:

Prenosi Ebu Katada, r.a., da je jedan čovjek pitao Poslanika, s.a.v.s., o postu Ašure, pa je rekao: "Post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!" (Muslim)

Preporuka je Poslanika, s.a.v.s., da se pored desetog dana muharrema posti dan prije (ili dan poslije), pa u slijedećoj predaji stoji:
 
Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., da je Poslaniku, s.a.v.s., nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: "O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i Kršćani!" Rekao je Poslanik, s.a.v.s.,: "U narednoj godini ćemo inša-Allah postiti i deveti dan!" Pa on nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik s.a.v.s. preselio te godine!" (Muslim)

Posteći deveti dan muharrema, Muslimani se i u ovom ibadetu razlikuju od Jevreja. S’ time u vezi je i slijedeća predaja: "Postite jedan dan prije i jedan dan poslije" (Muslim).

Dan Ašure je kod muslimana poznat i kao "عِيدُ الأَنْبِيَاءِ" , tj. "Bajram vjerovjesnika", jer je Allah, s.w.t., na ovaj dan mnogim poslanicima ukazivao posebne počasti.

U tom smislu se navodi da je na ovaj dan:
1) Junusa, a.s., izbacio kit iz svoje utrobe na obalu mora,
2) Allah, dž.š., je oprostio Ademu, a.s., nakon što je prekršio Njegovu zabranu,
3) trgovačka karavana, koja je putovala prema Egiptu, izvadila je iz bunara Jusufa, a.s.,
4) Jakubu, a.s., je vraćen vid,
5) Ejjubu, a.s., je vraćeno zdravlje poslije bolesti od koje mu se raspadalo tijelo…

Braćo i sestre! Posteći ova dva dana, uz Allahovu, dž.š., pomoć postižemo nekoliko ciljeva:

1) Bićemo nagrađeni posebnom nagradom, za post, kao poseban vid ibadeta;
2) Posteći i izvršavajući druge ibadete u mjesecu muharrenu, postižemo Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i milost;
3) Ovim načinom posta se razlikujemo od sljedbenika prošlih knjiga;
4) Slijedimo praksu Muhammeda, s.a.v.s.,;
5) Brišu nam se grijesi koje smo učinili u protekloj godini…

Post sam po sebi ima obilatu i neograničenu nagradu. Kaže Resulullah, s.a.v.s., u Kudsi hadisu: Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta; on je Moj i Ja za njega nagrađujem.» (Buharija)

Braćo i sestre, post u ovim kratkim zimskim danima je velika Allahova, dž.š., milost i lahak plijen, bez bilo kakvog napora, isto kao što je post u danima ljetne žege, poseban ibadet i za njega slijedi nagrada koju ne možemo ni zamisliti.

Braćo i sestre! Pred nama je još jedna prilika da zaradimo dobro djelo i  očistimo se od grijeha, pa nemojmo je propustiti!

Ne propustimo da postom, kao jednim od najiskrenijih ibadeta, u ovim danima oživimo pritvrđeni sunnet našeg Vjerovjesnika, s.a.v.s., da zaradimo hajr, da steknemo ljubav Allaha, dž.š., da Mu se i na ovaj način približimo i da Mu iskažemo pokornost!

Kako bi ovo naše dobro djelo bilo upotpunjeno, oni koji iz bilo kojih razloga ne poste danas, neka to učine inša-Allah sutra i prekosutra!

Molim Allaha, dž.š., da pomogne našoj ugroženoj i obespravljenoj braći ma gdje bili, da nas učini svojim iskrenim robovima, koji čine dobra djela radi Njegovog, s.w.t., zadovoljstva, da naša srca učvrsti u slijeđenju Njegove Knjige i sunneta Njegovog časnog Poslanika, s.a.v.s., da od nas primi post i ostale ibadete u ovim mubarek danima mjeseca muharrema, da uputi našu djecu i potomke, da ih se ne zastidimo i da se oni nas ne zastide, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Nezim Halilović Muderris

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.