Ramazanski ders

Da bi život imao smisla, čovjek mora imati cilj za koji će se truditi i boriti. Ako čovjek nema cilj za koji se bori, ako ne postoji vrh koji on pokušava dosegnuti – život mu prođe poput vjetra.

Ovo je činjenica, kako za muslimane, tako i za nemuslimane. Ali za muslimane je ovo pitanje je i bitnije, s obzirom da je cilj- vrh postići Allahovo s.w.t. zadovoljstvo, te dobiti dozvolu za ulazak u Džennet na drugom svijetu (Ahiretu).

 

S obzirom na ovo, pravi muslimani bi trebali  imati ciljeve, kako za cijeli život, tako i za svaku minutu svog boravka na Zemlji.

Niko ne može poreći da je Allah dž.š. podredio stvaranje svega što postoji kako bi čovjek mogao ispuniti cilj zbog koga je prvobitno stvoren, što se može vidjeti iz Allahovih riječi:

„Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju, Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane…“ (Ed-Darijat, 56-57)

Zatim, Svemogući Allah daje čovjeku šanse, jednu za drugom, da Mu se vrati, i da traži pravi put. Što se muslimana tiče, Allah im je dao mjesec Ramazan kao veliku mogućnost da povećaju činjenje dobrih djela, a da smanje loša djela, kako bi im pomogao zaraditi Džennet. Ramazan je mjesec u kome se, Allahovom milošću,  nagrada za dobra djela multiplicira. S obzirom na to, ovo je zaista šansa da se prevladaju životne prepreke i poremete šejtanovi planovi.

Postavite svoj cilj za Ramazan, za koji ćete dati sve od sebe da ga ostvarite. Neka taj cilj bude vaše spašavanje od džehennemske vatre, i uživanje u Allahovom zadovoljstvu tokom ovog svetog mjeseca.

Kako biste ostvarili taj uzvišeni cilj, morate se zaustaviti na nekim bitnim stavkama, koje slijede:

Tokom posta

Neka vaš cilj za Ramazan bude suzdržavanje od svega što je Allah dž.š. zabranio. Prema tome, nemojte varati, lagati, klevetati, ili uzurpirati tuđu imovinu, ili gledati u ono što je Allah zabranio. Poznato je da postoje tri stepena posta

1.   Suzdržavanje od hrane, pića, i spolnog odnosa.
2.   Čuvanje ušiju, očiju, jezika, ruku i drugih tjelesnih organa od grijeha
3.   Izbjegavati da zaokupite srca nekim bezvrijednim brigama i dunjalučkim mislima, i ne čuvati u svom srcu ništa drugo osim Allaha Svemogućeg.

Dakle, šta vas sprječava da budete bliži Allahu, i da budete od onih rijetkih ljudi koji se pridržavaju posta u okviru ovog trećeg, specijalnog stepena?

Tokom noćnog namaza

Neka vam ovog Ramazana bude cilj da obavite najmanje osam rekata u periodu poslije jacije-namaza, a prije sabah-namaza uz Šhaf’ i vitr. Nemojte dopustiti da vas išta spriječi da svake noći tokom Ramazana obavite ove dragocjene rekate.

Poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem  je rekao: “Preporučuje se klanjanje noćnog namaza, jer to je bila praksa vaših ispravnih prethodnika. Noćni namaz vas približava vašem Gospodaru, briše vaše grijehe, izvlači bolest iz vaših tijela, i zaustavlja griješenje…” (El-Buhari, Muslim)

Kod učenja Kur'ana

Ustrajte u tome da proučite cijeli Kur'an barem jednom tokom  mjeseca Ramazana. Proučite svakog dana barem jedan od njegovih 30 dijelova. Šta ako vam učenje Kur'ana ne ide? Nemojte se razočaravati niti očajavati, jer postoji mogućnost da zaradite nagradu kod Allaha dž.š. Ovo možete uraditi direktno slušajući učenje onoga ko zna učiti u Kur'anu, te slušajući snimke učenja Kur'ana, ili slušajući na radiju. Provoditi vrijeme slušajući učenje Kur'ana je također dobro i korisno.

Rodbinske veze

Tokom Ramazana, trebate više pažnje obratiti na održavanje rodbinskih veza, posebno sa onom rodbinom sa kojom je komunikacija otežana promjenama životne situacije. Potrošite nešto novca u nastojanju da se ponovo povežete sa njima. Možete izdvojiti npr. 10 KM za ovu svrhu. Zamislite da vas ovaj mali iznos novca može okupiti sa svim vašim rođacima! A može vas i približiti Uzvišenom Allahu.

Također, kad budete ovo radili, sjetite se hadisa, gdje Ebu Hurejre prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku  i rekao: „Allahov Poslaniče, ja imam rodbinu sa kojima nastojim održati rodbinske veze, ali oni ih raskidaju.. Ja se lijepo ponašam prema njima, ali se oni ružno ponašaju prema meni. Ja sam prijatan prema njima, a oni su grubi prema meni.“ Na ovo, Allahov Poslanik s.a.w.s. reče: „Ako je tako kao što kažeš, onda ti zapravo bacaš vreli pepeo (u njihova lica), a s tobom uvijek ostane neko umjesto Allaha (jedan melek) da te podržava, koji te pomaže da budeš dominantan nad njima dok god se pridržavaš toga (pravog puta).“ (Muslim).

Dobročinstvo

Nastojte da udijelite od svog imetka u ime Allaha, svakog dana Ramazana. Nagrada za ovo, kao i druga dobra djela je višestruka u toku Ramazana. To je jedna od blagodati ovog svetog mjeseca.

Poslanik s.a.w.s. je rekao: „ Dajite sadaku, ona će biti vaša garancija spasa od džehennemske vatre.“ (Taberani).

Međutim, šta ako ne znate nekoga kome je potrebno udijelit, odnosno ako vam nije lahko udjeljivati svaki dan? Onda prikupite sredstva, i dajite npr. svako 10 dana, i tada date sve odjednom.

Zikr

Neka vaš jezik stalno spominje Allaha dž.š. Prisjećanje na Allaha dž.š. je jedan od najboljih načina obožavanja Allaha dž.š., kao i jedan od najlakših načina, za one kojima Allah to učini lahkim.  Priča o Hudejru,  jednom od Poslanikovh drugova, koji je ustrajavao u prisjećanju na Allaha tokom jedne od velikih bitaka u rano doba Islama, dobar je primjer nagrade koju je Svemogući Allah pripremio za one koji se Ga se jako često prisjećaju. Bilježi se da je Poslanik s.a.w.s. zaboravio dati Hudejru određena sredstva za putovanje, ali je njegovo konstantno prisjećanje na Allaha dž.š. otklonilo njegovu potrebu za hranom u periodu od nekoliko dana, sve dok se melek Džibril nije spustio  da obavijesti Poslanika s.a.w.s. za ovaj slučaj. Poslanik je po drugom čovjeku poslao Hudejru ono što mu je bilo potrebno.

Dova

Istinski musliman treba biti gorljiv kad je u pitanju „oružje vjernika“- dova, u svakoj situaciji.

Tokom posta, držite se učenja dova, jer u tom stanju, vi ste bliži Allahu, i veća je vjerovatnoća da će vaše molbe biti primljene. Stoga, trebate učiti dove Allahu dž.š. cijelo vrijeme, i ne zaboraviti da Allah dž.š. odgovara na poziv molitelja, kad Ga on ili ona pozove iskreno, iz srca.

Allah dž.š. u Svetom Kur'anu kaže;

„A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu.“ (El-Bekare, 186)

Na kraju, neka vaši ostali ciljevi za Ramazan budu da uklonite iz glave sve ono što vas može odvesti u džehennemsku vatru, radeći sve prethodno navedene stvari, a one su tako lahke za one kojima je Allah lahkim učinio.

By Ali Al Halawani

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.