Ramazanski ders

 

Prođe još jedna godina… Ramazan je opet tu… Nama bi suđeno da ga dočekamo, doživimo i zdušnije se predamo ibadetu, da živimo njegove prelijepe dane i presvijetle noći. Šta misliš, da li ćemo živjeti još toliko da ga ponovo dočekamo, ili će nas u ovom kratkom vremenskom rastojanju smrt preteći pa se mi više, možda, nećemo sresti?

Ima li neko kome Allah garantuje da će mu produžiti život pa da će i iduće godine dočekati ramazan? Ko je u ovo siguran neka ponešto od svojih poslova odgodi. Ali, kako je sudbina nepoznata i skrivena, kako smrt dođe u trenu, kako suđeni čas nastupi iznenada!? Tako mi Allaha, zaista je glupo prodati budućnost za sadašnjost, istinsko ubjeđenje zamijeniti sumnjom…

“Šta ti misliš, ako im Mi dopustamo da godinama uživaju, i naposljetku ih snađe ono čime im se prijeti, zar će imati šta od slatkoga života koji su provodili?” (Es-Šu'ara,205-207)

“I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zamlje i o svemu onome što je On stvorio, i da im se, možda, kraj njihov primakao? Pa u koje će riječi, ako ne u Kur'an, vjerovati?”(El-E'araf,185)

Potrebno je čvrsto se odlučiti i dati sve od sebe da se ramazan iskoristi kao jedinstvena prilika. Da, to je, zaista, izvanredna prilika.Zar ne znaš da u godini ima doba koje je plodnije od ostalih,doba u kome lista drveće i cvjetaju cvjetovi, doba u kome je zemlja pogodnija za obrađivanje i u kome se sjeme lakše prima i daje dvostruke ili višestruke plodove?

To je proljeće koga poljoprivrednici rado čekaju da u njemu posiju i zasade. Tako je i s ramazanom. On je proljeće za duše. Svako dobro i korisno djelo koje čovjek učini u ovom mjesecu raste i razvija se bujnije. Njegov post, namaz, razni oblici dobročinstva donose mnogostruku nagradu. Dosta je samo da je u njemu noć Kadr.

“A šta ti misliš sta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.” (El-Kadr,2-3)

Među nama ima i onih koji su do sada propustali ove prilike, pa je ovo pravo vrijeme da se uključe u redove klanjača prije nego što posve izgube put.

“O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonuli.”(El-Bekare,183)

“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.” (El-Bekare,185)

Potvrđeno je da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, obveseljavao ashabe sa dolaskom meseca Ramazana. Obavijestio ih je da je to mjesec u kome se otvaraju vrata milosti i Dženneta a zatvaraju vrata Džehennema i okuju se šejtani.

Rekao je Poslanik,sallallahu alejhi we sellem,: “Kada nastupi prva noć Ramazana, okivaju se šejtani i džinni odmetnici,i zatvaraju se vrata Džehennema, tako da se ni jedna više ne otvore, a otvorena su vrata Dženneta,tako da se nijedna više ne zatvore,a glasnik poviče: ‘O ti koji želiš dobro, pristupi! A ti koji želiš zlo, odstupi!’ I Allah tada oslobađa svoje robove iz vatre i to svaku noć,” (Tirmizi,Ibn Madze)

Ovaj mjesec je došao da ljudima kaže: “Milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.” (El-E'araf, 56) Ovaj mjesec je došao da opere prljavštinu grijeha čistom vodom pokajanja. Došao je da očisti duše i srca, da ujedini muslimane na pravom putu.

Došao je da pruži priliku za pokajanje i vraćanje Allahu,dž.š.: “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će,sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer,53)

Dakle, započnimo svoju akciju u ovom blagoslovljenom mjesecu pokajanjem, napuštanjem svega što ne valja i izbjegavanjem svakog grijeha: “I svi se Allahu pokajte,o vjernici, da biste postigli ono što želite.”(En-Nur,31)

“Gospodaru naš, oprosti nam! Gospodaru naš, sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni!”

Allah,dž,š, u ovom mjesecu izliva svoju milost i ispunjava molbe: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.”(El-Bekare,186)

Nakon sto ispraznimo svoja srca od mraka strasti moramo ih napuniti svjetlom mudrosti. Ramazan je mjesec upute i milosti… Upute i milosti koji obuhvataju nebesa i Zemlju, upute i milosti koji su poslani s Neba. Onaj ko napusti pravi put živjeće težak život i na ovom i na budućem svijetu.

Kaže Uzvišeni: “A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti. Gospodaru moj,-reći će zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao? -Eto zašto reći će On: – Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćes danas ti isto tako biti zaboravljen.” (Ta ha, 124-126)

U ovom blagoslovljenom mjesecu Božije kuće, džamije, pune su klanjača, učača, upučivača, i onih koji traže, i onih koji žele uputu… U njemu su srca vjernika prepuna milosti, topline i dobročinstva prema siromahu i siroćetu.

Da bi postigli ovakav osjećaj moramo izbjegavati lažan govor, prevare,ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, nedolično odijevanje i druženje sa nevaljalim osobama. Donesimo iskrenu odluku da ćemo ove mubarek dane provesti u dobročinstvu a da ćemo izbjegavati besposličarenje i gubljenje dragocjenog vremena. Učimo puno Kur'an, istgfar (traženja oprosta), zikr (spominjanje Allaha), dove (molbe u kojima tražimo od Uzvišenog Gospodara ono što nam je potrebno).

Nastojimo da sve propisane namaze obavljamo na vrijeme vodeći računa da budemo skrušeni i svojim mislima prisutni u namazu. Nastojimo da pored propisanih namaza klanjamo i nafile, dobrovoljne namaze. Propis posta u mjesecu ramazanu ima za cilj postizanje bogobojaznosti i ustrajnosti na pravom putu. Uzvišeni kaže: “O vjernici,propisan vam je post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.”(El-Bekare,183)

Ramazan je dragocjena prilika da zaslužimo Allahovu milost i oprost, da spoznamo put sreće i spasa. Puno je omladine, a i starijih, koji ne znaju za ovaj put. Kako da ga upoznaju kada se druže samo sa osobama koje imaju loš govor i ponašanje. Takve osobe nemaju dodira sa onima koji klanjaju, poste, čine dobra djela. Oni nisu izabrali put spasa i sreće, ali će se kajati… Ljepotu vjere može znati samo onaj ko je u vjeri, kao što ljepotu sretnog braka može znati samo onaj ko se nalazi u takvom braku.

BRATE I SETRO!

Povratite se Allahu i pokajte se! Čuvajte namaze,obavljajte ih na vrijeme!

Prvo za što ćemo biti pitani na Sudnjem danu je namaz. Namaz je stub vjere. Dođite u džamiju odazivajući se Allahu, dž.š., i Poslaniku sallallahu alejhi we selem. Koju šansu poslije ove mislimo iskoristiti? Vallahi, doći će dan kada nam kajanje neće biti od koristi, na dan smrti, a svaki dan čujemo da je neko preselio, danas jedna dženaza a sutra druga.

Kaže Uzvišeni: “Kad nekom od njih smrt dođe,on uzvikne: – Gospodaru moj, povrati me, da uradim kakvo dobro u onome sto sam ostavio! Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti , -pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.”(El-Mu'minun,99-100)

Pored onosvjetskih, ahiretskih sevapa i nagrada, post ima neosporne i ovosvjetske, dunjalučke koristi. Post je zdrav. Postoje klinike koje liječe neke kategorije bolesnika kurama uzdržavanja od hrane. Mi, kao muslimani, na post ramazana gledamo s aspekta šerijata, da je on Allahova naredba, ibadetska samokontrola i izgrađivanje osjećaja blizine Allaha,dž.š. i Njegovog konstantnog praćenja, što čovjeka čini odgovornim da kontroliše svoje postupke i bude koristan član svoje zajednice.

U hadisu Džibril,allejhi sellam, na pitanje o ihsanu Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, odgovara: “Da Allaha obožavaš kao da Ga vidiš, pa iako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.”

Postač se približava sferama ihsana i doista, njega ne može niko kontrolisati osim Allaha,dž.š. Poslanik,sallallahu alejhi we sellem, kaže:“Kada zapostiš; neka poste uši tvoje, i oči tvoje, i tvoj jezik neka posti od laži i zabranjenih stvari, i ostavi se uznemiravanja komšije. Neka se na tebi ogleda post i smirenost, Učini da ti dan posta ne bude kao dan kada se mrsiš!”

Ebu Hurejre,r.a., prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem, rekao: Uzvišeni Allah je rekao: “Svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta; post je Moj i Ja ću za njega posebnu nagradu dati. Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i neka ne viče… Ako ga neko opsuje ili napadne,neka kaže: ‘Ja postim'… Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedov život, zadah iz usta postača je kod Allaha vredniji od mirisa miska… Postač se sreće s dvije radosti: kada iftari obraduje se, a kad umre i sretne se sa svojim Gospodarem obraduje se svom postu…”(Muslim,Ahmed,Nesai)

Uzvišeni Allah obećava posebnu nagradu postačima, pripremio je za za njih i posebna vrata u Džennetu po imenu Rejjan. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem,kaže: “U Džennetu su vrata Rejjan kroz koja će ući samo postači na Sudnjem danu. Reći će se: – Gdje su postači? Ustaće i samo će oni ući. Kada uđu, zatvorit će se i niko vise neće ući.”

Nagrada slijedi i odmah nakon ramazana prema riječima Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, “Ko isposti ramazan s imanom, iskreno tražeći i želeći Allahovo zadovoljstvo i nagradu, Allah, dž. š., će mu oprostit prijašnje grijehe.”(Muttefekun alejhi)

“Allah, dž.s., propisao vam je post ramazana kao strogu obavezu, a noćno klanjanje vam je sunnet. Ko ga isposti i isklanja s imanom, iskreno tražeći i želeći Allahovo zadovoljstvo i nagradu, izaći će iz ramazana čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.”

Nadam se da će ove riječi pronaći uši koje će ih čuti i budna srca koja će ih razumjeti i prihvatiti. Gospodaru naš, učini nas dostojnim Svoje milosti i nadahni nas da slijedimo Tvoju uputu!

(Islambosna)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.