KOZARAC KROZ HISTORIJU-KIRAETHANA (ČITAONICA) U KOZARCU


Malo je poznato, da je Kozarac u ranije vrijeme imao dosta življi kulturni i javni život nego danas. Najbolja potvrda za ovo su i faktografski podaci o postojanju kulturnih i javnih institucija u Kozarcu ( gradska čitaonica i društvo Gajret ), vec početkom dvadesetog stoljeća.

Ovom prilikom predstavit ćemo vam i članak iz lista ”Bošnjak “ od osmog marta 1906. godine, u kojem je predstavljeno
svečano otvaranje ”Islamske kiraethane “ u Kozarcu.
Na 22. prošlog mjeseca ( 22. februara 1906. ) bijaše svečano otvorenje nove čitaonice u Kozarcu.

U osam sati rečenog dana stupio je u društvene prostorije kod tamošnje publike obljubljeni gospodin upravitelj Kovačević sa ostalim činovništvom, na što ga je pozdravio gospodin Mehmedaga Hadžiosmanagić, predsjednik ”Kiraethane “, kratkim ali lijepim govorom.

Premda je Kozarac malo mjesto, ipak novoosnovana kiraethana ima već sada sedamdeset članova, što dokazuje slogu i bratsku ljubav medju tamošnjim stanovništvom.

I u materijelnom pogledu dobro stoje. Preko svih troškova ostalo je društvenom fondu više do 300 kruna. Da se kiraethana ( čitaonica ) osnovala ima se najviše zahvaliti gospodi Mehmedagi Hadžiosmanagiću, Zaimagi Tadžiću, Bećir-efendiji Hrustiću i Hasanu Memiću. Želimo im sreću i dobar napredak!

Zlatan Duratović (Nase ogledalo)

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.