KOZARAC-Jutarnji trač…

U sali MZ Kozarac izložen je ovih dana nacrt izmjene i dopune regulacionog plana Kozarac-centar. Svi građani, a pogotovo oni čije su parcele obuhvaćene ovim planom trebali bi pogledati prijedlog regulacionog plana i dati svoja mišljenja i sugestije. Pored knjige koja se nalazi u sali MZ gdje se mogu upisati komentari, građani mogu svoje sugestije dati i u Opštini Prijedor, soba 45. svakim radnim danom od 08-15 h gdje se također može dobiti pisano obrazloženje ovoga plana kao i formulari koje treba ispuniti i predati.

Zakonski bi trebala ova diskusija da traje 60 dana prije nego što prijedlog ode na Skupštinu Opštine  koja ga treba usvojiti. Nije precizirano do kada bi građani Kozarca imali vremena da reaguju na ponuđena riješenja ali je sigurno da za to imamo barem još mjesec dana prije konačne diskusije i slanja plana pred Skupštinu.

Letimično sam pogledao nacrt plana i zanimljivo mi je bilo da su odredili prostor za vatrogasni dom što bi moglo značiti da će vatrogasno društvo u skorijoj budućnosti moći riješiti jedan od svojih osnovnih problema a zanimljiva mi je bila i zaobilaznica koja se planira kao i autobuska stanica i novi sportski tereni.

Još jedan detalj koji je zanimljiv za nas a posebno za inicijatore izgradnje Spomen obilježja u Krkićima jeste da isti nije predviđen ovim planom.

Nažalost, plan je prevelik da bi ga mogli i ovdje prezentovati kako bi se i vi koji trenutno niste u Kozarcu, mogli uključiti u ovu diskusiju, ali gledaćemo da svaku noviju i bitniju informaciju vezano za ovaj plan  prezentujemo i ovdje na stranici.

Plan je tu na nama je da ga usvojimo ili ne usvojimo, plašim se samo da će se plan usvojiti a da nećemo dati svoj doprinos u njegovoj izradi onoliko koliko bi trebali jer na kraju kada se isti usvoji neće biti prilike za popravni…

Kad sam već spomenuo Vatrogasno društvo Kozarac, da kažem još da je u ponedeljak održan redovan sastanak Upravnog odbora VD gdje se govorilo o predstojećim planovima i konkretnim zadacima.

Kao što smo već prije govorili VD nije ušlo u raspodjelu budžetskih sredstava Opštine, što za nas vatrogasce predstavlja i jedno moralno pitanje pored problema finansiranja rada ovog društva za ovu godinu.

Odbor je na sastanku s građanima, koji se desio krajem decembra minule godine, iznio prijedlog da svaka kuća ( a pretpostavlja se da imamo oko 3 500 stambenih jedinica) plača 5 KM mjesečno priloga za VD. Ova sredstva bi bila neophodna da se formira vatrogasna jedinica i osiguraju minimalni uslovi za rad društva, međutim ovaj namet od 5 KM je stvar moralne prirode, odnosno svijesti naših građana o potrebi za ovim društvom. Zakonski društvo nema osnove za ovim prijedlogom, pošto se već izdvajaju srestva za vatrogasnu zaštitu kroz poreze, koja kako smo rekli idu u Opštinski budžet u koji nismo uvršteni.

Ono što društvo kroz svoj statut može učiniti jeste finansiranje kroz svoje potpomažuće članove, što je društvo i pokrenulo i u ovom proteklom periodu društvo je registrovalo oko 40-ak takvih članova koji su uplatili godišnju pretplatu od 60 KM. Kada bi se poveli za primjerom Austrijskog Galtura gdje je svaka kuća jedan vatrogasac došli bi do znatnih sredstava ali do tada moramo raditi s onim što imamo i gledati načina da podignemo svijest naših građana kao i da participiramo u budžet po drugim osnovama.

Nažalost, obićan građanin, dolaskom vatrogasnih vozila smatra da Kozarac sad ima vatrogasno društvo koje je spremno da djeluje što nije tačno, jer da bi društvo funkcionisalo treba još puno posla da se učini kao i da se nabavi neophodna oprema.

Društvu je potrebno skoro pa sve, od lične opreme vatrogasaca do osnovnih potreba hidrantskog nastavka, crijeva, sistema veze itd. Također potrebno je izvršiti i kurs za vatrogasce kako bi formirali dobrovoljnu jedinicu. Ako kažemo da je za polaganje ispita i verifikovanje vatrogasaca potrebno 260 KM po jednom članu onda je lako izračunati koliko nam sredstava potrebno za jedinicu od 20-ak vatrogasaca.

Ono što je dobro jeste da možemo sopstvenim kadrovima organizovati kurs na čemu društvo trenutno radi. Za sad imamo 31 kandidata za kurs koji se planira izvesti krajem ovoga i početkom idućeg mjeseca gdje je potrebno odraditi  100 sati rada s kandidatima.

Po pitanju povrata imovine, dobili smo čvrsta obećanja Načelnika da će se to riješiti na naše zadovoljstvo, a ucrtavanjem doma u regulacionom planu daje nam nadu da će se barem ovaj problem riješiti. Čim društvo dobije zemljište moći će se agilnije krenuti u ovome pravcu, odnosno izgradnji doma.

Trenutno se zbog nepovoljnih uslova smještaja kamiona ne smije u njima držati voda, iz straha od niskih temperatura što također govori da društvo nije spremno da djeluje i da ima monogo toga da se uradi da bi konačno rekli da su vatrogasci spremni da nam pomažu.

Ipak za ovo kratko vrijeme uspjelo se mnogo toga od same inicijative za oživljavanje društva pa do danas, vatrogasci se nadaju da će im stanovništvo pomoći kako materijalno tako i moralno da se osposobe da vrše svoju humanu ulogu.

Nadamo se većem broju potpomažućih članova  kako bi barem ovu godinu mogli raditi u pravcu formiranja jedinice i nabavke opreme.

Ubrzo ćemo postaviti spisak neophodne opreme pa molimo sve one koji nam mogu pomoći da to i urade a također pokušaćemo da dobijemo i ponude od proizvođaća kako bi uz vašu podršku nabavili opremu koja nam fali, a nažalost, sve nam treba…

Ostalo je standardno, vraćamo se u svoju normalnu kolotečinu. Baka baka, kako naš Namko naziva naše privremeno zaposlene u inostranstvu, su otišli nazad, još pojedini preostali mohikanac se može vidjeti na čaršiji ali uglavnom vračeni smo na normalu i sad se možemo polako o sbei zabaviti…

Problema ima, a kažu da ih nema ne bi bilo ni zanimljivo živjeti. Izvadio sam kamenčić iz cipele jer to nije više jedino što me žulja a možda i mi sami želimo neke stvari da se dese prije vremena, možda još nismo zreli da dajemo plodove ili smo se raširili na mnoge strane…

Ne znam ni sam ali vjerujem da je do nas, pa kako god…

Kažu da Savin Savu ledi, izgleda da ove godine neće ni Sanu zalediti, jer haman da se može i kupati u njoj.
Iako je skoro polovina januara vani su proljetne temperature do 17-18 stepeni, kažu da je to zbog nekog globalnog zagrijavanja, Bog zna najbolje, kad malo bolje razmislim dobro je da i ćuskije ne padaju…

Bistro ribari…

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.