Džumma…


"O vjernici,kada se u petak na molitvu pozovete, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite; to vam je bolje, neka znate! A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite" (El-Džumu'a 9. i 10.)

Braćo i sestre u islamu! Danas 19. ševvala 1427.h., što odgovara 10. novembru 2006. godine po Isau a.s., hutbu sam naslovio sa «Mu'mini su braća, ne neprijatelji». Pomenutu temu su nametnuli međumuslimanski obračuni, prošloga petka na džuma namazu, u Arap džamiji u Novom Pazaru, a prije toga u Gračanici, Medžlis IZ-e Živinice, kada je došlo do fizičkog obračuna među muslimanima, klanjačima, onima koji zajedno padaju Allahu dž.š. na sedždu, ali čija: shvatanja islama, vanjski izgled i mezhebska pripadnost su različiti. Ta dva sramna čina su bila poticajem da Rijaset IZ-e u BiH prije dva dana, dopuni ranije donešenu Rezoluciju o različitim tumačenjima islama, a juče organizira i Konferenciju za štampu. Poslušajmo 10. ajet Sure Hudžurat, šta su vjernici jedni drugima i šta su dužni činiti:

"Vjernici su uistinu braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala." (Suretu-l-Hudžurat:10)

Po citiranom Kur'anskom ajetu, mu'mini su braća, a dug braće je da se oni koji su zavađeni izmire. Zato, nakon ove velike sramote i poniženja, kojima se naslađuju neprijatelji islama, izmirimo braću svoju, kako bi na taj način zaslužili Allahovo dž.š. zadovoljstvo!  …

Kakve li sramote i kakvog li poniženja, da nakon svega što nam se dešavalo u posljednjih četrnaest godina, musliman na muslimana digne ruku, pa čak i potegne oružje sa ciljem da jedan drugoga ubiju.

Umjesto da se muslimani u BiH bave stvarnim problemima ili bolje reći epidemijama, sa kojima se suočava šira društvena zajednica, kao što su: ubistva, samoubistva, droga, alkohol, silovanja, blud, kriminal i td., vjernici u džamijama se prepiru, oko sunneta, mustehaba ili mubaha. Dok se pored nas čine na stotine harama, neki Bošnjaci se usuđuju da ljude klasificiraju, na džennetlije i džehenemlije, na prave i krive vjernike, na zalutale i sljedbenike sunneta… O tome govore i oni koji imaju oskudno znanje o islamu, a ni sufaru nisu završili, a kamoli da znaju učiti Kur'an ili da su dostigli deredžu mudžtehida. Neki se usuđuju da čak uvažene alime, koji imaju drugačija mišljenja od njih, nazivaju neznalicama. Na drugoj strani ima i onih koji se u želji da opravdaju svoje ponašanje, skrivaju iza tradicije, zaboravljajući islamske propise, koji su do kraja jasni i oko kojih nema diskusije.

Braćo i sestre, ako se ne budemo vezali za instituciju IZ-e u BiH i bili njeni članovi za dobrobit svih muslimana, ako ne budemo bili aktivni članovi naših džemata, ako ne budemo jedni prema drugima iskreni i ako ne budemo spremni na to da jedni drugima halalimo i uvažimo dobronamjerne sugestije, sličnih sramota će još biti. Ako budemo govorili, mi i oni, onda ćemo jednoga dana umjesto mi i oni biti mi i anam-oni i obrnuto, a tu se svaka priča završava.

Zato, poručujem svim muslimanima da su dužni prevazići sve nesporazume, te im preporučujem da energiju troše na drugim poljima, za dobrobit islama, muslimana i svih dobrih ljudi!

Muslimani moraju biti pokorni Allahu dž.š. i Poslaniku s.a.v.s. i ne smiju se međusobno prepirati, jer to biva uzrokom njihova slabljenja, o čemu govori  46. ajet Sure El-Enfal:

"I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali! I budite strpljivi, jer je Allah zaista sa strpljivim." (Suretu El-Enfal: 46)

Iman u Allaha dž.š. i bratstvo među muslimanima su bila dva najznačajnija faktora u konstituisanju prve islamske zajednice, odnosno države u Medini. Bratimljenje između ensarija i muhadžira je bilo najbolji praktičan primjer ummetu, na putu življenja islama.

Za ovu temu i situaciju zanimljiva je slijedeća predaja:

Prenosi Hasan: «Izašao sam sa sabljom u noćima fitneluka, pa me susreo Ebu Bekre i rekao: «Gdje ćeš?» Rekoh: «Želim da pomognem, amidžiću Poslanika s.a.v.s..» Reče: «Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: «Kada se dvojica muslimana sučelje sa sabljama, obojica su od stanovnika vatre.» Bi rečeno: «U redu, ubica, ali kako ubijeni?» Reče: «On je želio ubiti svoga brata.» (Buharija)

Poslanik s.a.v.s. u slijedećem hadisu pojašnjava, da oni muslimani koji dižu oružje jedan na drugoga, da su na ivici džehennemske provalije, a nakon ubistva su obojica u vatri:

Prenosi Ebu Bekre r.a. da je Poslanika s.a.v.s. rekao: «Kada dvojica muslimana ponesu oružje jedan na drugog, obojica su na ivici vatre. Pa kada jedan ubije drugoga, obojica su u vatri.» (En-Nesai’)

Musliman ne smije uznemiravati drugog muslimana, kao što stoji u slijedećoj predaji:

Prenosi Ebu Lejla: «Pričali su mi ashabi Poslanika s.a.v.s., da su jednom putovali sa Poslanikom s.a.v.s., pa je jedan ashab zaspao, a drugi su ga vezali i prodrmali, pa se on prepao.» Reče Poslanik s.a.v.s.: «Nije dozvoljeno da musliman uznemirava muslimana.» (Ebu Davud)

Braćo i sestre! Budimo istinska braća i imajmo na umu da ćemo biti pitani za naše međusobne odnose, na Sudnjem danu!

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama, ne dozvoli da se međusobno dijelimo i suprostavljamo, sačuvaj nas iskušenja koja nećemo moći podnijeti, učini nas sigurnim za veličanje Tvoga Imena, oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetu društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Hutba: Džamija «Kralj Fahd»  Nezim Halilović Muderris

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.