Vode naslijeđe koje se mora štititi i čuvati


Vlada Federacije BiH utvrdila je na posljednjoj sjednici Prijedlog zakona o vodama, nakon što je u formi nacrta prošao parlamentarnu proceduru, kao bitan dio cjelovite reforme u ovom sektoru.

Cilj reforme je uspostava održivog upravljanja vodnim resursima u cijeloj BiH, a Zakon o vodama predstavlja prvi korak ka usuglašavanju domaće legislative u ovoj oblasti s onom u Evropskoj uniji. Uz cjelovito reguliranje sektora voda u FBiH, Zakon osigurava jedinstvo upravljanja i zaštite resursa. Na ovaj način ukidaju se stare organizacijske strukture i umjesto javnih poduzeća za vodne slivove uvode se agencije za vodna područja. Ujedno se stvaraju uvjeti za učinkovitije izvršavanje zadataka upravljanja vodama između Federacije BiH i kantona, te unapređuje međuentitetska saradnja.

Zakonom se uređuje način upravljanja vodama na teritoriji FBiH, a upravljanje vodama obuhvata zaštitu voda, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovaja voda te uređenje vodotoka i drugih voda.

Ciljevi zakona su, između ostalog, smanjenje zagađenja voda, postizanje održivog korištenja voda, osiguranje pravičnog pristupanja vodama, poticanje društvenog i privrednog razvoja, zaštita ekosistema, smanjenje rizika od poplava i drugih štetnih utjecaja, kao i ispunjavanje obaveza iz međunarodnih ugovora.

Zakonom se vode definiraju kao opće dobro i kao takve su pod posebnom zaštitom BiH, FBiH, kantona, gradova i općina. Upravljanje vodama se zasniva na načelu nekomercijalnosti, prema kojem voda u osnovi nije komercijalni proizvod, već naslijeđe koje se mora čuvati i shodno tome štititi.

Također je primijenjeno i načelo cjelovitosti odnosno povezanosti i uzajamne ovisnosti vodnih resursa i uz njih vezanih ekoloških sustava, kao i načelo učešća javnosti kod donošenja planova upravljanja vodama.

Prijedlogom zakona propisane su i brojne kaznene odredbe kojima se za neprovođenje i kršenje odredaba predviđaju kazne od 500 do 20.000 konvertibilnih maraka. Provedba Zakona o vodama iziskivat će donošenje velikog broja podzakonskih akata.

Za provođenje ovog zakona u budžetu Federacije BiH nije potrebno osigurati dodatna sredstva.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.