DVD KOZARAC 1892

Obnavljačkom  Skupštinom Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kozarac usvojen je Statut DVD Kozarac, te izabrani Upravni odbor ( sedam članova ) i Nadzorni odbor ( tri člana ). Statutom, između ostalog regulisani su programski ciljevi, zadaci i djelatnost Društva, te dužnosti , prava i obveze kako organa upravljanja ( Skupština i Upravni odbor ), tako i samih članova Društva.

Shodno navedenom u Statutu, UO Društva poslije konstituisanja, pristupio je izradi plana aktivnosti sa ciljem da se u što kraćem vremenskom periodu DVD Kozarac stavi u funkciju riješavanja onih zadataka zbog kojeg je isto i osnovano.

Dogovoreno je da su prioriteti u našem radu sljedeći:

1. Registracija DVD Kozarac kao udruženje građana u Osnovnom sudu Banja Luka

2. Aktivnosti na riješavanju pitanja smještajnog prostora kako za vatrogasnu opremu, tako i za ljudstvo.

3. Aktivnosti na formiranju vatrogasne jedinice bez koje postojanje DVD nemoguće.

4. Aktivnosti na obezbjeđivanju vatrogasne opreme i financiski sredstava potrebnih za realizaciju gore navedenih prioriteta

Do sada vezano za navedne prioritetne aktivnosti UO Društva , urađeno je slijedeće:

1. Osnovnom sudu u Banja Luci predata je potrebna dokumentacija kako bi se DVD Kozarac mogao registrovati kao udruženje građana.

2. Vatrogasno Društvo Kozarac 23.05.1992.godine , imalo je svoj prekriveni vatrogasni dom. Sada ga nema. Po dobivanju rješenja o regisraciji DVD u OS Banja Luka planirane aktivnosti su da u saradnji sa Savjetom MZ Kozarac  i u  kontaktima sa rukovodećim strukturama SO Prijedor, radimo na povratu imovine koje je pripadalo VD Kozarac, odnosno rješavanju trajnog i kvalitetnog rješenja, kada je u pitanju izgradnja vatrogasnog doma.

Kako  u  relativno kratkom vremenskom periodu  očekujem realizaciju dogovora vezanih za donaciju vatrogasnih vozila iz Å kotske i Austrije ( postoji realna mogućnost donacije i jednog vatrogasnog vozila iz Å vedske ) za DVD Kozarac, bili smo prisiljeni da radimo na obezbjeđivanju spremišta, privremenog karaktera u koji bi garažirali ta vozila. Rješenje smo našli u dogovoru sa gosp. Terzić Muratom koji nam je besplatno ustupio  prostor i objekat Zemljoradničke zadruge, s tim što mi moramo uložiti određena sredstva kako bi prostor i objekat stavili u funkciju privremenog spremišta.

3.Dobrovoljna vatrogasna jedinica je sastavni dio Društva, a mora imati najmanje 12 aktivnih članova. Pored navedenih aktivnih članova jedinice u Društvu mogu biti rezervni, počasni i potpomažući članovi.

Sagledavajući trenutno stanje, kada je u pitanju ljudski faktor, došli smo do podatka da na teritoriju koji pokriva DVD Kozarac  trenutno stalno živi 18 ljudi koji su bili 24.05.1992.god. članovi VD Kozarac, odnosno pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice ( najmlađi ima 22 god., a najstariji 79 god. )

Jedan od programskih ciljeva i zadataka navedenih u Statutu Društva je obrazovanje dobrovoljne  vatrogasne jedinice i staranje o njenoj opremljenosti i osposobljenosti za gašenje  požara. Interes građana da se učlani u DVD, odnosno njenu dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu je zadovoljavajući. Do sada želju da postanu članovi Društva izvršilo je 20-30 ak  ljudi.

Mi ćemo svakako paralelno sa drugim aktivnostima vezanih za jačanje Društva raditi na omasovljenju i jačanju dobrovoljne vatrogasne jedinice, aktivnim članstvom, te formiranjem sekcije za omladince i poletarce.

Ovo je ukratko presjek dešavanja dosadašnjih aktivnosti članova UO DVD Kozarac. U međuvremenu društvo je dobilo i privremenu kancelarijsku prostoriju u zgradi Mjesne zajednice, prijašnjoj lokaciji NBB Banke, koja se svremenom popunjava i oprema kako bi zadovoljila potrebe društva.

Najveća prepreka trenutno jeste registracija društva. I pored uredno predane dokumentacije i isteka zakonskog roka od 60 dana koliko treba da se dobije odgovor društvo još uvijek nema ništa konkretno. To nas koči u večini naših daljnjih planova i mi smo uložili maksimalan napor, a trudićemo se i dalje kako bi dobili riješenje. Očigledno je da se radi o opstrukciji od strane vlasti i u toj borbi mi smo u nezavidnom položaju.

Čim društvo dobije papire, što se nadamo u što skorije vrijeme krenuće se agilnije ka realizaciji zacrtanih planova.

Upravni odbor se zahvaljuje svima koji  svojim prilozima podržavaju društvo do krajnjeg cilja a to je Vatrogasni dom s dobrovoljnom vatrogasnom jedinicom…
                                          

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.