Ko je OMER”“PAÅ A LATAS

Ko je OMER”“PAÅ A LATAS

SrbinMihajlo Latas rođen je u Ogulinu 1806.godine. Bio je veoma intiligentan samim tim što je pored srpskog, hrvatskog i bosanskogpoznavaonjemački, francuski i italijanski jezik.

Vojnu školu Mihajlo završava u Gospiću. 1827. godine Mihajlo je dezertirao iz Ogulina u Banja Luku gdje je našao utočište kod jednog bogatog trgovca, kod kojeg je dobio radno mjesto knjigovođe. Tuostaje dvije godine gdje primaIslam i ujedno mijenja svoje ime u Omer Lutfi…

 

Banja Luku napušta 1829. godine iodlazi u Vidin na Dunavu kod Ibrahim paše koji je tad bio jedan od vodećih ljudi u Turskom carstvu. Pored vojnih napredovanja uči i turski jezik i poslije izvjesnog vremena odlazi u Carigrad gdje biva unapređen u čin pukovnika.

Sultanove simpatije je stekao pobjedama u Libiji, Albaniji i borbom protiv Kurda poslije čega ga sultan unapređuje u čin maršala. Na koncu dolazi do vrhovnog komadanta evropske turske vojske čije se sjadište nalazilo u Bukureštu.

1850. godine Omer-paša Latas dobiva nalog od sultana da ide u Bosnu i da tamo uspostavi red i mir, jer je u Bosni vladala samovolja i nered. Vodio je mnoge bitke iimao vrlo malo poginulih i ranjenih .

Kozarac je porušio i popalio i krenuvši na Kozaru utaborio se na lokalitetukoji se i danas zove po njemu ” Pašinikonaci ”. Turski sultan je bio obavješten o Omer-pašinojsamovolji i njegovom pljačkanju bosanskog plemstva te ga sultan pozva u Carigrad da mu obrazloži način sprovođenja tih reformi.

Intervencijom Omera-paše Latasa uBosni je uništeno muslimansko plemstvo (ageibegovi), a ni hrišćani nisu dobro prošli jer su morali plaćati dvostruki porez radi izdržavanja pašine silne vojske.Povučen je 1852.godine, odlazeći je rekao da će se opet vratiti jer nije sveo sve račune.

Nije se vratio, umro je 1871. godine.

Add comment

HOTEL bm

Socijalne mreze

Kozarac.ba se nalazi na raznim socijalnim mrezama, posjeti nasu facebook, twitter ili youtube stranicu.